У К Р А Ї Н А

Рівненська область

Дубровицька міська рада

(сьоме  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  липня 2017 року 

                                         ПРОЕКТ

 

Про встановлення місцевих

податків і зборів на території м.Дубровиця

 

Керуючись статтями 8, 10, 12 розділу І, розділом ХІІ Податкового кодексу України, відповідно до пунктів 24 та 28 частини 1 статті 26 та статті 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями міської ради та в інтересах територіальної громади, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Встановити на території м. Дубровиця податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

1.1. Визначити об’єкт оподаткування, платників податку,  податковий період та інші обов’язкові елементи податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно зі ст. 266 Податкового кодексу України. 

1.2. Пільги із сплати податку.

1.2.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

1.2.2. Звільняються від оподаткування об'єкти, зазначені в п.266.2.2 п.266.2 ст.266 Податкового кодексу України та учасники  антитерористичної операції та члени їх сімей, члени сімей загиблих (померлих) учасників АТО, не більше одного такого об’єкта на учасника (сім’ю).

1.3. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за 1 квадратний метр бази оподаткування в розмірі:

 а) 0,65 відсотків від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року– для об’єктів житлової нерухомості;

б) 0 відсотків від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року– для об’єктів нежитлової нерухомості в частині господарських (присадибних) будівель (допоміжних (нежитлових) приміщень, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо), які використовуються без отримання прибутку;

в) 0,8 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року– будівлі готельні- готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

г) 0,7 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року- будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

ґ) 0,9 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року- будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

д) 0,7 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року-  гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

е)0,5 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року- будівлі промислові та склади;

є)1,5 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року-  будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

ж)1 відсоток від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року-  інші будівлі.

За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів)житлової нерухомості, в тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума розрахованого податку  збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

1.4. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

1.5. Обчислення суми податку здійснюється відповідно до Порядку, визначеному п. 266.7. та п. 266.8 ст. 266 Податкового кодексу України.

1.6. Податок сплачується в Порядку та в строки, визначені п. 266.9. та п. 266.10 ст. 266 Податкового кодексу України.

1.7. Подання звітності відбувається відповідно до норм Податкового кодексу України.

2. Встановити на території в м. Дубровиця транспортний податок.

2.1. Визначити, що платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до п. 267.2. ст. 267 Податкового кодексу України є об’єктом оподаткування.

2.2. Визначити, що об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, та з урахуванням особливостей, визначених п. 267.2. ст. 267 Податкового кодексу України.

2.3. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до п. 267.2. ст. 267 Податкового кодексу України.

2.4. Ставки податку встановлюються з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до п. 267.2. ст. 267 Податкового кодексу України.

2.5. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

2.6. Обчислення суми податку здійснюється відповідно до Порядку, визначеному п. 267.6 ст. 267 Податкового кодексу України.

 

3. Встановити на території м. Дубровиця ставки земельного податку:

3.1. За земельні ділянки, несільськогосподарського призначення – в розмірі 1,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки (крім земельних ділянок, зазначених у пунктах 3.4 – 3.6 цього рішення);

3.2. Встановити ставку податку за земельні ділянки сільськогосподарських угідь в розмірі 0,3 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

3.3. За земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної, комунальної форми власності),  в розмірі 1,2% від нормативної грошової оцінки таких земельних ділянок.

3.4 За земельні ділянки, зайняті житловим фондом та надані для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд, гаражно-будівельними товариствами, індивідуальними гаражами, земельний податок справляється в розмірі 0,03 відсотка від нормативної грошової оцінки.

3.5. За земельні ділянки (в межах населених пунктів), що відносяться до земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди і які оподатковуються на загальних підставах), земельний податок справляється в розмірі 0,25 відсотка від нормативної грошової оцінки.

3.6.У разі надання в оренду земельних ділянок, окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, в тому числі зазначеними в пунктах 3.3 – 3.5 цього рішення, іншим суб’єктам, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється відповідно до пункту 3.1. цього рішення – від нормативної грошової оцінки, визначеної з урахуванням застосування відповідного коефіцієнта функціонального використання цих площ залежно від виду економічної діяльності орендаря.

3.7. Платники податку, об’єкт та база оподаткування, порядок обчислення податку та пільги щодо сплати, строки та порядок подання звітності про обчислення, строки та порядок сплати податку визначаються статтями 269 – 289 Податкового кодексу України.

3.8. Додатково до пільг, наданих статтею 282 Податкового кодексу України та відповідно до статті 283 Податкового кодексу України щодо земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню -  звільнити від сплати земельного податку до бюджету міста:

3.8.1.Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи Служби безпеки України, органи Міністерства внутрішніх справ, органи Державної служби з надзвичайних ситуацій, органи охорони державного  кордону, органи судової адміністрації, органи прокуратури, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України, підприємства водного та лісового господарства, а також інші бюджетні установи, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

3.8.2. Релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових, релігійних та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків.

3.9. Орендна плата:

3.9.1.Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

3.9.2.Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

3.9.3. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

3.9.4. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

3.9.5. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

3.9.6.Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

а) не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

б) не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

в) може перевищувати граничний розмір орендної плати, встановлений у пп. б) п.3.9.6., у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

3.9.7. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

3.9.8.Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 285-287 Податкового кодексу.

 

4. Встановити єдиний податок на території м. Дубровиця.

4.1. Встановити фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, з розрахунку на календарний місяць:

- для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року;

- для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

4.2. Застосування додаткових ставок єдиного податку здійснюється відповідно до Податкового кодексу України.

4.3. Елементи єдиного податку: платники податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати податку, строк та подання звітності про обчислення і сплату податку та інші обов’язкові елементи єдиного податку визначаються згідно із главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

 

5. Встановити на території м. Дубровиця  туристичний збір.

5.1. Визначити базу та об’єкт оподаткування, податковий період та інші обов’язкові елементи туристичного збору згідно зі ст. 268 Податкового кодексу України.

5.2. Ставка збору встановлюється у розмірі 1 відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 268.4 статті 268 Податкового кодексу України.

5.3. Справляння збору здійснюється:

5.3.1. Адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами.

5.3.2. Квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму.

5.3.3. Юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються Дубровицькою міською радою справляти збір на умовах відповідного договору.

 

6. Встановити на території м. Дубровиця для підакцизних товарів (пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну),реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України, ставку акцизного податку у розмірі 5 відсотків від вартості. Для товарів (палива), зазначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України, ставка податку становить 0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) товару.

6.1. База та об’єкт оподаткування, податковий період, порядок та строки сплати податку та інші обов’язкові елементи визначаються розділом VI Податкового кодексу України.

 

7. Всі питання, не врегульовані цим рішенням, регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та діючих нормативно-правових актів.

8.  Рішення застосовується з 01 січня 2018 року.

9.Виконавчому комітету Дубровицької міської ради забезпечити направлення копії цього рішення Дубровицькому відділенню Сарненської  ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області та забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційній сторінці міської ради в мережі Інтернет.

10. Визнати таким, що втратило чинність з 01 січня 2018 року, рішення Дубровицької міської ради від 28 вересня 2016 року № 222 «Про внесення змін до рішення Дубровицької міської ради № 185 від 14 липня 2016 року «Про встановлення місцевих податків і зборів на території м.Дубровиця».

11. Контроль за сплатою місцевих податків і зборів покласти на орган державної фіскальної служби у Дубровицькому районі, контроль за виконанням рішення на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів та податків (Дубінець Т.В.) .

 

 

Міський голова                                                         Б.Микульський

 

 

Повідомлення

про оприлюднення проекту  регуляторного акту: проект рішення Дубровицької міської ради  «Про встановленнямісцевих податків та зборів на території м.Дубровиця»

 

Для розгляду та обговорення пропонується проект рішення Дубровицької  міської ради   з метою одержання зауважень і пропозицій.

1.     Назва регуляторного акта.

«Про встановленнямісцевих податків та зборів на території м.Дубровиця»

             Стислий зміст проекту.

Збільшення потенційних джерел надходжень до дохідної частини бюджету міста, збалансування інтересів територіальної громади та суб’єктів господарювання, приведення ставок місцевих податків і зборів у відповідність до чинного законодавства.

 

2.     Спосіб оприлюднення регуляторного акта й аналізу регуляторного впливу.

Проект регуляторного акта з відповідним аналізом регуляторного впливу  оприлюднюється  на офіційному сайті Дубровицької міської ради в мережі Інтернет.

 

3.     Термін і спосіб прийняття зауважень та пропозицій.

       Зауваження та пропозиції приймаються в письмовій формі у місячний термін з дня опублікування за адресою: Дубровицька міська рада, вул. Воробинська,4  каб. № 207, а також за телефоном 2-01-92, 2-19-98 або на електронну аЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 Обговорення  проекту регуляторного  акту

«Про встановленнямісцевих податків та зборів на території м.Дубровиця»

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проектурішення Дубровицької міської  ради

«Про встановленнямісцевих податків та зборів на території м.Дубровиця»

 

 

Цей аналіз підготовлено відповідно до ст. ст. 1, 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

 

1. Опис проблеми, яку планується врегулювати

шляхом прийняття рішення

         Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у процесі встановлення та скасування податків та зборів в Україні, визначає вичерпний перелік податків та зборів що справляються в Україні та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

         Згідно норм Податкового кодексу України місцеві ради в межах своїх повноважень приймають рішення про затвердження ставок місцевих податків та зборів. 

Відповідно до Кодексу до місцевих податків та зборів належать: акцизний податок на підакцизні товари та такі податки, як: податок на майно (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (об’єкти житлової та нежитлової нерухомості), транспортний податок та податок на землю), єдиний податок та два збори: збір за місця для паркування транспортних засобів та туристичний збір.

         Акцизний податок та податок на майно й єдиний податок є обов’язковими до встановлення місцевими радами, а питання  встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичний збір вирішується місцевими радами самостійно.

         Встановлення  місцевих податків і зборів, не передбачених кодексом, забороняється.

         Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України та недопущення суперечливих ситуацій органи місцевого самоврядування зобов’язані прийняти рішення про встановлення місцевих податків та зборів.

         Суб’єктами, на яких неврегульованість зазначеної проблеми справлятиме негативний вплив, є:

- платники місцевих податків і зборів; 

-  органи державної податкової служби, на які покладені функції зі справляння місцевих податків і зборів; 

-  органи місцевого самоврядування, які повинні чітко дотримуватися принципу верховенства закону. 

Прийняття рішення з даного питання необхідно для прозорого та ефективного встановлення місцевих податків та зборів, збільшення надходжень до міського бюджету, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів.

 

        

2. Цілі (мета) регулювання

 

 Основними цілями прийняття пропонованого регуляторного акту є:
- визначення вичерпного переліку податків та зборів, що мають справлятися на території міської ради;

- встановлення відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків та зборів;

- встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів в межах визначених Податковим кодексом України;

- збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок встановлених місцевих податків та зборів;

- здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні міського бюджету.

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей

У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених цілей доцільно розглянути такі можливості: 

- пропозиція відмови від введення в дію запропонованого акту;

- введення в дію запропонованого акту. 

У разі не встановлення рішеннями органів місцевого самоврядування, місцевих податків та зборів, передбачених пунктом 10.3 статті 10 Кодексу, такі податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за мінімальними ставками та без застосування відповідних коефіцієнтів.Неприйняття рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів на території м. Дубровиця» спричинить втрати дохідної частини бюджету міста.

         Друга альтернатива - ведення в дію запропонованого акту є єдиним шляхом досягнення встановлених цілей. 

 

4. Опис механізмів та заходів,

що пропонується для вирішення проблеми

Згідно Податкового кодексу України до повноважень місцевих рад належить прийняття рішення про встановлення місцевих податків та зборів.

         Зробити це можливо за рахунок прийняття відповідного рішення Дубровицької міської  ради.

         Тому вирішення проблеми щодо врегулювання питань місцевих податків і зборів на території міської ради пропонується шляхом прийняття рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів на території м. Дубровиця».

         Запропонований спосіб досягнення цілей є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і грунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення.

Даним регуляторним актом передбачається встановити на території міської ради наступні податки та збори: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,єдиний податок, акцизний податок,транспортний податок, ставки земельного податку, туристичний збірта  ставки акцизного податку.

До зазначеного регуляторного акту протягом місяця з дня оприлюднення будуть прийматися пропозиції щодо змісту від усіх зацікавлених осіб, після чого він буде винесений на затвердження міською радою.

Запропонований спосіб відповідає принципу державної регуляторної політики, а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, принципу прозорості та врахування громадської думки та пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності.

 

 

5. Обгрунтування можливостей досягнення

мети у разі прийняття рішення

         Можливість досягнення цілей, передбачених п.2 цього Аналізу, у разі прийняття зазначеного рішення,  є цілком реальною та обгрунтованою у зв’язку з тим, що метою розробки проекту рішення є цілеспрямоване вирішення проблеми. 

Враховуючи, що виконання зазначеного рішення є загальнообов’язковим для всіх учасників правовідносин у системі оподаткування, досягнення цілей, передбачених п.2 цього Аналізу, вбачається цілком реальним.

         Рішення буде запроваджено на належному рівні і підлягатиме обов’язковому виконанню органами місцевого самоврядування, органами державної податкової служби та платниками місцевих податків і зборів.     Прийняття цього регуляторного акту забезпечить належне справляння місцевих податків та зборів та надходження зазначених платежів до бюджету міста в прогнозованих обсягах.Перешкоди щодо можливого впровадження цього регуляторного акту та виконання його вимог відсутні.

 

         Слід зазначити, що на дію даного акту можливий вплив зовнішніх чинників, таких, як прийняття змін та доповнень до чинного законодавства в цій сфері. У подальшому внесення змін до рішення, які регламентують механізм справляння місцевих податків і зборів, можливе у разі зміни діючого законодавства України або виникнення необхідності у нормативному врегулюванні певних правовідносин.

 

6. Очікувані результати прийняття рішення.

         Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого рішення припускає наведення аналізу вигод та витрат, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія даного регуляторного акту. Даний регуляторний акт певним чином впливає на інтереси платників місцевих податків і зборів, органів державної податкової інспекції та місцевого самоврядування.

Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, що виникнуть у різних груп суб'єктів, на яких поширюється його дія, нижче наведена таблиця аналізу вигод та витрат, яка визначає результати прийняття запропонованого проекту рішення.

 

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Суб’єкти господарювання

Прийняття положень про місцеві податки і збори офіційне оприлюднення, забезпечить  прозорий механізм їх справляння

Сплата податків і зборів у встановленому обсязі

Фізичні особи

Органи місцевого самоврядування

Отримання  надходжень до бюджету  від запроваджених місцевих податків і зборів, можливість збільшення витрат на фінансування покладених на органи місцевого самоврядування повноважень

Прийняття цього регуляторного акту витрат не потребує

 

 

7. Термін дії регуляторного акту

Рішення Дубровицької міської ради «Про затвердження місцевих податків та зборів на території м.Дубровиця» є загальнообов’язковим до застосування на території Дубровицької міської ради. 

Строк дії рішення  встановлюється на бюджетний період з 2018 рік.

 

8. Визначення показників результативності рішення

         Показники результативності дії рішення Дубровицької міської ради не можуть бути виражені у числовій формі у зв’язку з тим, що метою розробки даного акту є виконання вимог чинного законодавства.

         До показників результативності дії акту можна віднести: розмір надходжень місцевих податків і зборів до міського бюджету, пов’язаних з дією акту; кількість суб'єктів  господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта; розмір коштів і час, що витрачатимуться    суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта.

         Дія рішення поширюється на платників місцевих податків і зборів на території міста.

У відповідності до ч.5 ст.12 Закону України від 11.09.2003р. №1160-IV«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень рішення визначається кількістю осіб, що:

а) ознайомляться з зазначеним рішенням в приміщені Дубровицької міськоїради, на офіційній сторінці Дубровицької міської ради в мережі Інтернет;

б) ознайомляться з зазначеним рішенням і отримають інформацію щодо його основних положень в Дубровицькому відділення Сарненського ОДПІ ГУ ДФС Рівненської області;

в) отримають регуляторний акт за запитами до органів місцевого самоврядування;

г) отримають регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами.

 

9. Економічний і соціальний ефект

         Впровадження проекту рішення міської ради не потребує капіталовкладень та виділення коштів з міського бюджету.

 

10. Заходи щодо відстеження результативності рішення

Для відстежень буде застосовано аналіз статистичних данихта даних контролюючих служб.

Під час прийняття регуляторного акту, у встановлені чинним законодавством строки, виконавчим комітетом Дубровицької міської ради з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта, проводитиметься базове відстеження результативності дії актудо набрання чинності регуляторного акту. Повторне відстеження результативності дії акту буде здійснене протягом року після набрання чинності регуляторним актом, з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей.

 

11. Інформація про спосіб оприлюднення

Проект рішення та аналіз регуляторного впливу оприлюднений в мережі Інтернет на офіційному сторінці Дубровицької міської ради http://www/dubrmrada.rv.ua.

 

12. Інформація про строк, протягом якого приймаються

зауваження та пропозиції

         Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються протягом місяця.

 

         Зауваження та пропозиції приймаються в письмовій формі у місячний термін з дня опублікування за адресою: Дубровицька міська рада, вул. Воробинська,4  каб. № 207, а також за телефоном 2-01-92, 2-19-98 або на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

 

 

Міський голова                                                                    Б.Микульський

 

 

Звіт
про базове відстеження результативності регуляторного акта- проект рішення Дубровицької міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території м.Дубровиця»  на 2018рік

1.Вид та назва регуляторного акта

           Рішення Дубровицької  міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території м.Дубровиця»

2.Виконавець заходів з відстеження

Організаційно-правовий відділ Дубровицької міської ради

 3.Цілі прийняття регуляторного акта

Проект рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території м.Дубровиця»

розроблено з ціллю:

- виконання вимог Податкового кодексу України;

- встановлення місцевих зборів на території міста;

- встановлення оптимальних розмірів місцевих податків і зборів;

- скасування місцевих податків і зборів, які були встановлені до прийняття змін до Податкового кодексу України і справляння яких не передбачено у цьому Кодексі;

- забезпечення повноти сплати місцевих зборів до бюджету міста 

4.Строк виконання заходів з відстеження

            До прийняття нормативно-правового акту

 5.Тип відстеження

            Базове

6.Метод одержання результатів відстеження

            Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод. Відстеження результативності регуляторного акта проведено відповідно  фактичних надходжень до бюджету міста від суб’єктів господарюваннята фізичних осіб, які сплачують місцеві податки і збори.

7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

            Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

            - обсяг надходжень місцевих податків та зборів до бюджету міста;                                                                                                                     

            - рівень поінформованості фізичних осіб та суб’єктів господарювання – платників місцевих податків і зборів. 

8.Кількісні та якісні значення показників результативності

Показники результативності

Обсяг надходжень за 2015рік, тис.грн.

Обсяг надходжень за 2016рік, тис.грн.

Відхилення, тис.грн.

 

Фізичні особи

Юридичні особи

Фізичні особи

Юридичні особи

 

Місцеві податки і збори, всього:

1449,7

1950,0

2329,3

3221,5

+2151,1

туристичний збір

 

2,1

 

3,6

+1,5

єдиний податок

1267,2

242,3

1945,8

340,3

+776,6

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, які є власниками об’єктів житлової нерухомості

5,5

3,2

5,5

1,3

-1,9

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, які є власниками об’єктів житлової нерухомості

 

205,6

144,6

774,0

713,0

земельний податок

121,5

958,7

156,2

1302,1

+378,1

Орендна плата за землю

55,5

538,1

77,2

800,2

+283,8

Рівень поінформованості фізичних осіб та  суб’єктів господарювання – платників місцевих податків і зборів

Повідомлення про прийняте рішення опубліковано в газеті «Дубровицький вісник» , повний текст рішення опубліковано на сайті Дубровицької міської ради в мережі  Інтернет  у визначені терміни

 

                 

 

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами аналізу надходжень місцевих податків і зборів можна зробити висновок, що загалом спостерігається збільшення таких надходжень.

            Усі попередні прийняті рішення міської ради про встановлення місцевих податків і зборів, їх розмірів, проекти рішень разом із аналізами регуляторного впливу оприлюднювалисьа на сайті Дубровицької  міської ради, повідомлення про прийняті рішення друкувались в місцевій газеті «Дубровицький вісник» у визначені терміни, що свідчить про високий рівень проінформованостіфізичних осіб та  суб’єктів господарювання-платників місцевих податків і зборів.Крім того копії належним чином завірених рішень надсилались за запитами фізичних осіб та суб’єктів господарювання.

          Проект рішення Дубровицької міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території м.Дубровиця»  розглянуто на постійних депутатських комісіях  міської ради:

-         Комісія з питань земельних відносин та охорони довкілля;

-         Комісія з питань житлово-комунального господарства та транспорту;

-         Комісія з питань бюджету, фінансів та податків;

-         Комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, етики і охорони громадського порядку, регуляторної політики.

Пропозиції комісій включені до проекту рішення.

Прийняття даного регуляторного акта дасть можливість привести регулювання у відповідність з Податковим кодексом України.

Показником результативності регуляторного акта - проекту рішення Дубровицької міської ради  «Про встановлення місцевих податків і зборів на території м.Дубровиця»є збільшення надходжень місцевих податків і зборів до бюджету міста у 2018році.

Прийняття даного регуляторного акта сприятиме  наповненню дохідної частини бюджету для забезпечення реалізації соціально-економічного розвитку міста.

 

Міський голова                                                           Б.Микульський