Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта проекту рішення Дубровицької міської ради «Про встановлення єдиного податку на території м.Дубровиця на 2021 рік»

 

Дубровицька міська рада повідомляє про оприлюднення проекту рішення «Про встановлення єдиного податку на території м.Дубровиця на 2021 рік», з метою отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

Стислий зміст проекту рішення:Відповідно до ст. 10, 12, 265-267, 269-289, 291-300 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N2755-VIіз змінами і доповненнями, Постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», керуючись п.24 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Дубровицька міська рада пропонує встановити ставки єдиного податку та затвердити Положення про особливості справляння єдиного податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

Розробник регуляторного акту: фінансово-економічний відділ Дубровицької міської ради - спеціаліст 1 категорії фінансово-економічного відділу /економіст/.

Поштова та електронна адреси:34100, вул. Воробинська,4, м.Дубровиця, Рівненської обл., ел. адреса Dubr_misk_rada@ukr.net,тел.0685060688, (03658) 2-05-01.

Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу (АРВ):  проект регуляторного акту та АРВ розміщені на офіційному сайті Дубровицької міської ради http://dubrmrada.rv.ua/, а також з текстом проекту та АРВ можна ознайомитися у спеціаліста 1 категорії /економіст/ фінансово-економічного відділу Дубровицької міської ради, що знаходиться у приміщенні міської ради (другий поверх, каб. 201).

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:з 29.04.2020 до 18 год. 00хв. 01.06.2020).

Спосіб надання фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями зауважень та пропозицій: зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються у письмовій формі.

Створено 29.04.2020р.

 

УК Р А Ї Н А

Рівненська область

Дубровицька міська рада

(сьоме скликання)

 Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

від                              2020 року                                                                 ПРОЄКТ

 

Про встановлення єдиного податку

на території м.Дубровиця на 2021 рік

 

Керуючись п. 24 ч. 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 7, 8, 10, 12, 291-300 Податкового кодексу України, та з метою залучення податкових надходжень до місцевого бюджету, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Встановити єдиний податок на території м. Дубровиця та ставки єдиного податку з розрахунку на календарний місяць:

1.1) для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму працездатної особи;

1.2) для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

2. Затвердити Положення про особливості справляння єдиного податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності згідно додатку.

3. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.

4.  Визнати таким, що втратило чинність з 01 січня 2021 року, рішення Дубровицької міської ради від 21 червня 2019 року №839 «Про встановлення єдиного податку на території м. Дубровиця».

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської  ради з питань бюджету, фінансів та податків (Дубінець Т.В.), а організацію його виконання на Головне управління ДПС у Рівненській області.

6. Рішення набирає чинності з 01.01.2021р.

 

 

 

Міський голова                                                     Богдан МИКУЛЬСЬКИЙ

 

 

 

Додаток

до рішення Дубровицької міської ради

від                2020 року №

 

 

Положення

про особливості справляння єдиного податку

суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності

 

1. Загальні положення.

1.1. Загальні положення про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності визначені статтею 291 Податкового кодексу України.

 

2. Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої - третьої груп.

2.1. Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої - третьої группвизначено статтею 292 Податкового кодексу України.

 

3.Об'єкт та база оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи.

3.1. Об'єкт та базуоподаткування для платників єдиного податку четвертої групивизначено статтею 292¹ Податкового кодексу України.

 

4.Ставки єдиного податку.

4.1. Ставки єдиного податку визначено статтею 293 Податкового кодексу України.

4.2. Фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

2) для другої групи платників єдиного податку -  20відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

 

5. Податковий (звітний) період.

5.1. Податковий (звітний) періодвизначено статтею 294 Податкового кодексу України.

 

6. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку.

6.1. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податкувизначено статтею 295 Податкового кодексу України.

 

7. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку.

7.1. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податкувизначено статтею 296 Податкового кодексу України.

 

8. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку.

8.1. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податкувизначено статтею 297 Податкового кодексу України.

 

9. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування.

9.1. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткуваннявизначено статтею 298 Податкового кодексу України.

 

10. Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного податку.

10.1. Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного податку  визначено статтею 299 Податкового кодексу України.

 

11. Відповідальність платника єдиного податку.

11.1. Відповідальність платника єдиного податкувизначено статтею 300 Податкового кодексу України.      

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                Микола ГОДУНКО

 

 

 

 

 

 

Проєкт рішення від ________2020р. «Про встановлення єдиного податку на території м.Дубровиця на 2021 рік» оприлюднено на сайті Дубровицької міської ради 29.04.2020р.

 

 

 

 

Додаток 1
до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Дубровицької міської ради «Про встановлення єдиного                  податку на території міста Дубровиці на 2021 рік»

I. Визначення проблеми

Відповідно до статті 10 Податкового кодексу України визначено перелік місцевих податків і зборів. Згідно зі статтею 12 Податкового кодексу України міські ради встановлюють місцеві податки і збори.

Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції місцевої ради.

Враховуючи положення Податкового Кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виникає необхідність встановлення на території м. Дубровиця єдиного податку на 2021рік.

Проблемою є те, що в разі не встановлення міською радою місцевих податків, будуть застосовуватися мінімальні ставки податку, визначені в Податковому кодексі України, при цьому не будуть враховані інтереси громади по встановленню таких ставок.  Прийняття цього регуляторного акта дасть можливість здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати єдиного податку, поповнити місцевийбюджет, що надасть змогу  спрямувати отримані кошти від сплати податку на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури міста.

         За даними звітів фінансово-економічного відділу міської ради про виконання дохідної частини бюджету, платники єдиного податку І–ІІ груп, для яких ставки регулюються  рішенням міської ради, становлять основну частину міського бюджету та складає 6,5 млн. грн. щорічно.

Основні групи, на які зазначена проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

V

 

Держава

V

 

Суб'єкти господарювання,

V

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

V

 

          З метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України та недопущення суперечливих ситуацій, а також з метою вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів в межах територіальної громади м.Дубровиця, і пропонується прийняття рішення міської ради “Про встановлення єдиного податку на території міста Дубровиця на 2021 рік”, так як проблема встановлення ставок не може бути розв’язана ринковими механізмами.

II. Цілі державного регулювання

Проект рішення розроблено з ціллю:

*Виконання вимог чинного законодавства.

*Врегулювання правовідносин між Дубровицькою міською радою та суб’єктами господарювання в процесі нарахування та сплати єдиного податку.

*Встановлення ставок єдиного податку, які б дозволили забезпечити сталі надходження до міського бюджету для виконання програм соціально – економічного розвитку міста.

 

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

По закінченню 2020 року діюче на території міста Дубровиці рішення про встановлення єдиного податку має бути скасовано так як має застосовуватись у 2020 році. Суб’єкти господарювання залишаться без нормативного акту.

Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України  єдиний податок буде справлятись виходячи з норм Податкового Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, що на половину зменшить надходження до місцевого бюджету у 2021 році. 

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2021 році максимальними ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп

Забезпечення досягнення цілей державного регулювання.

Сталі надходження до міського бюджету без погіршення умов для розвитку мікробізнесу.

Належне фінансування програм соціально-економічного розвитку міста.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб'єктів господарювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Відсутні

По закінченню 2020 року рішення про встановлення єдиного податку має бути скасовано як таке, що встановлено на 2020 рік.

Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України  єдиний податок буде справлятись виходячи з норм Кодексу із застосуванням мінімальних ставок податку для суб’єктів господарювання, які будуть дорівнювати нулю, що суттєво погіршить надходження до місцевого бюджету у 2021 році, ця сума становитиме в понад 6500,00 тис. грн., що є половиною надходжень до міського бюджету.  

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2021 році максимальними ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп.

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання, сталість надходжень до міського бюджету в розмірі 6500,00 тис. грн., без погіршення умов для розвитку мікробізнесу, а також належне фінансування програм соціально-економічного розвитку міста відповідно до прийнятих міською радою програм.

 

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Можливе незначне зменшення споживчих цін

Відсутні

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2021 році максимальними ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп

Виділення коштів з міського бюджету на програми соціально-економічного розвитку міста у розмірі 6500,00 тис. грн.

 

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 0

0

0

І група- 140

ІІ група - 326

466

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

100

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Відсутні

Суб'єкти господарювання – платники податку у 2021 році будуть сплачувати податок за мінімальними ставками (0 відсотків).

Витрати на сплату податку будуть відсутні, при цьому конкурентоспроможність не зміниться. Суб’єкти господарювання вимушені будуть перейти на загальну систему оподаткування

 

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2021 році максимальними ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп

Суб'єкти господарювання будуть сплачувати податок за ставками згідно рішення міської ради.

Прийняття регуляторного акта в першу чергу відповідатиме нормам Податкового кодексу України, дозволить створити справедливі умови сплати податку  для суб’єктів підприємницької діяльності, які обрали спрощену систему оподаткування, крім того надходження коштів до селищного бюджету сприятиме збільшенню видатків на утримання інфраструктури Дубровицької міської ради. Додаткові надходження до міського бюджету 6500,00 тис. грн.

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1 «Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)»

Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

-

Альтернатива 2 «Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2021 році максимальними ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп»

Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

-

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

1

Рішення про встановлення єдиного податку на 2020 рік не буде діяти у 2021 році, що зменшить надходження до міського бюджету в розмірі 6500,00 тис. грн. Проблема сплати податку в мінімальному розмірі буде існувати до 2022 року.

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2021 році максимальними ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп

4

 Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

 

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2021 році максимальними ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп

Належне фінансування програм соціально-економічного розвитку міста.

 

Суб'єкти господарювання І-ІІ груп будуть сплачувати податок за максимальними ставками згідно рішення міської ради без погіршення умов для розвитку мікробізнесу.

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Для держави і громадян вигоди відсутні.

Суб’єкти господарювання                будуть сплачувати єдиний податок за мінімальними ставками

Суб'єкти господарювання – платники податку у 2021 році будуть сплачувати податок за мінімальними ставками, що зменшить надходжень у місцевий бюджет у розмірі понад 6500,00 тис. грн.

 

Рішення про встановлення єдиного податку на 2020 рік не буде діяти у 2021 році, що  зменшить надходження до міського бюджету. Місто не отримає належного фінансування програм соціально-економічного розвитку у розмірі понад 6500,00 тис. грн.

 

 

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2021 році максимальними ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп

 Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Зміни у Податковому кодексі України, зниження платоспроможності платників податків, зменшення кількості суб’єктів господарювання. Політична та економічна ситуація в країні.

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Рішення про встановлення єдиного податку на 2020 рік не буде діяти у 2021 році, що зменшить надходження до міського бюджету в розмір 6500,00 тис. грн., що становить половину міського бюджету. Місто не отримає належного фінансування програм соціально-економічного розвитку.

Х

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

1. Оприлюднення проекту рішення «Про встановлення єдиного податку на територіїм.Дубровиця на 2021 рік» з метою отримання зауважень та пропозицій.

2. Аналіз та моніторинг діючих ставок оподаткування по містам та селам Рівненської області у 2020-2021 році.

3. Отримання пропозицій щодо встановлення ставок оподаткування.

4.  Встановлення ставок єдиного податку.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути економічна  криза, значні темпи інфляції, різке здорожчання тарифів на енергоносії та продукти харчування при незмінному розмірі мінімальної заробітної плати. Ці фактори впливають на рівень платоспроможності населення та призводять до закриття підприємницької діяльності.

            Позитивно на дію цього регуляторного акта може вплинути економічна стабільність в країні та підвищення темпів росту ВВП. Вихід з «тіні» бізнесу сприятиме збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів.

          Згідно вимог чинного законодавства строк дії запропонованого регуляторного акта обмежений. Строк дії регуляторного акта з 01.01.2021року по 31.12.2021року із можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.       

VIII. Визначення показників результативностідії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі прогнозні показники:

Назва показника

2019 рік

2020 (план) рік

Надходження до місцевого бюджету єдиного податку від платників І-ІІ груп (тис. грн.)

6401,63

6500,00

Кількість платників єдиного податку І-ІІ груп, чол.

466

470

Витрати суб’єктів господарювання на адміністративні процедури щодо виконання регулювання та звітування (тис. грн.)

-

-

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта

Проект рішення оприлюднюється на офіційній сторінці Дубровицької міської ради в мережі Інтернет за адресою: http://dubrmrada.rv.ua/та місцевих друкованих засобах масової інформації.

Один екземпляр надається до місцевого органу Державної податкової служби України.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності дії регуляторного акту здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності буде здійснено за три місяці до дня закінчення визначеного строку, але не пізніше дня закінчення визначеного строку.

               З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження буде проводитись за допомогою статистичного методу та шляхом опитування.

        У рамках зазначених методів відстеження буде проведено аналіз звітності про виконання дохідної частини бюджету в частині інформації щодо розміру надходжень до міського бюджету, кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акта, а також розміру коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання на виконання вимог акту.

 

 

 

 

 

 

Додаток 4
до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта

 

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з "03"лютого2020 р. по "03" березня 2020 р.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі зустрічі

3

Отримання інформації та пропозицій

2

Круглі столи

2

Отримання інформації

3

Телефонні розмови

15

Отримання інформації та пропозицій

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 466(одиниць), у тому числі малого підприємництва 0 (одиниць) та мікропідприємництва 466 (одиниць);

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) (відповідно до таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання" додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

 

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

 0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

 0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

 0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

 0

5

Сплата пайової участі ( у разі обрання СГ)

96,00              (8*12)

96,00 ( 8*12)

0

6

Інші процедури (уточнити)

 0

0

7

Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

96,00

Х

8

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

466

466

0

9

Сумарно, гривень

562

Х

0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування Розрахунок вартості 1 людино-години:Для розрахунку витрат використовується мінімальний розмір заробітної плати відповідно до ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» - мінімальна заробітна плата у 2020 році – 4723,00 грн.,   у погодинному розмірі – 28,31 грн.

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

 

10

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

1 год*28,31грн= 28,31

11

Процедури організації виконання вимог регулювання

0

 0

12

Процедури офіційного звітування

0

13

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

 0

14

Інші процедури (уточнити)

15

Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 10 + 11 + 12 + 13)

28,31

Х

16

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

466

466

0

17

Сумарно, гривень

494,31

Х

0

           

* Всі розрахунки проведені згідно даних, які були отримані від суб'єктів підприємництва.

 

 

Міський голова                                                                        Богдан МИКУЛЬСЬКИЙ