У К Р А Ї Н А                                      ПРОЕКТ

Рівненська область 

Дубровицька міська рада

(шосте  скликання)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

 

Від _____2012 року                                                                       №

 

Про внесення змін  до рішення міської ради

від 20.05.2011р. №163 «Про затвердження

ставок єдиного податку»

        

         Розглянувши заяви суб’єктів малого підприємництва, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, з метою оптимізації податкового навантаження у відповідності до Указу Президента України від 23.07.2005р.№727/98 «Про спрощену систему оподаткування, обліку звітності суб’єктів малого підприємництва»(із змінами та доповненнями),  керуючись пунктом 24, частини 1,  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом  України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,   міська рада

 

                                                           ВИРІШИЛА:

 

1.Внести зміни до додатку рішення міської ради від 20.05.2011р. №163 «Про затвердження ставок єдиного податку»  Положення про єдиний податок, доповнивши перелік видів підприємницької діяльності:

47.79 – «Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах»

46.31 -  «Оптова торгівля фруктами та овочами»

46.38 -  «Оптова торгівля іншими продуктами харчування»

51.90.0 -  «Інші види оптової торгівлі»

51.21.0 – «Оптова торгівля зерном, насінням, кормами»

71.33.0 -  «Оренда офісних машин та устаткування, в т.ч. комп’ютери»

92.72.0 – «Інші види рекреаційної діяльності пов’язаною з організацією відпочинку та розваг, а саме організація електронних ігор, відеоігор тощо»

52.41.0 – «Оптова торгівля текстильними та галантерейними товарами»

51.22.0 -  «Оптова торгівля квітами та іншими рослинами»

52.48.1 – «Роздрібна торгівля офісним та комп’ютерним устаткуванням»

2. Дане рішення набуває чинності з моменту його оприлюднення.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської  ради з питань бюджету, фінансів, податкової політики та соціально-економічного розвитку міста (Котяш Я.О.).

 

 

Міський голова                                                                             А.Кузьмич

                                    

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Дубровицької міської ради «Про внесення змін  до рішення міської ради від 20.05.2011р. №163 «Про затвердження ставок єдиного податку»

 

 

1.Опис проблеми

Ставки єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва, які сьогодні діють у м. Дубровиця, затверджені рішенням Дубровицької міської ради № 163 від 20.05.2011 року, введені в дію з 27.05.2011року.

Враховуючи звернення суб'єктів підприємницької діяльності, виникла необхідність внести доповнення до переліку видів підприємницької діяльності для суб'єктів малого підприємництва, що перебувають на спрощеній системі оподаткування та встановити по них ставки єдиного податку.

 

2. Мета регулювання:

Метою прийняття проекту рішення є:

- стимулювання громадян до заняття окремими видами підприємницької діяльності;

- легалізація окремих видів підприємницької діяльності;

- збільшення надходжень до місцевого бюджету.

 

3.Альтернативи

Можливі наступні альтернативи вирішення проблеми:

- збереження існуючого стану;

- доповнення переліку видів підприємницької діяльності та встановлення для них окремих ставок єдиного податку.

Оскільки існують можливості покращення існуючого стану, які випливають із даних статистичної звітності та спостережень, то визнано за доцільність ввести нові ставки єдиного податку для окремих видів діяльності.

 

4.Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Механізмом досягнення цілей регулювання є:

- введення нових видів підприємницької діяльності, та встановлення для них окремих ставок єдиного податку;

- уточнення змісту окремих видів підприємницької діяльності.

 

5.Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Висока ймовірність досягнень визначених цілей грунтується на вибраних механізмах регулювання:

- встановлення диференційованих ставок єдиного податку забезпечить більш повне охоплення суб'єктів підприємницької діяльності.

 

 

 

6.Очікувані результати від прийняття регуляторного акта.

Таблиця вигод та витрат

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

 Збільшення надходжень до бюджету

Не передбачені

Інтереси суб'єктів господарювання

 Стимулювання громадян до заняття окремими видами діяльності

Обов'язковість сплати податку відповідно до даного рішення

Інтереси громадян

Фінансування видатків на соціальні потреби, отримання певних послуг

Не передбачені

 

7.Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта не обмежується

 

8.Визначення показників результативності регуляторного акта

 - розмір надходжень від сплати єдиного податку до бюджету;

         - кількість платників єдиного податку.

 

9.Заходи, з допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності  регуляторного акта

         Цільова група: суб’єкти підприємницької діяльності платники єдиного податку.

         Результативність запровадження полягає у повноті виконання доведених бюджетних призначень, збільшенні кількості платників єдиного податку.

 

  Міський голова                                                                            А.Кузьмич