Назва регуляторного органу

Виконавчий комітет Дубровицької міської ради

Назва документа

Рішення

Розробник аналізу регуляторного впливу

КП «МІСЬКВОДОКАНАЛ»

Відповідальна особа П.І.Б.

Директор Красько Володимир Миколайович

Контактний телефон (код) №

(03658) 2-19-15

 

№ пп.

Рубрика аналізу

Характеристика

1

Вид та назва регуляторного акта, дата його прийняття та номер

Рішення міськвиконкому «Про затвердження тарифів на послуги з централізованого водопостачання і водовідведення» від

2

Проблема, яку передбачається вирішити:

- покращення фінансово-господарського стану КП «Міськводоканал»

Комунальне підприємство “Міськводоканал” обслуговує 48,3 км. водопровідних  та 33 км  каналізаційних мереж міста.  Понад 90 % інженерних  мереж, основних фондів перебувають   в  аварійному стані  і  згідно  діючих норм відпрацювали  встановлені терміни  і потребують повної заміни.

Завантаженість основних фондів  підприємства по водопостачанню  складає 17%, а по водовідведенню – 10%. Технічний стан мереж, основних фондів, колекторів є загрозливий і потребує значних витрат на підтримання їх в робочому стані.

Тарифи на послуги питного водопостачання та водовідведення для населення міста не відшкодовують витрат на виробництво, не враховують інвестиційної складової, що обумовлює збитковість функціонування КП «Міськводоканал» та поступовий його занепад.

Враховуючи те, що вартість електричної енергії є основною складовою собівартості води господарсько-питного призначення, енергозбереження є однією з основних проблем питного водопостачання. Успішне розв’язання цієї проблеми дасть змогу не лише зекономити кошти для інвестування розвитку підприємства, а й упорядкувати в подальшому тарифи на послуги з централізованого водопостачання і водовідведення у бік їх зниження.

3

Цілі державного регулювання:

- запобігання банкрутства водоканалізаційного господарства;

 - підвищення платоспроможності підприємства;

 - ліквідація заборгованості по платежах та податках;

 - забезпечення заробітної плати працівникам не нижче мінімальної;

 - створення можливості запровадження енергозберігаючих заходів.

4

Альтернативи та їх оцінки:

1.Покриття різниці в ціні дотацією – неможливо, через відсутність коштів у місцевому бюджеті.

2.Залучення інвестицій – неможливо через недостатнє наповнення інвестиційного ринку області.

5

Механізми використані в документі.

Для досягнення цілей регулювання застосовується зростання тарифу, що в свою чергу призводить до наповнення коштами підприємства і зменшення дотаційної частки у покритті витрат

6

Обґрунтування можливості досягнення

Зовнішніми факторами, що впливають на прийняття акта є зростання вартості електричної енергії та знос основних засобів підприємства. Негативним фактором акта регуляторного впливу є те, що при зростанні тарифу на водопостачання та водовідведення відповідно пропорційно зростуть ціни на окремі види продукції і послуг. Позитивом є покращення фінансовогосподарського стану підприємства.

7

Очікувані результати

Стабільне та якісне надання послуг водопостачання водовідведення 

8

Строк виконання заходів з відстеження

До набрання чинності

 

 

 

Директор КП «Міськводоканал»                                                     В.М.Красько