До відома жителів громади!

Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення щодо зміни найменування та типів закладів загальної середньої освіти Дубровицької міської ради тареорганізації Кривицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів шляхом приєднання до Трипутнянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

 

Найменування організатора громадського обговорення -  Дубровицька міська рада.

Мета: врахування думки жителів Дубровицької міської ради щодозміни найменування та типів закладів загальної середньої освіти Дубровицької міської ради тареорганізації Кривицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів шляхом приєднання до Трипутнянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів.

 

Запрошуємо вас долучитися до громадського обговорення проєктів рішень Дубровицької міської ради «Прозміну найменування та типів закладів загальної середньої освіти Дубровицької міської ради», «Про  реорганізацію Кривицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів шляхом приєднання до Трипутнянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів»та проєкту Стратегії розвитку освітньої галузі Дубровицької міської ради на 2021-2025 роки.

Відповідно до статті 35 Закон України «Про повну загальну середню освіту» визначено типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти:

1. Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують:

початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти;

гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;

ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.

Початкова школа функціонує як окрема юридична особа або як структурний підрозділ гімназії.

Гімназія та ліцей функціонують як окремі юридичні особи.

Як виняток, за рішенням засновника, ліцей може також забезпечувати здобуття базової середньої освіти.

Заклад загальної середньої освіти, що здійснює освітню діяльність на декількох рівнях загальної середньої освіти, має тип закладу вищого рівня, на якому провадиться освітня діяльність.

Відповідно до статті 25 Закон України «Про освіту» засновник закладу освіти зобов’язаний:

 у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти.

Стаття 143 Конституції України передбачає, щотериторіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради.

Відповідно до статті 32 про «Утворення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу загальної середньої освіти» говорить:

  1. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).
  2. Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади.
  3. Розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій забезпечують районні, міські, сільські, селищні ради.

Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу), приймають районні, міські, сільські, селищні ради.

Ліцеї можуть бути утворені та здійснювати освітню діяльність за умови дотримання вимог цього Закону, ліцензійних умов та положення про ліцей, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Рішення про утворення початкової школи як структурного підрозділу у складі гімназії, його реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймає (приймають) засновник (засновники) такого закладу освіти.

Під час утворення закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний враховувати вимоги ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.

2. У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проекту, відповідного рішення засновника.

Закон України «Про освіту» набрав чинності 28 вересня 2017 року. Згідно з підпунктом 13 пункту 3 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність із Законом здійснюється протягом п'яти років з дня набрання чинності Законом. Відповідно до пункту 5 цього ж розділу Закону засновникам закладів освіти рекомендовано протягом п’яти років привести установчі документи закладів освіти у відповідність із Законом. Таким чином установчі документи, зокрема статути закладів загальної середньої освіти, мають бути переоформлені до 28 вересня 2022 року.

Станом на сьогодні на території Дубровицької міської ради функціонує 22 освітні заклади, з них  освітню діяльність здійснює:

9 закладів загальної середньої освіти;

4 загальноосвітні школи І-ІІІ  ступенів;

1  загальноосвітня школа  І-ІІ  ступенів;

2 навчально-виховні комплекси «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»;

3 навчально-виховні комплекси «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»;

1  навчально-виховний комплекс  «Ліцей – школа»;      

2 опорні заклади загальної середньої освіти;  

5 філій.

Із   22 закладів загальної середньої освіти, що функціонують,  3 заклади освіти І-ІІІ ступенів  мають  наповнюваність менше 100 учнів: Трипутнянський ЗЗСО  І-ІІІ ступенів - 55 учнів, Кривицька ЗОШ І-ІІІ ступенів -72 школярі, Велюнський ЗЗСО  І-ІІІ ступенів - 75 учнів.

У 5-ти освітніх закладах, де кількість здобувачів освіти у класі закладу освіти становить менше ніж 5 осіб, організовано педагогічний патронаж: Крупівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів (3 клас – 4 учні), Трипутнянський  ЗЗСО (6 клас - 4 учні, 7 клас – 4 учні, 8 клас – 3 учні),  Нивецький  навчально-виховний  комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» (3 клас – 3 учні, 5 клас – 4 учні), Озерська філія Сварицевицького ОЗЗСО  (1 клас - 4 учні), Великочеремельська  філія  Великоозерянського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» ( 2 клас - 4 учні). Основними недоліками такого навчання є: у класах відсутня повноцінна позакласна, спортивно-масова, виховна робота, що не сприяє соціалізації учнівської молоді.

Розрахункова наповнюваність класів визначається з урахуванням кількості населення та щільності його проживання і є основною складовою у розрахунку субвенції з державного бюджету, яка передбачена  на заробітну плату педагогічних працівників.  

        Кількість учнів, що здобувають освіту на усіх рівнях, складає 4613 учнів. Значна видаткова частина бюджету  громади використовується на забезпечення надання освітніх послуг. Школи з нижчою фактичною наповнюваністю класів у порівнянні з розрахунковою є найбільш затратними комунальними установами (у перерахунку на одного учня).

Вартість утримання одного учня  в ЗЗСО Дубровицької міської ради подано у таблиці:

 

 

Утримання 1 учня у закладах загальної середньої освіти

на 2021 рік

 

 

   

 

 

 

 

№п/п

учні

 

Кошти освітньої субвенції

кошти місцевого бюджету та додаткової дотації

всього

утримання 1 учня

 

1

173

Бережківська ЗОШ

4888995

990543

5879538

33985,77

 

2

110

Бережницький ЗЗСО

4283798

834943

5118741

46534,01

 

3

304

Берестівський ЗЗСО

8948556

1855861

10804417

35540,85

 

4

154

Великоозерянський НВК

4249950

1443545

5693495

36970,75

 

 

20

Черемельська філія

653585

208441

862026

43101,3

 

 

174

вс.

4903535

1651986

6555521

37675,41

 

5

75

Велюнський ЗЗСО

3973600

724169

4697769

62636,92

 

6

255

Залузький ОЗЗСО

7637100

1676462

9313562

 

 

 

 

Узліська філія

 

102177

102177

 

 

 

255

всього

7637100

1778639

9415739

36924,47

 

7

254

Колківський ЗЗСО

8753010

1478826

10231836

40282,82

 

8

72

Кривицька ЗОШ

3556748

620260

4177008

58014

 

9

124

Лютинський ЗЗСО

4790578

1355318

6145896

49563,68

 

10

109

Мочулищенський ЗЗСО

4529409

1000517

5529926

50733,27

 

11

293

Орв”яницький ЗЗСО

7785027

1797753

9582780

32705,73

 

12

179

Осівський НВК

4588918

1262612

5851530

32690,11

 

13

338

Сварицевицький ОЗЗСО

9822760

2396817

12219577

36152,59

 

 

53

Озерська філія І-ІІст.

3088515

1011136

4099651

77351,91

 

 

102

Зеленська філія І-ІІс

3657345

695890

4353235

42678,77

 

 

23

Лісівська філія Іст.

1120178

359810

1479988

64347,3

 

 

516

всього

17688798

4463653

22152451

42931,11

 

14

258

Селецький ЗЗСО

6690885

1534913

8225798

31882,94

 

15

55

Трипутнянський ЗЗСО

3326625

985654

4312279

78405,07

 

16

267

Дубровицька ЗОШ №1

7483720

1532705

9016425

33769,38

 

17

476

Дубровицька ЗОШ №2

10632612

1936064

12568676

26404,78

 

18

603

Дубровицький НВК "Ліцей - школа"

14866680

3476064

18342744

 

 

 

 

Гуртожиток НВК

 

489186

489186

 

 

 

603

всього

14866680

3965250

18831930

31230,4

 

19

97

Заслуцький НВК

3894741

942968

4837709

49873,29

 

20

49

Крупівська ЗОШ

3037558

725240

3762798

76791,8

 

21

63

Нивецький НВК

2677720

486764

3164484

50229,9

 

22

107

Підліснянський НВК

3323487

543862

3867349

36143,45

 

 

4613

ВСЬОГО

142262100

32468500

174730600

37877,87

 
                   

 

Надмірні витрати на утримання позбавляють можливості реінвестувати кошти громади у розвиток шкіл, які забезпечують більш високу якість освітніх послуг.

Складна демографічна ситуація в сільській місцевості створює несприятливі умови для функціонування сільських шкіл. Це і неможливість через брак коштів оновлювати та зміцнювати матеріально-технічну базу, бо значна частина коштів іде не на здійснення освітнього процесу, а на утримання закладу; це і зростання кількості учителів, які не мають повного тижневого педагогічного навантаження, а отже і кількості нефахівців; це і відсутність механізмів запровадження профільного навчання. 

Закон України «Про освіту» (стаття 3) передбачає, що кожен має право на якісну та доступну освіту. Одним із основних чинників забезпечення доступності та якості освіти є  оптимізація мережі освітніх закладів.

Необхідність оптимізації шкільної мережі викликана низкою причин, серед яких: невідповідність між динамікою зростання кількості учнів і кількістю вчителів, високою вартістю навчання одного учня у малокомплектних школах у сільській місцевості, низькою якістю освітніх послуг.

До прикладу :

за останніх 5 років дирекція Кривицької ЗОШ І-ІІІ ступенів не отримувала жодного похвального листа та похвальної грамоти для нагородження учнів .  Надзвичайно малий відсоток учнів 9 класу отримують свідоцтва з відзнакою у Бережницькому ЗЗСО І-ІІІ ст., Кривицькій ЗОШ І-ІІІ ст., Трипутнянському ЗЗСО І-ІІІ ст., Осівському НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ», Нивецькому НВК «ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ».

Жоден випускник Бережницького ЗЗСО, Кривицької ЗОШ І-ІІІ ст., Великоозерянського НВК «ЗОШ І-ІІІ сит. –ДНЗ», Лютинського ЗЗСО,  упродовж останніх 5-ти років, не нагороджений срібною чи золотою медалями.

Процес оптимізації шкільної мережі супроводжується певними проблемами, а саме: необхідністю та можливістю забезпечення матеріально-технічної бази закладів освіти, неможливістю забезпечення необхідної кількості шкільних автобусів та їх технічного обслуговування, існування значного кілометражу доріг для підвезення учнів до навчального закладу у незадовільному стані. В багатьох селах (Підлісне - Осова, Сварицевичі – Озерськ –Зелень, Великі Озера –Великий Черемель – Шахи)  значна частина доріг для підвезення учнів до більших шкіл потребує капітального ремонту.

Щодо реорганізації Кривицької ЗОШ І-ІІІ ступенів шляхом приєднання до Трипутнянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів повідомляємо, що на території колишньої Трипутнянської сільської ради сьогодні функціонує заклад дошкільної освіти, де  виховується   38  дітей із навколишніх сіл: Залішани, Кривиця, Літвиця, Вільне, Грані та Трипутні та 2 заклади загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – Трипутнянський ЗЗСО (типове приміщення, розраховане на навчання 220 учнів)  та Кривицька ЗОШ (пристосоване приміщення). Щорічно вихованці закладу дошкільної освіти (в середньому 14 дітей), які упродовж 3-х років виховувалися у одній групі змушені ділитися на 2 окремі класи у Трипутнянському ЗЗСО та Кривицькій ЗОШ. Відповідно наповнюваність класів становить 6-7 учнів. 

Приміщення Кривицької ЗОШ І-ІІІ ступенів є пристосованим, складається з 3-х будівель (2 навчальні корпуси з пічним опаленням, яке не дозволяє дотримуватися необхідного температурного режиму та шкільна їдальня),   відсутні спортивна та актова зали.

Трипутнянський ЗЗСО  розташований в одному корпусі двохповерхового приміщення, яке є типовим (із спортивною залою, їдальнею, внутрішніми вбиральнями). Опалення в освітньому закладі централізоване, встановлено новий котел. Дорожнє покриття до Трипутнянського ЗЗСО із навколишніх сіл (окрім с.Літвиця) асфальтоване.

Окреме утримання 2-х малокомплектних  закладів  (Кривицька ЗОШ – 58014 грн; Трипутнянський ЗЗСО - 78405,07 ) значно перевищує витрати на утримання одного учня від середнього показника по громаді  - 37877,87 грн.

З метою забезпечення якісних умов навчання школярів, формування повних класів та забезпечення навчання учнів (які спільно виховувалися у садочку)  у одному класі,  необхідно об’єднати 2 заклади. Злиття 2-х шкіл вирішить питання ліквідації малокомплектних закладів освіти  у громаді.  Середня наповнюваність учнів у новоствореній Трипутнянській гімназії  на найближчі 5 років становитиме 100-110 учнів, що забезпечить фінансову автономію закладу із 2022 року.

 

Шкільна мережа повинна відповідати розробленим новим критеріям спроможності освітньої мережі щодо кількості класів, учнів у класах, вчителів на одного учня, доступу до інклюзивної освіти тощо.

Створення об'єднаної  громади надало жителям широкі можливості для формування своєї унікальної та ефективної системи управління освітньою сферою, яка в кінцевому рахунку допоможе підвищити якість освітніх послуг і заощадити кошти громади.

Заходи з оптимізації шкільної мережі планується провести з метою створення єдиного освітнього простору, раціонального та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів та вихованців. Дія прийнятого рішення поширюватиметься на учнів та їх батьків.

Отже, можливими варіантами вирішення питання щодо перспективного планування спроможної освітньої мережі на території Дубровицької міської  ради пропонуються на розгляд та громадське обговорення за наступним планом (див. Додаток ).

До участі в обговоренні запрошуються всі  мешканці Дубровицької міської  ради .

Формат проведення громадського обговорення: відповідно  до  Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» від 21.04.2021 № 405 на території України продовжено карантин до 30 червня 2021 року, діє заборона на проведення масових зібрань, тому пропозиції та зауваження приймаються у письмовій формі із зазначенням особи та контактної інформації заявника за поштовою адресою: м.Дубровиця, вул. Воробинська, 16 або електронною поштою – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. до 16.06.2021 року.

Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення – Кухарець Микола Миколайович – заступник голови Дубровицької міської ради.

З метою дотримання карантинних вимог та запобігання поширенню  гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до   ст. 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту»,  за погодженням із міським головою Богданом Микульським відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту доручив керівникам закладів освіти громади   провести обговорення проєкту Стратегії розвитку освітньої галузі Дубровицької міської ради на 2021-2025 роки (розміщено на сайті відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту за посиланням http://dubredu.rv.ua)  та проєктів рішення Дубровицької міської ради «Про   реорганізацію Кривицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів шляхом приєднання до Трипутнянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів»,«Про зміну найменування та типів закладів загальної середньої освіти Дубровицької міської ради» (надіслані електронною поштою на всі заклади освіти). Публічне громадське обговорення передбачатиме проведення на базі ЗЗСО:конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглимстолом, зборів, зустрічей з громадськістю.

Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій здійснюється організатором. Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на сайті Дубровицької міської  ради.

У К Р А Ї Н А

Рівненська область

Дубровицька міська рада

(восьме  скликання)

                                        Р І Ш Е Н Н Я                      ПРОЄКТ

 

від    червня 2021 року                                                                        № ____

 

Про реорганізацію Кривицької
загальноосвітньої школи  І- ІІІ ступенів  шляхом приєднання до Трипутнянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

 

         Керуючись п.30 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про освіту», «Про повну  загальну середню освіту», «Про державну реєстрацію юридичних, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»,  відповідно до статей 104-107 Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Дубровицька міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

         1. Реорганізувати Кривицьку загальноосвітню школу  І- ІІІ ступенів Дубровицької міської ради  (код ЄДРПОУ 25313964 ) шляхом приєднання до Трипутнянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Дубровицької міської ради  (код ЄДРПОУ 39133040 ).

         2. Створити комісію з реорганізації юридичної особи: Кривицька загальноосвітня школа  І- ІІІ ступенів Дубровицької міської ради  (додаток 1).

          3. Доручити комісії з реорганізації вжити організаційно-правових заходів, передбачених чинним законодавством, щодо реорганізації Кривицької загальноосвітньої школи  І- ІІІ ступенів Дубровицької міської ради, а саме:

         3.1. У встановленому порядку повідомити державного реєстратора про рішення щодо реорганізації  Кривицької загальноосвітньої школи  І- ІІІ ступенів Дубровицької міської ради  шляхом приєднання до  Трипутнянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Дубровицької міської ради.

          3.2. Встановити строк для заяви претензій кредиторами протягом двох місяців з дня опублікування повідомлення про рішення щодо припинення відповідної  юридичної  особи.

3.3. Надати на затвердження передавальні акти в порядку, передбаченому частинами другою, третьою статті 107 Цивільного кодексу України.

         3.4. Після закінчення процедури реорганізації подати органу, що здійснює державну реєстрацію припинення юридичних осіб, документи, необхідні для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи  в результаті його реорганізації.

         4. Начальнику відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької міської ради (Ніна СТАСЮК):
         4.1. Персонально попередити директора Кривицької загальноосвітньої школи  І - ІІІ ступенів Дубровицької міської ради    про реорганізацію юридичної  особи в порядку, визначеному законодавством України. 

         4.2. В порядку, встановленому чинним трудовим законодавством України, вжити заходів організаційно-кадрового характеру  для всіх  працівників Кривицької загальноосвітньої школи  І- ІІІ ступенів Дубровицької міської ради  та Трипутнянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Дубровицької міської ради у зв’язку з реорганізацією, змінами в організації праці цих закладів.

       4.3 Попередити працівників зазначених закладів про можливе переведення або зміни істотних умов праці  у зв’язку із реорганізацією цих юридичних осіб,але не пізніше ніж за два місяці до звільнення чи істотних змін в їх умовах праці з дотриманням діючого законодавства України.

         5. Рішення набирає чинності з дня оприлюднення  на офіційному веб-сайті Дубровицької міської ради.

         6. Організацію виконання даного рішення доручити начальнику відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької міської ради (Ніна СТАСЮК).              

      7. Контроль за виконанням даного  рішення доручити постійній комісії міської ради з гуманітарних питань (Станіслав РОЖКО) та заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Микола КУХАРЕЦЬ). 

 

 

 

Міський голова                                                           Богдан МИКУЛЬСЬКИЙ

  

У К Р А Ї Н А

Рівненська область

Дубровицька міська рада

(восьме скликання)

                                Р І Ш Е Н Н Я                ПРОЄКТ

 

від   червня  2021 року                                                                        № ___

 

Про зміну найменування та типів закладів загальної середньої освіти Дубровицької міської ради

 

          Відповідно до ст.35 закону України ″Про повну загальну середню освіту″, п.13 ч.3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України ″Про освіту″, ст.25 Закону України ″Про місцеве самоврядування в Україні″ та з метою приведення назв, типів та установчих документів закладів загальної середньої освіти у відповідність до норм чинного законодавства України у сфері освіти, Дубровицька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

         1.Змінити найменування та типи закладів загальної середньої освіти Дубровицької міської ради з 01.08.2022 року, а саме:

         1.1. Змінити найменування Дубровицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Дубровицької міської ради на «Дубровицька гімназія №1 Дубровицької міської ради» та тип закладу освіти на «гімназія».

         1.2. Змінити найменування Дубровицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Дубровицької міської ради на «Дубровицька гімназія №2 Дубровицької міської ради» та тип закладу освіти на «гімназія».

1.3. Змінити найменування Дубровицького навчально-виховного комплексу «Ліцей-школа» Дубровицької міської ради на «Дубровицький ліцей Дубровицької міської ради» та тип закладу освіти на «ліцей».

1.4. Змінити найменування Бережківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Дубровицької міської ради на «Бережківська гімназія Дубровицької міської ради» та тип закладу освіти на «гімназія».

1.5. Змінити найменуванняБерестівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Дубровицької міської ради на«Берестівська гімназія Дубровицької міської ради» та  тип закладу освіти на «гімназія».

1.6. Змінити найменування Бережницький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Дубровицької міської ради на«Бережницька гімназія Дубровицької міської ради» та тип закладу освіти на «гімназія».

1.7.Змінити найменування Велюнський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Олександра Ярмоліча Дубровицької міської ради на «Велюнська гімназія імені Олександра Ярмоліча Дубровицької міської ради»та тип закладу освіти на «гімназія».

1.8. Змінити найменування «Великоозерянський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Дубровицької міської ради» на «Великоозерянська гімназія Дубровицької міської ради»та тип закладу освіти на «гімназія».                                           

1.9. Змінити найменуванняЗалузький опорний  заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  Дубровицької міської ради на «Залузька гімназія  Дубровицької міської ради» та тип закладу освіти на « гімназія».

1.10. Змінити найменування Колківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Дубровицької міської ради на «Колківська гімназія Дубровицької міської ради»та тип закладу освіти на «гімназія».

1.11. Змінити найменування Лютинський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Дубровицької міської ради на «Лютинська гімназія Дубровицької міської ради» та тип закладу освіти на «гімназія».

1.12. Змінити найменуванняМочулищенський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Дубровицької міської ради на «Мочулищенська гімназія Дубровицької міської ради» та тип закладу на «гімназія».

1.13. Змінити найменуванняОрв‘яницький  заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Дубровицької міської ради на  «Орв‘яницька гімназія Дубровицької міської ради»та тип закладу освіти на «гімназія».

1.14. Змінити найменування Осівський  навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Дубровицької міської ради на  «Осівська гімназія Дубровицької міської ради»та тип закладу освіти на «гімназія».

1.15. Змінити найменуванняСелецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Олега Ващишина Дубровицької міської ради на «Селецька гімназія імені Олега Ващишина Дубровицької міської ради»та тип закладу освіти на « гімназія».

1.16. Змінити найменуванняСварицевицький опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Дубровицької міської ради на «Сварицевицька  гімназія Дубровицької міської ради»та тип закладу освіти на «гімназія».

1.17. Змінити найменування Трипутнянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Дубровицької міської ради на «Трипутнянська гімназія Дубровицької міської ради» та тип закладу освіти на «гімназія».

1.18. Змінити найменування Крупівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Дубровицької міської ради на «Крупівська гімназія Дубровицької міської ради» та тип закладу освіти на «гімназія».

1.19. Змінити найменуванняНивецький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Дубровицької міської ради на «Нивецька гімназія Дубровицької міської ради»та тип закладу освіти на «гімназія».

1.20. Змінити найменування Підлісненський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Дубровицької міської ради на «Підлісненська гімназія Дубровицької міської ради»та тип закладу освіти на «гімназія».

1.21. Змінити найменування   Заслуцький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Дубровицької міської ради  на «Заслуцька гімназія Дубровицької міської ради»та тип закладу освіти на «гімназія».

1.22. Змінити найменування Зеленська філія Сварицевицького опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Дубровицької міської ради на «Зеленська філія Сварицевицької гімназії Дубровицької міської ради».

1.23.Змінити найменування Озерська філія Сварицевицького опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Дубровицької міської ради на «Озерська філія Сварицевицької гімназії Дубровицької міської ради ».

1.24. Змінити найменування Лісівська філія Сварицевицького опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Дубровицької міської ради на «Лісівська філія Сварицевицької гімназії Дубровицької міської ради».

1.25. Змінити найменування Великочеремельська філія Великоозерянського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Дубровицької міської ради» на «Великочеремельська філія Великоозерянської гімназії Дубровицької міської ради».

2.  УповноважитиВідділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької міської радизатвердити у новій редакції установчі документи (Статути) закладів освіти, зазначених у п.1.1.-1.25.та забезпечити функціонування зазначених типів закладів загальної середньої освіти   з 01 вересня 2022 року.

3. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії міської ради з гуманітарних питань (Станіслав РОЖКО)та заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Микола КУХАРЕЦЬ).

 

 

 

Міський голова                                                                   Богдан МИКУЛЬСЬКИЙ

 

Додаток

 

Перспективний план функціонування закладів загальної середньої освіти

 

п/п

Заклад освіти

Заходи оптимізації

Терміни проведення заходів (до 2022 року)

Терміни проведення заходів (2024-2027 рр.)

Потреба для здійснення заходів

1

Бережківська ЗОШ І-ІІІ ст.

Перепрофілювання закладу освіти у гімназію

До 01.09.2022 року

Провести роз’яснювальну роботу з батьками учнів 9 класу стосовно продовження здобуття учнями повної загальної освіти у ліцеї, ВПТУ…

З 01.09.2021 -  організація навчання у старшій школі лише для учнів 11 класу

 

 

Вивчити питання стосовно забезпечення учнів 10-11 класів проживанням у гуртожитку Дубровицького ліцею або організувати  пільговове перевезення старшокласників місцевими перевізниками

2

Бережницький ЗЗСО

Перепрофілювання закладу освіти у гімназію

До 01.09.2022 року

Провести роз’яснювальну роботу з батьками учнів 9 класу стосовно продовження здобуття учнями повної загальної освіти у ліцеї, ВПТУ…

З 01.09.2021 -  організація навчання у старшій школі лише для учнів 11 класу

 

З 2027 року реорганізація гімназії у початкову школу, підвіз учнів 5-9 кл. у Орв’яницьку гімназію. Вивчення питання підвозу школярів.

Вивчити питання стосовно забезпечення учнів 10-11 класів проживанням у пансіоні Дубровицького ліцею.

3

Берестівський ЗЗСО

Перепрофілювання закладу освіти у гімназію

До 01.09.2022 року

Провести роз’яснювальну роботу з батьками учнів 9 класу стосовно продовження здобуття учнями повної загальної освіти у ліцеї, ВПТУ…

З 01.09.2021 -  організація навчання у старшій школі лише для учнів 11 класу

 

 

Вивчити питання стосовно необхідності підвозу школярів 10, 11 класів на навчання у Дубровицький ліцей.

4

Великоозерянський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.. -ДНЗ»

Перепрофілювання закладу освіти у гімназію

До 01.09.2022 року

Провести роз’яснювальну роботу з батьками учнів 9 класу стосовно продовження здобуття учнями повної загальної освіти у ліцеї, ВПТУ…

З 01.09.2021 -  організація навчання у старшій школі лише для учнів 11 класу

 

Вивчити питання стосовно забезпечення учнів 10-11 класів проживанням у пансіоні Дубровицького ліцею.

 

Великочеремельська філія

 

 

 

Після капітального ремонту дороги (8 км) закриття філії і підвіз учнів у Великі Озера.

5

Велюнський ЗЗСО

Перепрофілювання закладу освіти у гімназію

До 01.09.2021 року

Провести роз’яснювальну роботу з батьками учнів 9 класу стосовно продовження здобуття учнями повної загальної освіти у ліцеї, ВПТУ…

2024-2027 рр. придбання шкільного автобуса і підвіз учнів 5-9 класів у Заслуцьку гімназію

Вивчити питання стосовно забезпечення учнів 10-11 класів проживанням у пансіоні Дубровицького ліцею.

6

Залузький ОЗЗСО

Перепрофілювання закладу освіти у гімназію

До 01.09.2022 року

Провести роз’яснювальну роботу з батьками учнів 9 класу стосовно продовження здобуття учнями повної загальної освіти у ліцеї, ВПТУ…

З 01.09.2021 -  організація навчання у старшій школі лише для учнів 11 класу

Ліквідація Узліської філії, передача будівлі

Вивчити питання стосовно забезпечення учнів 10-11 класів проживанням у пансіоні Дубровицького ліцею.

 

7

Колківський ЗЗСО

Перепрофілювання закладу освіти у гімназію

До 01.09.2022 року

Провести роз’яснювальну роботу з батьками учнів 9 класу стосовно продовження здобуття учнями повної загальної освіти у ліцеї, ВПТУ…

З 01.09.2021 -  організація навчання у старшій школі лише для учнів 11 класу

 

Вивчити питання стосовно необхідності підвозу школярів 10, 11 класів на навчання у Дубровицький ліцей шкільним автобусом  або організувати  пільговове перевезення старшокласників місцевими перевізниками

8

Кривицька ЗОШ І-ІІІ ст.

Ліквідація закладу освіти шляхом приєднання до Трипутнянського ЗЗСО

До 01.07.2021 року

(Попередження працівників)

 

Вивчити питання стосовно організації підвозу школярів у Трипутнянську гімназію; працевлаштування вчителів.

9

Лютинський ЗЗСО І-ІІІ ступенів

Перепрофілювання закладу освіти у гімназію

До 01.09.2022 року

Провести роз’яснювальну роботу з батьками учнів 9 класу стосовно продовження здобуття учнями повної загальної освіти у ліцеї, ВПТУ…

З 01.09.2021 -  організація навчання у старшій школі лише для учнів 11 класу.

 

З 2027 року реорганізація гімназії у початкову школу +  структурний підрозділ ЗДО, підвіз учнів 5-9 кл. у Селецьку гімназію.

Вивчити питання стосовно необхідності підвозу школярів 10, 11 класів на навчання у Дубровицький ліцей.

Вивчення питання підвозу школярів у Селельку гімназію, працевлаштування педагогів.

10

Мочулищенський ЗЗСО

Перепрофілювання закладу освіти у гімназію

До 01.09.2022 року

Провести роз’яснювальну роботу з батьками учнів 9 класу стосовно продовження здобуття учнями повної загальної освіти у ліцеї, ВПТУ…

З 01.09.2021 -  організація навчання у старшій школі лише для учнів 11 класу.

 

 

Вивчити питання стосовно забезпечення учнів 10-11 класів проживанням у пансіоні Дубровицького ліцею.

 

11

Орв’яницький ЗЗСО

Перепрофілювання закладу освіти у гімназію

До 01.09.2022 року

Провести роз’яснювальну роботу з батьками учнів 9 класу стосовно продовження здобуття учнями повної загальної освіти у ліцеї, ВПТУ…

З 01.09.2021 -  організація навчання у старшій школі лише для учнів 11 класу.

 

 

Вивчити питання стосовно необхідності підвозу школярів 10, 11 класів на навчання у Дубровицький ліцей.

12

Осівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.. -ДНЗ»

Перепрофілювання закладу освіти у гімназію

До 01.09.2022 року

Провести роз’яснювальну роботу з батьками учнів 9 класу стосовно продовження здобуття учнями повної загальної освіти у ліцеї, ВПТУ…

З 01.09.2021 -  організація навчання у старшій школі лише для учнів 11 класу.

 

 

 Вивчити питання стосовно необхідності підвозу школярів 10, 11 класів на навчання у Дубровицький ліцей.

До 2027 року придбання шкільного автобуса.

Розміщення школярів 5-9 класів з Підлісненської гімназії.

13

Сварицевицький ОЗЗСО

Перепрофілювання закладу освіти у гімназію

До 01.09.2022 року

Провести роз’яснювальну роботу з батьками учнів 9 класу стосовно продовження здобуття учнями повної загальної освіти у ліцеї, ВПТУ…

З 01.09.2021 -  організація навчання у старшій школі лише для учнів 11 класу.

 

 

Вивчити питання стосовно забезпечення учнів 10-11 класів проживанням у пансіоні Дубровицького ліцею.

 

Озерська філія Сварицевицького ОЗЗСО

 

 

З 2027 року реорганізація закладу освіти у початкову школу.

Після капітального ремонту дороги, пониження ступеня до початкової школи і підвіз учнів у Сварицевицьку гімназію.

 

Зеленська філія Сварицевицького ОЗЗСО

 

 

 

 

 

Лісівська філія Сварицевицького ОЗЗСО

 

До 01.09.2022 року

Закриття філії

 

 

Передача будівлі.

Підвіз школярів на навчання у Сварицевицьку гімназію, працевлаштування педагогів.

14

Селецький ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. Олега Ващишина

Перепрофілювання закладу освіти у гімназію

До 01.09.2022 року

Провести роз’яснювальну роботу з батьками учнів 9 класу стосовно продовження здобуття учнями повної загальної освіти у ліцеї, ВПТУ…

З 01.09.2021 -  організація навчання у старшій школі лише для учнів 11 класу

 

 

Вивчити питання стосовно необхідності підвозу школярів 10, 11 класів на навчання у Дубровицький ліцей шкільним автобусом  або організувати  пільговове перевезення старшокласників місцевими перевізниками

15

Трипутнянський ЗЗСО

Перепрофілювання закладу освіти у гімназію

До 01.09.2022 року

Провести роз’яснювальну роботу з батьками учнів 9 класу стосовно продовження здобуття учнями повної загальної освіти у ліцеї, ВПТУ…

З 01.09.2021 -  організація навчання у старшій школі лише для учнів 11 класу

 

 

 

Вивчити питання стосовно забезпечення учнів 10-11 класів проживанням у пансіоні Дубровицького ліцею

До 01.07.2021 року вивчити питання стосовно організації підвозу та з 01.09.2021 року прийняття на навчання учнів із Кривицької ЗОШ, працевлаштування педагогів.

16

Дубровицька ЗОШ № 1

Перепрофілювання закладу освіти у гімназію

До 01.09.2022 року

Провести роз’яснювальну роботу з батьками учнів 9 класу стосовно продовження здобуття учнями повної загальної освіти у ліцеї, ВПТУ…

З 01.09.2021 -  організація навчання у старшій школі лише для учнів 11 класу

 

Вивчити питання тижневого навантаження педпрацівників, які читають предмети у старшій школі

17

Дубровицька ЗОШ № 2

Перепрофілювання закладу освіти у гімназію

До 01.09.2022 року

Провести роз’яснювальну роботу з батьками учнів 9 класу стосовно продовження здобуття учнями повної загальної освіти у ліцеї, ВПТУ…

З 01.09.2021 -  організація навчання у старшій школі лише для учнів 11 класу

 

Вивчити питання тижневого навантаження педпрацівників, які читають предмети у старшій школі

18

Дубровицький НВК «Ліцей-школа»

Перепрофілювання закладу освіти у ліцей

До 01.09.2022 року

 

З 2027 року функціонування закладу ліцей (академічний) + структурний підрозділ  гімназія (рішення Засновника).

 

Організувати функціонування внутрішнього структурного підрозділу – пансіон. Вивчити питання стосовно забезпечення учнів 10-11 класів проживанням; забезпечення висококваліфікованими педкадрами, які викладатимуть предмети у старшій школі шляхом проведення конкурсу; подальше працевлаштування педагогів початкової ланки.

19

Заслуцький НВК «ЗОШ І-ІІ ст.. –ДНЗ»

Перепрофілювання закладу освіти у гімназію

До 01.09.2022 року

2024-2027 рр. прийняття школярів 5-9 кл. з  Велюнської гімназії

Вивчити питання стосовно необхідності підвозу школярів 5-9 класів з Велюнської гімназії

20

Крупівська ЗОШ І-ІІ ст..

Перепрофілювання закладу освіти у гімназію

До 01.09.2022 року

 

З 2023 року перепрофілювання у філію Берестівської гімназії, підвіз учнів 5-9 кл. у Берестя

Придбання шкільного автобуса або вивчити питання підвозу школярів місцевими перевізниками

21

Нивецький НВК «ЗОШ І-ІІ ст.. -ДНЗ»

Перепрофілювання закладу освіти у гімназію

До 01.09.2022 року

 

З 2023 року перепрофілювання у філію Берестівської гімназії, підвіз учнів 5-9 кл. у Берестя

22

Підліснянський НВК «ЗОШ І-ІІ ст.. -ДНЗ»

Перепрофілювання закладу освіти у гімназію

До 01.09.2022 року

 

З 2027 року перепрофілювання закладу освіти у початкову школу з дошкільним підрозділом

Вивчити питання стосовно необхідності підвозу школярів 5-9 класів на навчання у Осівську гімназію;

ремонт дорожнього покриття між с. Підлісне і с. Осова;

облаштування частини приміщення школи під дошкільний підрозділ.