Робочою групою визначено порівняльні переваги, виклики та ризики.

Порівняльні переваги (визначені в результаті аналізу сильних сторін і можливостей)
1.    Оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти (з урахуванням думки колективів і батьків) з метою створення умов для здобуття дітьми якісної освіти сприятиме функціонуванню конкурентоспроможної мережі.
2.    Фінансування розвитку матеріальної бази освітніх закладів з метою перетворення їх у доступне середовище навчання, покращення оснащення спортивних залів, майданчиків, створення системи дистанційного навчання  сприятиме повноцінній реалізації Концепції «Нова українська школа».
3.    Успішне функціонування у закладах органів учнівського самоврядування, організація роботи членів МАН, учасників різних турнірів та конкурсі допомагатиме зміцнити систему роботи з підтримки та розвитку інтелектуальних, творчих здібностей обдарованої учнівської молоді.
4.    Розвиток мережі ЦДЮТ, доступність для широкого кола бажаючих позашкільної освіти позитивно впливає на високі досягнення вихованців ЦДЮТ у заходах та конкурсах різних рівнів.
5.    Створення профільного ліцею допомагатиме розвитку інтелектуальних здібностей учнівської молоді та реалізації творчого потенціалу кваліфікованих педагогічних працівників.
Виклики  (визначені в результаті аналізу слабких сторін і можливостей)
1.      Не оптимізована мережа, недостатність матеріальних ресурсів  для належного стимулювання  вчителів та учнів знижує можливість фінансування розвитку матеріальної бази освітніх закладів з метою перетворення їх у доступне середовище навчання.
2.    Забезпечення  поступової інформатизації системи освіти  сприятиме  задоволенню інформаційних і комунікаційних потреб учасників освітнього процесу.
3.    Недостатня якість освітніх послуг і висока вартість навчання у малокомплектних сільських школах зменшує можливість  розвитку матеріальної бази закладів освіти та перетворення їх у доступне якісне освітнє середовище.
4.    Оновлення  обладнання харчоблоків у ЗДО сприятиме організації якісного харчування за принципами НАССР. Ризики  (визначені в результаті аналізу слабких сторін і загроз)
1.    Відсутність центру професійного розвитку педагогічних працівників призведе до зниження фахового рівня педагогічних працівників.
2.    Зниження якості освітніх послуг через спротив з боку батьків та вчителів щодо оптимізації освітньої мережі.
3.    Зменшення освітньої субвенції у разі вибору недосконалого шляху оптимізації.
4.    Нерозуміння батьків щодо можливості та необхідності зміни закладу освіти їхніми дітьми для  якісного профільного навчання негативно вплине на рівень освіти.
5.    Зростання кількості вчителів у сільській місцевості, які не мають повного тижневого навантаження, а отже збільшення кількості нефахівців, що читають навчальні предмети негативно впливатиме й на організацію профільного навчання в малокомплектних сільських школах, а відтак – призведе до створення профілів навчання, де першочерговим є не побажання учнів, а забезпечення педагогічного навантаження вчителів.