ПРОЕКТ

УК Р А Ї Н А

Рівненська область

  Дубровицька міська рада

(шосте  скликання)

РІШЕННЯ

 

Від                     2014р.                                                              №

 

Про внесення змін  до рішень Дубровицької

міської ради від 20.12.2013р. №795 та

від 20.09.2011р. №246 «Про встановлення місцевого

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»

Керуючись Законом України від 27.03.2014 № 1166-УП «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні», яким внесено зміни до діючої редакції  ст. 265 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», Податкового кодексу України, Бюджетним кодексом України, ч.1 ст.143, ч.1 ст. 144 Конституції України, Законом України від 04.07.2013 року № 403-VII«Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо об’єктів нерухомості», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», п.24 ч.1 ст.26, ст.69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою належної організації роботи з адміністрування податку на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки, у зв’язку з приведенням рішення до норм чинного законодавства - міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до рішення Дубровицької міської ради  від 20.09.2011р. №246 «Про встановлення ставок місцевого податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» та до рішення Дубровицької міської ради  від 20.12.2013р. №795 «Про внесення змін та доповнень до рішення Дубровицької міської ради  від 20.09.2011р. №246 «Про встановлення ставок місцевого податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» викласти в новій редакції:

1.1 в підпункті 4.2 пункту 4 після слів «що перебувають у власності» доповнити словами «фізичних осіб або»;

1.2 слова «житлова площа» в усіх відмінках замінити словами «загальна площа» у відповідному відмінку.

2.   Рішення набуває чинності з 01 січня 2015 року.

3. Начальнику організаційно – правового відділу (Столярець) оприлюднити проект рішення шляхом розміщення на офіційному сайті Дубровицької міської ради: dubrmrada.rv.ua. в мережі Інтернет, оприлюднити проект регуляторного акта з аналізом регуляторного впливу з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань та надати повідомлення в газету «Дубровицький вісник».

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської  ради з питань бюджету, фінансів, податкової політики та соціально-економічного розвитку міста (Котяш Я.О.).

 

Міський голова                                                                               А.Кузьмич

 

Повідомлення про оприлюднення проекту рішення Дубровицької міської ради

„Про внесення змін в рішення Дубровицької міської радивід 20.09.2011р. №246 «Про встановлення ставок місцевого податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» та Дубровицької міської ради  від 20.12.2013р. №795 «Про внесення змін та доповнень до рішення Дубровицької міської ради  від 20.09.2011р. №246 «Про встановлення ставок місцевого податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»

 

Відповідно до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань  оприлюднюється проект рішення Дубровицької міської ради  „Про внесення змін в рішення Дубровицької міської ради від 20.09.2011р. №246 «Про встановлення ставок місцевого податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» та Дубровицької міської ради  від 20.12.2013р. №795 «Про внесення змін та доповнень до рішення Дубровицької міської ради  від 20.09.2011р. №246 «Про встановлення ставок місцевого податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» та відповідний аналіз регуляторного впливу розміщено на офіційній сторінці Дубровицької міської ради dubrmrada.rv.ua, також інформацію можна отримати у Дубровицькій міській раді.

Зауваження та пропозиції у письмовій формі приймаються протягом одного місяця з дня опублікування на адресу Дубровицької міської ради:

34100, Рівненська область, м. Дубровиця, вул. Воробинська, 4, кабінет 201, телефон 2-06-76

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення  Дубровицькоїміської ради

„Про внесення змін в рішення Дубровицької міської радивід 20.09.2011р. №246 «Про встановлення ставок місцевого податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» та Дубровицької міської ради  від 20.12.2013р. №795 «Про внесення змін та доповнень до рішення Дубровицької міської ради  від  20.09.2011р. №246 «Про встановлення ставок місцевого податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»

 

Регуляторний орган:  Дубровицька міська рада                        

Розробник документа:  Дубровицька міська  рада

Відповідальна особа:  начальник фінансово-економічного відділу Велика І.С.

Контактний телефон: 2-06-76

 

1.Опис проблеми, яку планується розв`язати шляхом державного регулювання.

це збільшення потенційних джерел надходжень до дохідної частини бюджету міста, збалансування інтересів територіальної громади та суб’єктів господарювання, приведення ставок податку на нерухоме майноу відповідність до чинного законодавства.

Підставою для здійснення регулювання зазначеного питання є: Бюджетний кодекс України, ст.143, 144 Конституції України, ст.265 Податкового кодексу України, Закон України від 04.07.2013 року №403-VII„Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо об’єктів нерухомості”, Закон України №1166-VIIвід 27.03.2014 року „Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні”,  ст. 26,69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про засади державної регуляторної  політики у сфері господарської діяльності»

2.  Цілі державного регулювання.

Метою регулювання є :

- регулювання ситуації на ринку житла;

- оптимізація ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з урахуванням балансу інтересів територіальної громади та суб’єктів господарювання; затвердження Положення про сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з урахуванням Закону України №1166-VIIвід 27.03.2014 року „Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні”;

- покращення стану фінансування власних повноважень Дубровицькоїміської ради.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, наведення аргументів щодо переваги обраного способу.

Альтернатива до прийняттязапропонованогорегуляторногоактавідсутня, у зв’язку з тим, що згідно Податкового кодексу України, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є обов’язковим для встановлення міською радою. Відповідно до вищевказаних законодавчих актів визначена проблема не може бути розв'язана шляхом ринкових механізмів та потребує врегулювання шляхом прийняття відповідного регуляторного акту.

4. Механізмом розв`язання проблеми.

Даним проектом рішення Дубровицької  міської ради передбачено врегулювати ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та привести їх у відповідність до чинного законодавства, в зв’язку зі змінами згідно Закону України №1166-VIIвід 27.03.2014 року „Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні”.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Даний регуляторний акт окремо визначених показників не матиме. З його прийняттям взагалі упорядкується механізм встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території м. Дубровиця. Проте опосередковані показники  результативності  даного регуляторного акту є такі статистичні дані:

-  розмір надходжень від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з прийняттям цього регуляторного акту;

-   кількість суб’єктів, на яких поширюватиметься дія акту;

-   рівень проінформованості суб’єктів з основних положень акту.

Запровадження зазначеного нормативного акта забезпечить досягнення поставленої мети.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття рішення .

Результатом прийняття регуляторного акту буде збільшення надходжень до  бюджету Дубровицькоїміської ради та покращення стану фінансування власних повноважень  Дубровицькоїміської  ради.

7. Обґрунтування терміну дії.

Термін дії рішення необмежений. Зміни та доповнення до нього можуть вноситись у разі змін  чинного законодавства.

8. Показники результативності регуляторного акта.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Для суб’єктів господарювання

Збільшення надходжень до бюджету міста, що забезпечить збільшення видатків на виконання програм місцевого значення (благоустрій міста, соціальний захист, культурно-мистецькі програми, розвиток фізичної культури і спорту тощо)

Збільшення податкових зобов’язань для власників квартир та житлових будинків

Для населення

Збільшення надходжень до бюджету міста, що забезпечить збільшення видатків на виконання програм місцевого значення (благоустрій міста, соціальний захист, культурно-мистецькі програми, розвиток фізичної культури і спорту тощо)

Збільшення податкових зобов’язань для власників квартир та житлових будинків

Для органу місцевого самоврядування

Збільшення обсягу надходжень до бюджету в результаті внесених змін доподатку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Відсутні

 

9. Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись згідно з Законом України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ”.

 

Секретар ради                                                                                 В.Андрусенко