УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

ДУБРОВИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                       Р ІШЕННЯ                         

 

від  26 лютого  2015 року                                                                                          № 191 

 

Про встановлення  тарифу  

на  перевезення пасажирів на  

автобусних  маршрутах

загального користування

 

     Відповідно до Законів України «Про автомобільний транспорт», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 року №1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту», рішення  міськвиконкому від 27 листопада  2013  року  № 148 «Про затвердження Порядку встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування», беручи до уваги звернення перевізників фізичних осіб-підприємців щодо приведення у відповідність розміру тарифів на послуги перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у відповідність з економічно обґрунтованими витратами, зважаючи на зростання вартості матеріальних ресурсів, паливно-мастильних матеріалів, з метою збереження діючих перевезень на автобусних маршрутах загального користування та задоволення потреб громадян у доступних, якісних  і безпечних перевезеннях, керуючись пунктом 2 частини "а" статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи протоколи засідань комісій з питань встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування від 11.12.2014р. та 24.12.2014р.,  виконавчий комітет  міської ради

В И Р І Ш И В:

      1.Встановити тариф на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування м.Дубровиця, що здійснюються у звичайному режимі руху,   в розмірі 3,00 грн.   за  одну  поїздку.

        2. Взяти до відома обґрунтування пропозицій по погодженню вартості проїзду по місту пасажирським автотранспортом приватних підприємців та аналіз регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету Дубровицької міської ради «Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування» (додається).

    3. Затвердити звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту (додається).

         4. Вважати таким,  що  втратило  чинність,  рішення  виконавчого комітету від 30  липня  2014  року  № 74 «Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування».

       5. Начальнику організаційно-правового відділу (Столярець М.М.) оприлюднити рішення в газеті «Дубровицький вісник» та розмістити на офіційному сайті міської ради в мережі Інтернет.

         6. Дане рішення набирає чинності з 01 березня 2015р.

       7. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти на  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Карпович М.І.).

  

         Міський голова                                                                                          А.Кузьмич

 

 

 

Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від26.02.2015р. № 191

о б г р у н т у в а н н я

пропозиції по погодженню вартості проїзду по місту

пасажирським автотранспортом приватних підприємців

  Відповідно до статті 10 Закону України "Про автомобільний транспорт" тарифна політика повинна забезпечувати баланс між платоспроможним попитом на послуги та обсягом витрат на їх надання, а також задовольняти підприємницький інтерес, забезпечувати  розвиток автомобільного транспорту, застосування сучасних типів транспортних засобів та досягнення сталих економічних умов роботи.

  На основі Методичних рекомендацій визначення рівня тарифів на послуги пасажирського автотранспорту загального користування, затверджених Наказом Міністерства  транспорту України від 25.06.2003р. № 461, здійснено розрахунок економічно обґрунтованої  вартості перевезення пасажирів в м. Сарни автомобільним транспортом приватних підприємців.

  Діючий на сьогодні тариф на перевезення пасажирів автомобільним  транспортом приватних підприємців в розмірі 2 грн. 50 коп. за 1 поїздку був погоджений рішенням виконкому № 74 від 30 липня 2009 року, за цей час зросли ціни на паливо-мастильні матеріали, матеріали, амортизаційні відрахування, що і є причиною росту вартості даного тарифу.

  Керуючись даними рекомендаціями, Законом України "Про автомобільний транспорт", наданими розрахунками вартості перевезень 1 пасажира, відповідно до проведеного відстеження пасажиропотоку, пропонується до погодження вартість проїзду по місту пасажирським автотранспортом в розмірі 3 грн. 00 коп.

 

 

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                                                  М.І.Карпович                                                

 

 

АНАЛІЗ

регуляторного  впливу   рішення  виконавчого  комітету

міської ради  "Про встановлення тарифу  на  перевезення  пасажирів 

на автобусних  маршрутах  загального  користування "

 

  1. Визначення  проблеми,  яку  передбачається  розв’язати.  

Діючий  тариф  2,50  грн.  був  встановлений  рішенням  виконавчого  комітету  від   30 липня  2014  року  №74 «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів  на автобусних маршрутах загального користування".

  З  того  часу відбулися  значні  зміни  основних складових  собівартості  перевезень,  зокрема:   зросла вартість  палива,  мастильних  матеріалів,  запасних  частин. При  цих  умовах перевезення  пасажирів  є  збитковим,  що  негативно  впливає  на  рівень  заробітної  плати  водіїв,  вчасне  і  якісне  проведення  технічних  оглядів  і  ремонтів  автотранспорту,    знижує  рівень  безпеки  перевезень.

  2. Визначення  цілей  регулювання.

  Метою регулювання є: створення умов для стабільної роботи суб'єктів господарювання, які надають послуги з пасажирських перевезень автомобільним транспортом, забезпечення безпечного і якісного обслуговування пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.

  3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей.

Встановлення  тарифу на  перевезення  пасажирів  на  міських  автобусних  маршрутах  загального  користування,  який  здійснюється в звичайному  режимі руху,  відповідно  до  пункту 2  частини"а" статті 28  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні” відноситься  до  компетенції  виконавчого  комітету  міської  ради  і  не  може  бути  врегульованим  ринковими  механізмами.

  4. Механізм, який застосовується для розв’язання проблеми, і відповідні заходи.

Вирішення  проблеми  буде  досягнуто  шляхом  встановлення  тарифу  на  перевезення  пасажирів  автобусами,  які  працюють у звичайному режимі  руху  в  розмірі  3,00  грн.

  5. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття  рішення.

Прийняття  рішення забезпечить утримання  автобусів  в належному  технічному  стані, дотримання  регулярності  руху  автобусів, збереже діючі автобусні маршрути загального користування, дає мінімальні  гарантії в оплаті  праці  водіїв.

  6. Очікувані результати прийняття рішення.

Очікуваним результатом  прийняття  рішення є отримання  перевізниками     необхідних  фінансових  ресурсів  для  забезпечення  безпечного  та  якісного   надання  послуг  пасажирського  автотранспорту. 

  7. Термін  дії  акта.

Термін дії  регуляторного акту  визначається  як  довгостроковий  із  можливістю  внесення  до  нього  змін  у  разі  суттєвого  впливу  зовнішніх  чинників.

  8. Показники результативності акта.

Основним показником результативності регуляторного акту буде безперебійна  роботасуб'єктів господарювання, які надають послуги з пасажирських перевезень автомобільним транспортом, забезпечення безпечного і якісного обслуговування пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.

  9. Заходи, спрямовані на  відстеження результативності регуляторного акта:

Базове відстеження результативності регуляторного акту проведено на етапі його підготовки.

Повторне відстеження результативності даного рішення буде здійснено через рік після набрання ним чинності (відповідно до ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»).

 

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                                                    М.І.Карпович                

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

               міської ради

     від 26.10.2015р. № 191

 

Звіт про базове відстеження регуляторного акту

проекту рішення виконавчого комітету  Дубровицької міської ради

«Про  встановлення тарифу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування

  1. Вид та назва регуляторного акту, результативність якого відстежується.

Проект рішення виконавчого комітету Дубровицької міської ради «Про погодження тарифу на проїзд міським автомобільним транспортом».

  2. Назва виконавця заходів з відстеження.

Організаційно правовий відділ міської ради.

Цілі прийняття акту.

Цілями прийняття Рішення є забезпечення регулювання стабільності, прозорості та прогнозованості тарифів, стимулювання конкуренції і появи нових фізичних осіб - підприємців у сфері автомобільного транспорту загального користування, підвищення їх можливостей щодо забезпечення потреб споживачів у послугах з перевезень.

  3. Строк виконання заходів з відстеження.

Відстеження результативності проекту регуляторного акта  проводилось з моменту опублікування його у засобах масової інформації, а саме з 02 січня 2015 року до дня набрання чинності регуляторного акта.

  4. Тип відстеження.

Базове.

  5. Методи одержання результатів відстеження.

Результати відстеження були одержані шляхом аналізу нормативних актів, статистичних даних та даних отриманих в ході соціологічних опитувань.

  6. Дані та припущення, на основі яких проводилося відстеження результативності, а також способи одержання даних.

Аналіз результативності даного регуляторного акту здійснювався за наступними показниками: вартість паливно-мастильних матеріалів, вартість комплектуючих матеріалів, рівень заробітної платні, кількість перевезених пасажирів, у тому числі громадян пільгової категорії. Аналіз вивчених показників свідчить про значне зростання палива, витратних матеріалів та розміру  заробітної платні.

  7. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Основною метою затвердження рішення виконавчого  комітету  від   30 липня  2014  року  №74 «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів  на автобусних маршрутах загального користування" було встановлення економіко обґрунтованих, стабільних і прогнозованих тарифів, які б задовольняли і перевізників і пасажирів. Але на сьогоднішній день діючі тарифи ледь покривають витрати перевізників, що, в свою чергу, призводить до невиконання графіків руху, зменшення кількості рейсів. Це свідчить про те, що задекларовані цілі не досягаються.

Враховуючи все вищезазначене, а також звернення перевізників, необхідно переглянути тарифи та винести на розгляд виконавчого комітету Дубровицької міської ради проект рішення «Про встановлення тарифів на проїзд на міських автобусних маршрутах загального користування».

Підвищення тарифів дозволить автомобільним перевізникам стати більш конкурентноздатними на ринку пасажирських послуг та підвищити якість перевезень, завдяки оновленню рухомого складу.

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту – проекту рішення виконавчого комітету «Про встановлення тарифів на проїзд на міських автобусних маршрутах загального користування» підготовлений організаційно-правовим відділом.

 

Міський голова                                                                                                                    А.Кузьмич