УК Р А Ї Н А

Рівненська область

Дубровицька міська рада

(шосте  скликання)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

від  30  червня 2015 року                                                                              № 1007

 

“Про встановлення мінімальної вартості місячної

оренди 1 (одного) квадратного метра загальної

площі нерухомого майнафізичних осіб на території

міста Дубровиця“

 

         Відповідно до ст.25  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 170.1.2. пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України від 29.12.2010 року, постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 №1253 «Про затвердження Методики  визначення  мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 11.11.2014 №307 «Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2015 рік» , з метою забезпечення надходжень до бюджету міста,  міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Встановити мінімальну вартість місячної оренди 1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території  міста Дубровиця на рівні 5,31 гривень згідно розрахунку, що додається (додаток 1).

2. До мінімальної вартості місячної оренди 1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території  міста Дубровиця застосовувати такі додаткові коефіцієнти (додаток 2):

2.1. Коефіцієнт місцезнаходження об’єкта нерухомого майна. У разі розміщення такого об’єкта у центральній зоні міста Дубровиця (зона 1) зазначений коефіцієнт дорівнює 2, близько від центру (зона 2) – 1,5, далеко від центру (зона 3) – 1. Межі зон визначені у додатку до цього рішення.

2.2. Коефіцієнт функціонального використання об’єкта нерухомого майна. У разі використання такого об’єкта для провадження виробничої діяльності зазначений коефіцієнт дорівнює 2, іншої комерційної діяльності – 3, некомерційної діяльності, у тому числі для проживання фізичних осіб – 1.

3. Начальнику організаційно-правового відділу (Столярець М.М.) оприлюднити рішення на офіційному сайті Дубровицької міської ради в мережі Інтернет.

4.Це рішення набирає чинності з моменту прийняття.

5.  Додатки до цього рішення є його невід’ємною частиною.

6. Затвердити звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту (додаток 3).

 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з  питань бюджету, фінансів, податкової політики та соціально-економічного розвитку міста (Котяш Я.О.)  і об’єднану державну податкову інспекцію у м. Дубровиця (Колода В.М.).

 

Міський голова                                                            А.Кузьмич

 

                                     Додаток 1

                      до рішенняміської ради

                                     від30 червня 2015 року №1007

 

РОЗРАХУНОК

Визначеннямінімальноївартостімісячноїоренди одного квадратного метра загальноїплощінерухомого майна фізичних осіб на територіїм.Дубровиця

Розрахуноквизначеннямінімальноївартостімісячноїоренди одного квадратного метра загальноїплощінерухомого майна проведено на підставі постанови КабінетуМіністрівУкраїнивід 29.12.2010 №1253 «Про затвердження Методики визначеннямінімальноїсумиорендного платежу за нерухомемайнофізичнихосіб», наказомМіністерстварегіональногорозвитку, будівництвата житлово-комунального господарстваУкраїнивід11.11.2014  №307  „Про прогнозні середньорічні показникиопосередкованоївартостіспорудженняжитла за регіонамиУкраїнина 2015 рік”.

Мінімальнавартістьмісячноїоренди одного квадратного метра загальноїплощінерухомого майна розраховується за формулою:

Рнерух.  =

Рновозбуд.____

К новозбуд. Х 12

х K1хK2

 

де Рнерух. (грн/кв.м.) – мінімальнавартістьмісячноїоренди 1 кв.м. метра загальноїплощінерухомого майна у гривнях;

Р новозбуд. (грн/кв.м.)– середнявартість 1 кв.м. новозбудованогооб’єкта, подібного до орендованого, яка обчислюєтьсязалежновідринковоївартості, у гривнях, з урахуванням ПДВ, визначеназгідно з наказом Міністерстварегіональногорозвитку, будівництвата житлово-комунального господарства Українивід11.11.2014  №307  „Про прогнозні середньорічні показникиопосередкованоївартостіспорудженняжитла за регіонамиУкраїни»  і становить по Рівненськійобласті6 369грн.

К новозбуд. – коефіцієнтокупностіоб’єкта, зданого в оренду, щовідповідає проектному строку йогоексплуатації. Відповідно до наказу Державного комітетубудівництва, архітектури та житловоїполітикиУкраїнивід 30.09.98 №215 „Про затвердженняЄдиногокласифікаторажитловихбудинківзалежновідякостіжитла та наявногоінженерногообладнання” визначенийклассбудівель по капітальності та строк їхслужби. Середній строк експлуатаціїпершого – шостогокласу  - 100 років.

Мінімальнавартістьмісячноїоренди одного квадратного метра загальноїплощінерухомого майна м.Дубровиця, розрахованазгідноізвищезазначеною формулою і складає (ізврахуванням ПДВ) – 5,31грн.

K1, K2коефіцієнти, визначенірішенням.

 

Секретар ради                                                                   В. Андрусенко

 

Начальник фінансово-

економічного відділу                                                         І. Велика

 

 

                                                                                                       Додаток 2

            до рішення міської ради

                                від 30 червня 2015 року №1007

 

Таблиця розрахунку вартості 1 кв.м з коефіцієнтами

 

Місцезнаходженняоб’єкта, коефіцієнтK1

Функціональнепризначення, K2

1

2

3

Зона 1

2

10,62

21,23

31,85

Зона 2

1,5

7,96

15,92

23,88

Зона 3

1

5,31

11,94

15,92

 

Коефіцієнтмісцезнаходженняоб'єктанерухомого майна  K1

 

зони

Територія, на яку розповсюджується застосування коефіцієнту

Коефіцієнт

K1

1

Центральна зона:

вулиці:

-         Миру – протяжність: відвулиціШкільноїдо майдану Злагоди;

-         Березова – протяжність: відвулиціШкільноїдо вулиці Богдана Хмельницького;

-         Поштова, 1000-ліття Дубровиці, Спортивна, Червоного Хреста, Шкільна, майдан Злагоди,Прирічкова;

-         Макарівська – протяжність: відвулиціГрушевського до вулиціНабережної;

-         Воробинська – протяжність: від початку вулиці до дошкільногонавчального закладу №4;

-         Улянії та АнастасіїГольшанських – протяжність: від початку вулиці до дитячоїконсультації Дубровицької ЦРЛ;

-         Набережна – протяжність: від початку вулиці до стадіону«Горинь»;

-         Шевченка – протяжність: відвулиціКраєзнавців до вулиці Богдана Хмельницького.

2,0

2

Зона вулиць, розміщенихблизькодо центру:

вулиці:

-         Березова – протяжність: відвулиці Богдана Хмельницького до вулиціШевченка;

-         Березова – протяжність: відвулиціШкільноїдо вулиціНової;

-         Артеменка, Нова, Винниченка,  Комунальна, провулокКомунальний, провулокМакарівський, Богдана Хмельницького, Колодязьна, Івана Франка, Лугова, провулокЛуговий, ЛесіУкраїнки, Князя ГлібаДубровицького, Крива, 8-го Березня, Селиця,;

-         Воробинська – протяжність: віддошкільногонавчального закладу №4 до шкільногонавчального закладу №1;

-         Миру – протяжність: відвулиціШкільноїдо вулиці 8-го Березня;

-         Шевченка – протяжність: відвулиціКраєзнавців до вулиці Нової;

-         Грушевського – протяжність: від початку вулиці до вулиціНової;

-         Шевченка – протяжність: відвулиці Богдана Хмельницького до вулиці Березової.

1,5

3

Іншічастиниміста і вулиці, що не увійшли в зону1 та зону2

1,0

 

Секретарради                                                             В.Андрусенко

 

Начальник фінансово-

економічного відділу                                                         І. Велика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Додаток3

             до рішенняміської ради

             від30 червня 2015 року №1007

 

Звіт про базове відстеження регуляторного акту проекту рішення Дубровицької міської ради “Про встановлення мінімальної вартості місячноїоренди 1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна у місті Дубровиця“

 

Назва виконавця:фінансово-економічний відділ Дубровицької міської ради.

 

Ціль прийняття акта:встановлення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна для подальшого ії застосування при оподаткуванні осіб, які передають нерухоме майно в оренду, відповідно до підпункту 1.2 пункту 1 статті 170 Податкового Кодексу України , створення законодавчо врегульованого правового простору збільшення надходжень до міського бюджету від податку з доходів.

 

Строк виконання заходів з відстеження:до набрання чинності.

 

Тип відстеження:базове

 

Методи одержання результатів відстеження:здійснюватиметься шляхом аналізу інформації щодо надходжень до бюджету від сплати податків, кількості взятих на облік договорів оренди тощо.

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних: затвердження розрахунку визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно у місті забезпечить оподаткування доходів осіб, які здають в оренду нерухоме майно, у відповідності до чинного законодавства.

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

В результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватися та вивчатися:

-         ефективність розробленого механізму;

-         рівень інформованості суб’єктів господарювання, фізичних осіб та інших споживачів з основних положень регуляторного акта;

-         наповнення міського бюджету

 

Аналіз вигод та витрат:

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів влади

Збільшення надходжень до міського бюджету від оформлення права оренди

Відсутні

Виконання чинних нормативних документів

Відсутні

Врахування реальної ситуації, що склалася на ринку нерухомості

Відсутні

Підвищення довіри до влади

Відсутні

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Нормативно-правове врегулювання питання

Сплата податку з доходів фізичних осіб

                                             Сфера інтересів громадян

Покращення стану задоволення потреб мешканців міста за рахунок збільшення надходжень до міського бюджету

Відсутні

 

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеню досягнення визначених цілей:

Відповідно до ст.10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” з метою оцінки ступеню досягнення цим регуляторним актом визначених цілей, аналіз його результативності буде здійснюватися за допомогою повторного, а в подальшому періодичного відстеження.

 

 

Секретар ради                                                                В. Андрусенко

 

Начальник фінансово-

економічного відділу                                                             І.Велика