Назва об’єктів:

1) частина адміністративного приміщення Дубровицької міської ради за адресою м. Дубровиця, вул. Воробинська,4 загальною площею405,47м2:

2,88 м2(балансова вартість – 2349,86грн),

141,47м2(балансова вартість -115428,47грн.),

15,82м2(балансова вартість -12907,88 грн.),

111,08м2 (балансова вартість-90632,61 грн),

85,53,10м2 (балансова вартість-69785,80 грн),

48,69м2 (балансова вартість – 39727,24) станом на 01.01.2015 року.

Адреса: м.Дубровиця, вул.Воробинська,4.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою передачі зазначених об’єктів в оренду.

Підстава: Закон України «Про оренду державного та комунального майна». 

Оцінка має бути проведена протягом 10 календарних днів з моменту визначення переможця-оцінювача.

Конкурсний відбір буде здійснюватись відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності ,затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 р. № 1270 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 року № 1096/19834.

Вимоги до претендентів для участі у конкурсі є наявність:

- відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданим відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб ( оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 19.12.2001 р. № 2355 ;

- досвіду роботи суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна ;

- переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна;

- письмової згоди оцінювачів, яких буде залучено суб’єктом оціночної діяльності, до виконання робіт з оцінки майна.

            До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України “ Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, якими передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна та напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

            Претенденти подають до виконкому Дубровицькоїміської конкурсну  документацію,яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів. Конкурсна  документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

     До підтвердних  документів,  поданих  на  конкурс  з  відбору суб'єктів оціночної діяльності, належать:

     заява про  участь  у  конкурсі  з відбору суб'єктів оціночної діяльності за встановленою формою;

     копія установчого документа претендента;

     копії кваліфікаційних документів оцінювачів,  які працюють  у штатному  складі  і  яких  буде  залучено  до проведення оцінки та підписання  звіту  про  оцінку  майна;

     письмові згоди  оцінювачів,  яких  буде  додатково   залучено претендентом  до  проведення  робіт  з  оцінки  майна  та підписання звіту про  оцінку майна  ,  завірені їхніми  особистими  підписами,  а  також   копіїкваліфікаційних документів оцінювачів;

     копія сертифіката  суб'єкта оціночної  діяльності,  виданногопретенденту Фондом державного майна України;

     інформація про претендента (документ,  який містить відомості про  претендента  щодо  його  досвіду  роботи,   кваліфікації   та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним,  з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

     Конкурсна пропозиція претендентів  подається  в  запечатаному конверті і  має  містити  пропозицію  щодо  ціни  виконання робіт, калькуляції витрат,  пов'язаних з виконанням робіт,  а також строк виконання  робіт  (у  календарних днях),  якщо він не визначений в
інформації про проведення конкурсу.

На переможця конкурсу покладається оплата витрат за розміщення оголошення в друкованому виданні.

  Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом документів, що містяться в конверті. На конверті необхідно зробити помітку:«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».

     Конкурсну документацію слід подати до виконкому Дубровицькоїміської ради за адресою: 34100м.Дубровиця, вул.Воробинська,4(кабінет начальника організаційно-правового відділу, Столярець М.М.). 

Прийняття документів припиняється за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

       Відбір буде проведено 23 листопада 2015 року, о 12.00 годині,у приміщенні міської ради за адресою:м.Дубровиця, вул.Воробинська,4Телефон для довідок (03658) 21998, 20231, 20501.

 

 Голова конкурсного комітету                                                                                            М.Карпович