Проекту рішення Дубровицької міської ради  «Про затвердження   тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення » з аналізом регуляторного впливу. 

      З метою забезпечення надання населенню та іншим підприємствам, організаціям та  установам  м.Дубровиця   якісних послуг з водопостачання, комунальне підприємство  «Міськводоканал» Дубровицької міської ради  виносить  на публічне обговорення проект рішення Мошурівської сільської ради  «Про затвердження   тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення » та аналіз його регуляторного впливу на необхідність підвищення  тарифів.

         Пропозиції та зауваження будуть прийматися в письмовій формі від громадян, юридичних осіб протягом місяця до розробника проекту рішення комунального підприємства  «Міськводоканал»  за адресою:34100, Рівненська обл., м.Дубровиця, вул. Комунальна,7; тел.: 2-05-17.

 

                           

        П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я

 

                    

УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

ДУБРОВИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р  І Ш Е Н Н Я

 

від  ______________  року                                                                   №

 

Про затвердження тарифів

на послуги з централізованого

водопостачання та водовідведення

 

         Відповідно до ст. 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»,пп.2 п. а) ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», у зв’язку з неповним відшкодуванням витрат, які несе комунальне підприємство «Міськводоканал» при наданні послуг з централізованого водопостачання та водовідведення за діючими тарифами, з урахуванням економічно обґрунтованих витрат, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити тариф на послуги з централізованого водопостачання і водовідведення, що надаються комунальним підприємством «Міськводоканал»:

Послуги з централізованого водопостачання:

- для 1 групи споживачів – 7,00 грн./м3 (в т.ч. ПДВ – 1,17 грн.);

- для 2 групи споживачів – 13,42 грн./м3 (в т.ч. ПДВ – 2,24 грн.).

Послуги з централізованого водовідведення:

- для 1 групи споживачів – 11,00 грн./м3 (в т.ч. ПДВ – 1,83 грн.);

- для 2 групи споживачів – 25,00 грн./м3 (в т.ч. ПДВ – 4,17 грн.).

2. Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.03.2012р. № 353Про затвердження тарифів на послуги з водопостачання», від 11.03.2011р. № 61 «Про затвердження тарифів на  послуги з водовідведення» вважати такими, що втратили чинність.

3. Повноваження щодо відстеження результативності регуляторного впливу цього рішення передати розробнику – комунальному підприємству  «Міськводоканал».

4. Директору КП «Міськводоканал» (Красько В.М.) довести дане рішення до споживачів, шляхом оприлюднення в газеті   «Дубровицький вісник», начальнику організаційно-правового відділу (Столярець М.М.) розмістити рішення на офіційному сайті міської ради в мережі Інтернет.

5. Рішення набирає чинності з 01 березня 2015 року.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Карпович М.І.), директора КП «Міськводоканал» (Красько В.М.).

 

Міський голова                                                                     А.Кузьмич

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 регуляторного акту щодо затвердження тарифів на послуги з централізованого

 водопостачання та водовідведення

 

Назва регуляторного органу

Виконавчий комітет Дубровицької міської ради

Назва документа

Рішення

Розробник аналізу регуляторного впливу

КП «Міськводоканал»

Відповідальна особа П.І.Б.

Директор Красько Володимир Миколайович

Контактний телефон (код) №

0 (3658) 2-19-15

№        Рубрика аналізу                                      Характеристика

 

         1.    Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

         На сьогоднішній день на КП «Міськводоканал» склалася критична ситуація, спричинена невідповідністю діючих тарифів, на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для абонентів, їх фактичній собівартості. Підприємство недоотримає щомісячно близько 50 тис.грн. По підсумках виробничо-фінансової діяльності КП «Міськводоканал» за 2013 рік спрацювало зі збитками в сумі близько 952,8 тис.грн.

         Все вищезазначене ставить під загрозу стабільну роботу підприємства в цілому. Як наслідок на підприємстві відсутні власні обігові кошти, з запізненням проводяться розрахунки за енергоносії, затримується виплата заробітної плати, залишається непокритим цілий ряд інших витрат. Враховуючи викладене, єдиним прийнятим на цей час шляхом недопущення подальшої руйнації КП «Міськводоканал» та забезпечення безперебійного цілодобового централізованого водопостачання і водовідведення є прийняття відповідних тарифів.

         2. Цілі державного регулювання.

Основні цілі, на досягнення яких спрямоване дане рішення:

 - створення умов для якісного та безперебійного надання послуг з централізованого водопостачання і водовідведення;

 - зменшення збитковості діяльності КП «Міськводоканал» шляхом приведення тарифів на послуги з централізованого водопостачання до рівня економічно обґрунтованих витрат.

3.     Механізм регулювання.

Досягнення регуляторних цілей передбачається шляхом прийняття рішення про впорядкування тарифів на послуги водопостачання та водовідведення.

4.     Альтернативні способи.

Альтернативними способами досягнення цілей даного регуляторного акту можуть бути:

 - збереження існуючого стану, тобто без зміни існуючих тарифів та без надання дотації з міського бюджету, дана альтернатива не є прийнятною, оскільки ситуація, що склалася на підприємстві є досить критичною і потребує негайного вирішення. В іншому випадку – порушується режим надання послуг, а саме підприємство опиниться на межі банкрутства.

 - підвищення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення до рівня неповного відшкодування економічно обґрунтованих витрат. Дана альтернатива може бути прийнятою, але має свої недоліки через те, що частину коштів необхідно буде виділяти з міського бюджету для відшкодування збитків КП «Міськводоканал».

         Оскільки існують можливості покращення існуючого стану, згідно чинного законодавства, то доцільним і єдиним прийнятним на цей час шляхом є встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги водопостачання та водовідведення.

5.     Механізм розв’язання проблеми.

Даним регуляторним актом забезпечується збалансованість інтересів споживачів послуг та КП «Міськводоканал»:

- споживачам забезпечується прозорість та доступність структури плати за послуги водопостачання та водовідведення;

- виконавцю послуг забезпечується часткове відшкодування вартості послуг в середньому 84% з водопостачання та 67% з водовідведення;

- створюються умови стабілізації роботи підприємства.

6.     Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

         Дане рішення передбачає встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. За умови забезпечення повної оплати послуг споживачами, зростання тарифів позитивно вплине на фінансові результати роботи підприємства. В зв’язку з монопольним характером надання послуг по водопостачанню та водовідведенню, керуючись вимогами нормативно-правових актів, вартість цих послуг не може визначатися ринковими методами і тому затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради. Основним ризиком, який може негативно вплинути на дію цього регуляторного акту, є подальше підвищення вартості на енергоносії, підвищення цін на паливно-мастильні матеріали, запчастини і вузли до транспортних засобів, зміна рівня мінімальної заробітної плати, вартості послуг організацій, податків та інших витрат, передбачених законодавчими актами. Для попередження наслідків будуть вноситись зміни до регуляторного акту.

7.     Вигоди та витрати.

Сфера інтересів міської влади та підприємства

Вигоди:

         - покращення якості наданих послуг по водопостачанню і водовідведенню;

         - зменшення збитковості КП «Міськводоканал»;

         - підвищення надійності роботи об’єктів та мереж;

         - зменшення звернень та скарг зі сторони споживачів.

         Витрати:

         - кошти з міського бюджету при умові підвищення тарифів на послуги для населення до рівня неповного відшкодування економічно обґрунтованих витрат, або при умові збереження діючих тарифів.

         Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Вигоди:

        - підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

Витрати:

        - вартість послуг з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів буде здійснюватись за ціною:

Послуги з централізованого водопостачання:

- для 1 групи споживачів – 7,00 грн./м3 (в т.ч. ПДВ – 1,17 грн.);

- для 2 групи споживачів – 13,42 грн./м3 (в т.ч. ПДВ – 2,24 грн.).

Різниця в тарифах (економічно необґрунтованих витрат) – 234,4 тис. грн.

Послуги з централізованого водовідведення:

      - для 1 групи споживачів – 11,00 грн./м3 (в т.ч. ПДВ – 1,83 грн.);

      - для 2 групи споживачів – 25,00 грн./м3 (в т.ч. ПДВ – 4,17 грн.).

Різниця в тарифах (економічно необґрунтованих витрат) – 464,0 тис. грн.

Сфера інтересів громадян

Вигоди:

     - підвищення якості наданих послуг по водовідведенню.

8.     Визначення очікуваних результатів прийняття акта.

         Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта провадиться із застосуванням методу аналізу вигод та витрат в залежності від категорії суб’єктів, на яких впливає документ.

         Орган влади. Вирішується питання безперебійного і якісного надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення. Зменшуються видатки на дотації в комунальну сферу.

          Суб’єкти господарювання. Надаються якісніші послуги з водопостачання і водовідведення. Збільшуються витрати на оплату послуг з водопостачання.

          Населення (споживачі). Підвищується якість обслуговування. Збільшуються витрати на оплату послуг з водопостачання і водовідведення.

9.     Строк дії акта.

       Термін дії регуляторного  акта не обмежений, буде залежати від змін у законодавстві України.

10.     Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта.

        Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватись відповідно до ст.10 ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиме КП «Міськводоканал» шляхом аналізу:

1)     доходів від реалізації;

2)     заробітної плати працівників;

3)     оплати податкових платежів;

4)     прибутків (збитків);

5)     заборгованості споживачів;

6)     наявності скарг на якість послуг.

Пропозиції та зауваження будуть прийматися в письмовій формі від громадян, юридичних осіб протягом місяця до розробника проекту рішення комунального підприємства  «Міськводоканал»  за адресою:34100, Рівненська обл., м.Дубровиця, вул. Комунальна,7; тел.: 2-05-17.

 

         Розробник Директор КП «Міськводоканал»                                        В.М. Красько