УК Р А Ї Н А
Рівненська область
Дуброви
цька міська рада
(шосте  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 27 січня 2015 року                                                                                   №  948

Про встановлення ставок земельного податку
на території м.Дубровиця

Керуючись ст.274 Податкового кодексу України, ст..ст.25,26,69   Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

                    В И Р І Ш И Л А :

1.Встановити наступні ставки земельного податку на території м.Дубровиця, а саме:

- за земельні ділянки несільськогосподарського призначення у розмірі 1,2% від їх нормативної грошової оцінки;

- за сільськогосподарські угіддя в розмірі 1% від їх нормативної грошової оцінки;

- за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної, комунальної форми власності та релігійних організацій, що використовують земельні ділянки для обслуговування культових споруд)  в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки таких земельних ділянок.

2. Рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення.

3. Організаційно-правовому відділу (Стролярець М.М.) до 1 лютого 2015 року розмістити дане рішення на офіційному сайті Дубровицької міської ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на завідувача сектору з питань містобудування, архітектури та земельних відносин (Кузеванов І.М.) та начальника фінансово-економічного відділу (Велика І.С.).

 

                   Міський голова                                                              А.Кузьмич

Завантажити документ