УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

ДУБРОВИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р  І Ш Е Н Н Я

 

 

від 25 березня 2016року                                                                                                                                           № 44

 

Про проведення інформування серед мешканців

багатоквартирного житлового фонду щодо

реалізації та виконання Закону України  

«Про особливості здійснення права власності у

багатоквартирному будинку» 

 

Для забезпечення інформування мешканців багатоквартирних будинків, співвласників об’єднань багатоквартирних будинків, власників нежитлових приміщень у багатоквартирних житлових будинках, про реалізацію та виконання Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», з метою підвищення рівня утримання та експлуатації багатоквартирного будинку та якості надання послуг з обслуговування будинків та прибудинкових територій, заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради  Яременка Ю.А., відповідно до  Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», керуючись ст. 30, 40 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет

 

В И Р І Ш И В:

 

1.     Інформацію  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради  Яременка Ю.А., щодо  реалізації та виконання Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» взяти до відома.

2.      Сектору з питань містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради:

 

2.1.   Забезпечити  висвітлення на офіційному сайті Дубровицької міської ради в мережі Інтернет змін в чинному законодавстві щодо утримання багатоквартирних житлових будинків;

2.2.   Підготувати відповідні інформаційні листівки та вивісити їх на дошках оголошень біля багатоквартирних житлових будинків;

2.3.   Організувати проведення загальних зборів щодо прийняття рішень по управлінню багатоквартирними будинками.

3.      Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради (Яременка Ю.А.).

 

         Міський голова                                                                                                                        Б. Микульський

 

 

Інформація

щодо  реалізації та виконання Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»

 

01 липня 2015 року набрав чинності Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14.05.2015 № 417-VIII.

Цей Закон визначає особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, регулює правові, організаційні та економічні відносини, пов’язані з реалізацією прав та виконанням обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання та управління будинком  і реально починає працювати з 1 липня 2016 року.

Важливим є те, що Закон дозволяє мешканцям передавати всі функції управління багатоквартирним будинком ОСББ (тобто утворювати ОСББ, якщо воно не створено), або всі чи частину таких функцій на договірній основі керуючому, якого вони обирають самостійно загальними зборами Співвласників. Вартість послуг з управління багатоквартирним будинком визначається за згодою сторін та зазначається у договорі з управителем. Умови договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком повинні відповідати умовам типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Управління багатоквартирним будинком здійснюється його співвласниками. За рішенням співвласників усі або частина функцій з управління багатоквартирним будинком можуть передаватися управителю або всі функції - об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку. Наймачі, орендарі та інші користувачі квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку можуть брати участь в управлінні багатоквартирним будинком виключно за дорученням власників таких квартир та приміщень.

До повноважень зборів співвласників належить прийняття рішень з усіх питань управління багатоквартирним будинком.

Прикінцевими і перехідними положеннями Закону встановлено, що до визначення співвласниками багатоквартирного будинку, в якому не створено об’єднання співвласників, форми управління багатоквартирним будинком, але не більше одного року із дня набрання чинності цим Законом, послуги з утримання такого будинку надає суб’єкт господарювання, визначений виконавцем послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у багатоквартирному будинку до набрання чинності цим Законом.

У разі, якщо протягом одного року з дати набрання чинності цим Законом співвласники багатоквартирного будинку, в якому не створено об’єднання співвласників, не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, управління таким будинком здійснюється управителем, який призначається на конкурсних засадах виконавчим органом місцевої ради. У такому разі, ціна послуги з управління багатоквартирним будинком визначається за результатами конкурсу, який проводиться в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства, а договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком строком на один рік від імені співвласників підписує уповноважена особа виконавчого органу місцевої ради, за рішенням якого призначено управителя. Якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна із сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.

Збори співвласників можуть скликатися ініціативною групою у складі не менше трьох співвласників або управителем.

До повноважень зборів співвласників належить прийняття рішень з усіх питань управління багатоквартирним будинком, у тому числі про:

-         розпорядження спільним майном багатоквартирного будинку, встановлення, зміну та скасування обмежень щодо користування ним;

-         визначення управителя та його відкликання, затвердження та зміну умов договору з управителем;

-         обрання уповноваженої особи (осіб) співвласників під час укладання, внесення змін та розірвання договору з управителем, здійснення контролю за його виконанням;

-         визначення повноважень управителя щодо управління багатоквартирним будинком;

-         проведення поточного і капітального ремонтів, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення спільного майна багатоквартирного будинку та визначення підрядників для виконання таких робіт;

-         визначення дати та місця проведення наступних зборів співвласників;

-         визначення переліку та розміру витрат на управління багатоквартирним будинком.

Рішення щодо визначення управителя та його відкликання, затвердження та зміну умов договору з управителем, обрання уповноваженої особи (осіб) співвласників під час укладання, внесення змін та розірвання договору з управителем, здійснення контролю за його виконанням вважається прийнятим зборами співвласників, якщо за нього проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 50 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, при прийнятті інших рішень 75 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку.

Законом також внесені зміни до таких законодавчих актів України:

до Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27)

до Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356)

до Закону України "Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 10, ст. 78; 2006 р., № 4, ст. 60; 2011 р., № 6, ст. 41; 2013 р.,  № 48, ст. 682)

Законом передбачено, що майно, придбане об’єднанням за рахунок внесків та платежів співвласників, є їхньою спільною власністю.

Реалізація положень Закону України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку” сприятиме ефективному управлінню, утриманню та експлуатації спільного майна багатоквартирних будинків, збереженню житлового фонду, а також удосконаленню та розвитку ринку надання послуг з управління спільним майном багатоквартирних будинків.

Діючі ОСББ зобов’язані привести свої Статути у відповідність з цим Законом. Статути об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, затверджені до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

 

 

Заступник  міського голови з питань

діяльності виконавчих органів міської ради                                                                                      Ю. Яременко