Відповідно до Законів України «Про автомобільний транспорт», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 року №1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту», рішення  міськвиконкому від 27.11.2013р. №148 "Про затвердження Порядку встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування", беручи до уваги звернення перевізників фізичних осіб-підприємців щодо приведення у відповідність розміру тарифів на послуги перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у відповідність з економічно обґрунтованими витратами, зважаючи на зростання вартості матеріальних ресурсів, паливно-мастильних матеріалів, з метою збереження діючих перевезень на автобусних маршрутах загального користування та задоволення потреб громадян у доступних, якісних  і безпечних перевезеннях, керуючись пунктом 2 частини "а" статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  міської ради

В И Р І Ш И В:

1.Встановити тариф на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування м.Дубровиця, що здійснюються у звичайному режимі руху,   в розмірі 3,00 грн.   за  одну  поїздку.

2. Вважати таким,  що  втратило  чинність  рішення  виконавчого комітету від 30  липня  2014  року  № 74 «Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування».

3. Начальнику організаційно-правового відділу (Столярець М.М.) в десятиденний термін оприлюднити рішення в газеті «Дубровицький вісник» та розмістити на офіційному сайті міської ради.

4. Дане рішення набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення.

5. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти на  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Карпович М.І.).

  

Заступник міського голови з питань
діяльності  виконавчих органів ради                                М.Карпович

 

о б г р у н т у в а н н я

пропозиції по погодженню вартості проїзду по місту 
пасажирським автотранспортом приватних підприємців

Відповідно до статті 10 Закону України "Про автомобільний транспорт" тарифна політика повинна забезпечувати баланс між платоспроможним попитом на послуги та обсягом витрат на їх надання, а також задовольняти підприємницький інтерес, забезпечувати  розвиток автомобільного транспорту, застосування сучасних типів транспортних засобів та досягнення сталих економічних умов роботи.

На основі Методичних рекомендацій визначення рівня тарифів на послуги пасажирського автотранспорту загального користування, затверджених Наказом Міністерства  транспорту України від 25.06.2003р. № 461, здійснено розрахунок економічно обґрунтованої  вартості перевезення пасажирів в м. Дубровиця автомобільним транспортом приватних підприємців.

Діючий на сьогодні тариф на перевезення пасажирів автомобільним  транспортом приватних підприємців в розмірі 2 грн. 50 коп. за 1 поїздку був затверджений рішенням виконкому № 74 від 30 липня 2014 року, за цей час зросли ціни на паливо-мастильні матеріали, матеріали,  амортизаційні відрахування, що і є причиною росту вартості даного тарифу.

Керуючись даними рекомендаціями, Законом України "Про автомобільний транспорт", наданими розрахунками вартості перевезень 1 пасажира, відповідно до проведеного відстеження пасажиропотоку, пропонується до погодження вартість проїзду по місту пасажирським автотранспортом в розмірі 3 грн. 00 коп.

 

Заступник міського голови з питань

діяльності  виконавчих органів ради                                М.Карпович

 

 

 

АНАЛІЗ

регуляторного  впливу   рішення  виконавчого  комітету
міської ради  "Про встановлення тарифу  на  перевезення  пасажирів 
на автобусних  маршрутах  загального  користування "

 

1. Визначення  проблеми,  яку  передбачається  розв’язати.  

Діючий  тариф  2,50  грн.  був  встановлений  рішенням  виконавчого  комітету  від   30 липня  2014  року  №74 «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів  на автобусних маршрутах загального користування".

З  того  часу відбулися  значні  зміни  основних складових  собівартості  перевезень,  зокрема:  зросла вартість  палива,  мастильних  матеріалів,  запасних  частин. При  цих  умовах перевезення  пасажирів  є  збитковим,  що  негативно  впливає  на  рівень  заробітної  плати  водіїв,  вчасне  і  якісне  проведення  технічних  оглядів  і  ремонтів  автотранспорту,    знижує  рівень  безпеки  перевезень.

2. Визначення  цілей  регулювання.

Метою регулювання є: створення умов для стабільної роботи суб'єктів господарювання, які надають послуги з пасажирських перевезень автомобільним транспортом, забезпечення безпечного і якісного обслуговування пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей.

Встановлення  тарифу на  перевезення  пасажирів  на  міських  автобусних  маршрутах  загального  користування,  який  здійснюється в звичайному  режимі руху,  відповідно  до  пункту 2  частини"а" статті 28  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні” відноситься  до  компетенції  виконавчого  комітету  міської  ради  і  не  може  бути  врегульованим  ринковими  механізмами.

4. Механізм, який застосовується для розв’язання проблеми, і відповідні заходи.

Вирішення  проблеми  буде  досягнуто  шляхом  встановлення  тарифу  на  перевезення  пасажирів  автобусами,  які  працюють у звичайному режимі  руху  в  розмірі  3,00  грн.

5. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття  рішення.

Прийняття  рішення забезпечить утримання  автобусів  в належному  технічному  стані, дотримання  регулярності  руху  автобусів, збереже діючі автобусні маршрути загального користування, дає мінімальні  гарантії в оплаті  праці  водіїв.

6. Очікувані результати прийняття рішення.

Очікуваним результатом  прийняття  рішення є отримання  перевізниками     необхідних  фінансових  ресурсів  для  забезпечення  безпечного  та  якісного   надання  послуг  пасажирського  автотранспорту. 

7. Термін  дії  акта.

Термін дії  регуляторного акту  визначається  як  довгостроковий  із  можливістю  внесення  до  нього  змін  у  разі  суттєвого  впливу  зовнішніх  чинників.

8. Показники результативності акта.

Основним показником результативності регуляторного акту буде безперебійна  роботасуб'єктів господарювання, які надають послуги з пасажирських перевезень автомобільним транспортом, забезпечення безпечного і якісного обслуговування пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.

9. Заходи, спрямовані на  відстеження результативності регуляторного акта:

Базове відстеження результативності регуляторного акту проведено на етапі його підготовки.

Повторне відстеження результативності даного рішення буде здійснено через рік після набрання ним чинності (відповідно до ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»).

 

Заступник міського голови з питань
діяльності  виконавчих органів ради                                М.Карпович 

 

Завантажити оригінал