Параметри бюджету та його коригування

Рішенням сесії міської ради  № 91 «Про бюджет  Дубровицької міської ради  на 2021 рік» було затверджено  24 грудня 2020 року бюджет Дубровицької міської ради  :

 • за доходами у сумі 272 958 096грн, у тому числі за загальним фондом – 270 872 796 грн та спеціальним фондом  2 085 300 грн;
 • за видатками у сумі 272 958 096 грн, у тому числі за загальним фондом – 269 982 796 грн та  спеціальним фондом  2 975300 грн;
 • профіцит  за загальним фондом в сумі 890 000 грн;
 • дефіцит за спеціальним фондом в сумі 890 000 грн.

 

Протягом десяти місяців 2021 року до рішення № 91«Про бюджет  Дубровицької міської ради  на 2021 рік» вносилисязміни.

 

Загалом, бюджет Дубровицької міської ради  (із змінами, внесеними рішеннями сесій) передбачає доходи у сумі 304 074 102 грн, у тому числі за загальним фондом – 301 988 802 грн; видатки у сумі 309 577 996 грн, у тому числі за загальним фондом – 283 019 958 грн; профіцит загального фонду  у сумі 18 968 844 грн та дефіцит спеціального фонду в сумі 24 472 738  грн.

Доходи до місцевого бюджету

Виконання дохідної частини бюджету в поточному році здійснювалося в умовах відновлення української економіки та адаптації суб’єктів господарювання до запроваджених карантинних заходів у світі та Україні внаслідок захворюваності, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2.

До місцевого бюджету за десять місяців 2021 року надійшло коштів у сумі 76 646 ,5 тис грн, в тому числі до загального фонду 74 818,5 тис грн та 1828,0 тис грн до спеціального фонду.

Фактичні надходження загального фонду  становили 88,8 відсотка річного показника, затвердженого зі змінами, та 87,7 відсотка за спеціальним фондом.

Податкові надходженнязагального фонду у січні – жовтні 2021 року становили 73 706,4 тис. грн, неподаткові – 1112,1 тис грн.

Уструктурі податкових надходжень у поточному році найбільшу питому вагу мав податок та збір на доходи фізичних осіб – 55,9 відсотка та місцеві податки та збори – 33,7 відсотка.

У структурі неподаткових надходженьу січні – жовтні  2021 року найбільшу питому вагу мали адміністративні  збори та платежі 86,2 відсотка.

 

У поточному році ситуація з наповнення дохідної частини загального фонду місцевого бюджету дозволила збільшити планові показники на 4988,3 тис. грн на 2021 рік, що свідчить про відновлення української економіки та адаптацію суб’єктів господарювання до запроваджених карантинних заходів.

Відношення фактичних до запланованих в розписі окремих видів доходів загального фонду місцевого бюджету  у січні–жовтні  2021 року становлять:

 • податок на прибуток підприємств – 123,7відсотка (більше розпису – на 1,5 тис. грн);
 • рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів – 104,0 відсотка (більше розпису – на 113,6 тис. грн);
 • акцизний податокз реалізації суб»єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 131,8 відсотка (більше розпису – на 419,6 тис.  грн);
 • рентна плата за користування надрами – у 3 рази (більше розпису – на 16,4 тис. грн);
 • акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) – 120,9 відсотка (більше розпису – на 389,5 тис. грн);
 • місцеві податки та збори – 109,2 відсотка (більше розпису – на 2103,7 тис. грн);
 • акцизний податок із вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – 143,9 відсотка (більше розпису – на 210,7 тис. грн);
 • податок та збір на доходи фізичних осіб – 104,1 відсотка (більше розпису – на 1622,0 грн);
 • інші надходження – 116,2 відсотка ( більше розпису на 21,1 тис.грн);
 • плата за надання адміністративних послуг – 136,8 відсотка ( більше розпису на 257,0 тис.грн);
 • державне мито – 74,4 відсотка ( менше розпису на 1,4 тис.грн);
 • частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність – 65,8 відсотка (менше розпису – на 0,9 тис. гривень).

 

Виконання доходів спеціального фонду  становить 87,7% до річного плану при фактичних надходженнях звітного періоду 1828,0тис.грн.

Основним джерелом доходів спеціального фонду бюджету у звітному періоді були власні надходження бюджетних установ  в сумі 1736,9 тис.грн, які в обсязі дохідних джерел становлять – 95,0%.

Також до спеціального фонду надійшли кошти  екологічного податку в сумі  54,5 тис.грн , грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності в розмірі 33,3тис.грн, кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 0,2 тис.грн  та кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 3,1 тис.грн.

Офіційні трансферти

З державного бюджету  у повному об’ємі до затверджених показників на 10 місяців 2021 року надійшли базова дотація – 37036,0 тис. грн , освітня субвенція – 116 611,7 тис.грн, субвенція на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» - 5 605,6 тис.грн, субвенція на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості – 908,1 тис.грн та субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1 485,8 тис.грн.

        З обласного бюджету   одержано кошти міжбюджетних трансфертів в сумі 10293,8 тис.грн , у тому числі:

 дотація з місцевого бюджету на  здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 1 803,0 тис. грн;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері

освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1400,7 тис.грн;

 

субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з

 особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з

державного бюджету -  1050,5 тис.грн;

субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції

на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами,

що утворився на початок бюджетного періоду – 469,1тис.грн;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету –  1072,8 тис.грн;

субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1975,7 тис.грн;

субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування – 2522,0 тис.грн.

    Інші  субвенції  до бюджету міської ради надійшли в сумі 1093,0  тис. грн з бюджетів Висоцької сільської ради  (666,5тис. грн ) та Миляцької сільської ради ( 426,5 тис. грн ).

Видатки місцевого бюджету

Видатки    бюджету Дубровицької міської ради  по загальному  фонду за 10 місяців 2021 року склали 221 201,6 тис. грн, що становить 94,0 відсотка бюджетних призначень на звітний період з урахуванням внесених змін.

У структурі видатків загального фонду місцевого  бюджету за економічною ознакою видатки  на заробітну плату з нарахуваннями  працівникам бюджетних установ складають 198 865,4 тис. грн, або 89,9відсотка,  використання товарів і послуг – 15 301,7 тис. грн, або 6,9 відсотка, ( у тому числі медикаменти та перев’язувальні матеріали – 8,8 тис. грн, продукти харчування – 698,8 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 7 255,7 тис. грн), соціальне забезпечення – 251,4тис. грн, або 0,1 відсотка, поточні трансферти  –­­­ 6 643,3тис.грн, або 3,0 відсотка,  інші поточні видатки -139,8 тис.грн, або 0,1 відсотка до загального обсягу видатків  бюджету.  

На фінансування  органів   місцевого самоврядування та програми у сфері державного управління кошти використані в сумі 12 510,9 тис. грн із передбачених  бюджетом на звітний період із урахуванням змін 13 483,4 тис. грн, або  92,8 відсотка.

         Асигнування на утримання закладів освіти використані на 95,1 відсотка. Передбачено бюджетом із врахуванням змін 192 767,1 тис. грн,  закладами освіти проведено видатків у сумі 183 232,5 тис. грн, що менше проти планових призначень на 9 534,6 тис. гривень.

         Закладами  охорони здоров’я кошти використані в сумі 4813,4  тис. грн із  затверджених  бюджетом на відповідний  період 5662,8 тис. грн, що становить 85,0  відсотка ,  або менше  планових   призначень   на 849,4тис. гривень.

  По установах культури касове виконання бюджетних коштів становить   7147,1 тис. грн, або 95,7 відсотка  від планових призначень (7468,6 тис. грн).

           На фізичну культуру й спорт кошти використані в сумі 1133,8 тис. грн, що становить 87,0  відсотка планових призначень.

           На соціальний захист та соціальне забезпечення  за звітний період використано 2 806,0 тис. грн, або 89,8 відсотка коштів, затверджених  по загальному фонду бюджету зі змінами.

На фінансування житлово-комунального господарства спрямовано  7889,5 тис. грн ,  що становить 90,7  відсотка до бюджетних  призначень.

На фінансування програм і заходів, пов’язаних з економічною діяльністю з місцевого бюджету проведено видатків в сумі 165,6 тис. грн, або  13,9 відсотка до планових призначень; програм , пов’язаних з іншою діяльністю – 184,0 тис. грн, або на 54,0 відсотка.

За десять місяців 2021 року касові видатки місцевого бюджету на міжбюджетні трансферти були профінансовані в обсязі 1318,8 тис. грн, або 99,5 відсотків від розпису звітного періоду.

 

Загалом по спеціальному фонду бюджету міської ради  за звітний період проведено видатків у сумі 5545,5 тис. грн, з них:  за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги , що надаються бюджетними установами -  1 330,6 тис. грн; за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ – 14,4 тис.грн, за рахунок доходів спеціального фонду, що  направляються на спеціальні видатки –  4 200,5 тис.грн.

 

Начальник фінансового відділу                                                                              Галина СЕКО