Виконавчий комітет Дубровицької міської ради (далі – Організатор) оголошує конкурс з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в звичайному режимі руху м. Дубровиця    (далі – конкурс).         
  Конкурс проводиться відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», «Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 № 176, (зі змінами та доповненнями), «Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 (зі змінами та доповненнями), рішенням виконавчого комітету  Дубровицької  міської ради від 23.03.2011  № 73   «Про  затвердження Умов проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування» із змінами внесеними рішенням виконавчого комітету Дубровицької міської ради від 23.01.2015р. №179, розпорядження  міського голови №6від 19.01.2015   «Про   оголошення   проведення конкурсу   з   перевезення   пасажирів  на міських   автобусних   маршрутах загального користуванняв звичайному режимі в м.Дубровиця".
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБ’ЄКТІВ КОНКУРСУ:
ОБ’ЄКТ  № 1, що включає в себе:

Маршрут №1 «Водозабір – Центр – Райлікарня»

у прямому напрямку – Водозабір- вул. Миру – ПМК- Старий Банк - вул. Нова-вул. Грушевського ( ЗОШ № 2 ) – « Борок» - вул. Артеменка-Ліцей (школа №3)-Центр-Музична школа - Дитсадок № 4 – ЗОШ №1-Автовокзал-Райлікарня;

у  зворотньому напрямку -  Райлікарня -Автовокзал -ЗОШ №1-Дитсадок № 4-Музична школа –Центр –Ліцей (школа №3) - вул. Артеменка – «Борок»-вул. Грушевського ( ЗОШ № 2 ) –вул. Нова –Старий Банк -ПМК-вул. Миру –Водозабір.

Кількість оборотних рейсів -13;

Режим руху:у звичайному режимі ; інтервал : щоденно згідно з графіком руху.

Маршрут № 2 «Молокозавод - Центр – Райлікарня»

    у прямому напрямку – Молокозавод – АТП –  Залізничний вокзал – Меблева фабрика – Старий банк -  вул. Миру – вул. Шкільна – «Борок» - вул. Артеменка – Центр – Санстанція – Ветлікарня – Автовокзал –Райлікарня;

у зворотньому напрямку – Райлікарня - Автовокзал – Ветлікарня – Санстанція – Центр – вул. Артеменка -   «Борок» -  вул. Шкільна – вул. Миру –Старий банк -  Меблева фабрика –Залізничний вокзал –АТП –  Молокозавод .

Кількість оборотних рейсів – 8.

Режим руху:у звичайному режимі; інтервал: згідно з графіком руху з понеділка по п’ятницю.

 

ОБ’ЄКТ № 2, що включає в себе:

Маршрут № 4 «РТП - Центр – Райлікарня»

       у прямому напрямку –   РТП – Міськ. газ – Зал. Вокзал – Старий банк – вул. Шкільна – ЗОШ № 2 -  «Борок»- вул. Артеменка – Ліцей (школа №3)– Центр – Санстанція – Ветлікарня – Автовокзал – Райлікарня;

у зворотньому напрямку – Райлікарня - Автовокзал – Ветлікарня – Санстанція – Центр – Ліцей (школа №3)– вул. Артеменка - «Борок»- ЗОШ № 2 – вул. Шкільна – Старий банк – Зал. Вокзал – Міськ. Газ – РТП.

Кількість оборотніх рейсів – 8.

Режим руху: у звичайному режимі; інтервал: згідно з графіком руху з понеділка по п’ятницю.

УМОВИ КОНКУРСУ:

1. У конкурсі на визначення пасажирського перевізника на автобусному маршруті загального користування можуть брати участь претенденти, які мають ліцензію на право надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, на законних підставах використовують у достатній кількості транспорті засоби відповідного класу та відповідають вимогам статті 34 Закону України «Про автомобільний транспорт».

2. Транспортні засоби, які претендент пропонує залучити до перевезень, повинні відповідати вимогам безпеки, охорони праці, державним стандартам, мати відповідний сертифікат, бути зареєстрованими відповідно до чинного законодавства, перебувати в належному технічному і санітарному стані. Забороняється використання перевізниками автобусів, переобладнаних з вантажних транспортних засобів.

3. Перевізники зобов’язані виконувати перевезення пасажирів за затвердженими замовником графіками руху. Виконання затверджених графіків руху не менше 97 %, ведення обліку виконаних рейсів.

 Конкурс є відкритим для всіх претендентів.

4. Водії, які залучаються до перевезень пасажирів, повинні мати у посвідченні водія відкриту категорію «Д» або «ДЕ», бути застраховані згідно з чинним законодавством.

5. До участі в конкурсі не допускаються автомобільні перевізники, які:

-         визнані банкрутами або щодо яких порушено процедуру банкрутства (за винятком тих, стосовно яких проводиться процедура санації), або які проходять процедуру ліквідації як суб'єкти господарювання;

-         подали на розгляд документи не в повному обсязі або такі, що містять недостовірну інформацію;

-         не відповідають вимогам статті 34 Закону України "Про автомобільний транспорт";

-         пропонують використовувати автобуси, переобладнані з вантажних автомобілів, які не мають документів щодо відповідності конструкції вимогам безпеки і не зареєстровані як автобуси;

-         мають несплачені штрафні санкції, накладені  відповідними органами , неоскаржені у судовому порядку (що були накладені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу);

-         не мають достатньої кількості транспортних засобів для виконання перевезень, зумовлених об'єктом конкурсу, та перевезень, які повинні виконуватися відповідно до діючих договорів .

6. Перевізники різних форм власності, які визнані переможцями у встановленому порядку і працюватимуть на міській маршрутній мережі, для забезпечення належної організації перевезень пасажирів та високої культури їх обслуговування зобов’язані:

-         забезпечувати роботу рухомого складу на маршрутах за визначеним розкладом руху ;

-         передбачати роботу на маршрутах транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями; 

-         пільгові перевезення пасажирів, які відповідно до законодавства користуються такими правами, забезпечують автомобільні перевізники, які здійснюють перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.

7. Претендентами можуть пропонуватись умови, що відрізняються від умов, визначених у документах на конкурс, але будуть більш вигідними для організатора перевезень.

8. Для участі у конкурсі на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування претендент особисто подає конкурсному комітетові такідокументи:

-         виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ;

-         нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні);

-         перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості(з відміткою"з місцем водія/без місця водія), VIN –коду транспортного засобу, державного номерного знаку, року випуску транспортного засобу;

-         копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до використання на автобусному маршруті;

-         документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі, із зазначенням дати проведення конкурсу;

-         копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;

-         перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність;

-         копія штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу,  нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум отриманого з них податку (форма 1ДФ) за останні повні два квартали;

-         анкета відповідно до пункту 32 Порядку проведення конкурсу  з  перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008р. №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування»;

-         довідки відповідних установ щодо відсутності заборгованості до бюджету по сплаті до Пенсійного фонду України, заробітної плати, а також штрафних санкцій накладених управлінням Головавторансінспекції в області.

9.Матеріали щодо відповідності пасажирського перевізника основним кваліфікаційним вимогам, а саме:

-         наявність відповідної власної виробничо – технічної бази, або договорів з підприємствами, які мають відповідну базу  і можливість забезпечити щоденний передрейсовий медичний огляд водіїв та технічний огляд транспортних засобів та зберігання рухомого складу під охороною;

-         перелік рухомого складу, заявленого на об’єкт конкурсу, у тому числі і резервного;

-         довідку про відповідність технічного стану автобусів перевізника-претендента умовам перевезень, що, зокрема, повинна містити відмітку про відсутність переобладнання з вантажного транспортного засобу та висновок про відповідність роботи перевізника-претендента вимогам нормативно-правових актів у сфері безпеки дорожньогоруху, які надаються органами Державтоінспекції за місцем реєстрації перевізників-претендентів;

-         перелік рухомого складу, заявленого на об’єкт конкурсу, у тому числі і резервного.

       10. Конкурсні пропозиції, які включають:

- інвестиційний проект-зобов’язання щодо оновлення парку автобусів (обов’язково в разі невідповідності заявлених транспортних засобів умовам конкурсу);

- дані про рівень тарифів (або вартості проїзду), зниження вартості проїзду для окремих груп пасажирів;

 - сертифікат відповідності послуг з перевезення пасажирів ліцензійним умовам;

- можливість надання одного пасажиромісця для перевезення окремих пільгових груп пасажирів на постійній основі;

- відомості про додаткові сервісні послуги пасажирам під час перевезення;

- відомості про можливість сприяння організатору у належному облаштуванні зупинок по відповідних маршрутах;

- інші документи, що на думку перевізника-претендента можуть мати значення під час проведення конкурсу (за бажанням перевізника-претендента).

Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються, засвідчуються уповноваженою особою перевізника-претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами. 

Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах№1, №2).Якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні конкурсного комітету, а подані ним пропозиції достатні для виконання перевезень тільки на частині об’єктів конкурсів, він повинен визначити пріоритети щодо визначення його переможцем у конкурсах, про що робиться запис в розділі IVзаяви.

Документи на конкурс(отримання бланків документів на конкурс)  подаються до виконавчого комітетуДубровицької міської ради за адресою:34100,  м. Дубровиця вул.Воробинська, 4 каб.206.

Режим роботи:понеділок – четвер -9.00-18.15; п’ятниця -9.00 – 17.00;

Відповідальна особа за прийом документів – секретар  конкурсного комітету.

Термін подачі документів – 30 календарних днів з моменту опублікування даного оголошення в засобах масової інформації.    

Конкурс відбудеться  24 березня 2015 року, о 11.00 год.  за адресою:  м. Дубровиця вул.Воробинська, 4, сесійний зал.

Для довідок з питань проведення конкурсу звертатись за телефоном (03658)2-19-98,  веб-сайт: http://dubrmrada.rv.ua/, ел.адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Плата за участь у конкурсі претенденту заодин об’єкт:1780,50грн.,  згідно з кошторисом сплачується на  р/р 37320072001280, МФО 833017, Код 05390997, призначення платежу – плата за участь у конкурсі.

 

Виконавчий комітет Дубровицької міської ради.