УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

ДУБРОВИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  Р ІШЕННЯ   

 

від _________ 2017  року                                                                                                                                                                    ПРОЕКТ

 

Про встановлення  тарифу  

на  перевезення пасажирів на  

автобусних  маршрутах

загального користування в м.Дубровиця

 

 

Відповідно до пп. 2 п. «а» ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону  України «Про автомобільний транспорт», наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 № 1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту», враховуючи звернення перевізників щодо приведення у відповідність розміру тарифів на послуги міського пасажирського автомобільного транспорту економічно обґрунтованим витратам, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1.Встановити тариф на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування м.Дубровиця, що здійснюються у звичайному режимі руху,   в розмірі 4,00 грн.   за  одну  поїздку.

2. Визнати таким,  що  втратило  чинність,  рішення  виконавчого комітету від 26 лютого 2015  року  № 191 «Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування».

             3. Рішення набирає чинності з дня опублікування в газеті «Дубровицький вісник».

4. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти на  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Яременко Ю.А.).

  

 

 

 

         Міський голова                                                                   Б.Микульський

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту рішення виконавчого комітетуДубровицькоїміської ради
«Про встановлення тарифу наперевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м.Дубровиця»

Аналіз регуляторного впливу розроблено на виконання та з дотриманням вимог статті 8, 9 та 13 Закону України від 11.09.2003 №1160-ІV«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з урахуванням Методики проведення аналізу впливута відстеження результативностірегуляторного акта, затвердженої  Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

 

1. Визначення та аналіз проблеми, на вирішення якої спрямований нормативно-правовий акт.

Діючий тариф на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі руху встановлений рішенням виконавчого комітету Дубровицької міської ради від 26 лютого 2015 року № 191 «Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування», вартість проїзду в міському транспорті з моменту прийняття рішення становить 3,0 гривні за одну поїздку.

 Відповідно до пункту 1.6. Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, затвердженої наказом Міністерства транспорту України від 17.11.2009 № 1175, перегляд тарифів повинен здійснюватися у зв’язку із зміною умов виробничої діяльності та реалізації послуг, що не залежать від господарської діяльності підприємств-перевізників, в тому числі в разі зміни вартості палива більш ніж на 10%.

За період дії тарифу на перевезення пасажирів відбулись зміни в економіці країни, значно зросла вартість основних складових собівартості перевезень, зокрема зросла вартість запасних частин, паливо-мастильних матеріалів,  зросла заробітна плата, тобто  діючий тариф лютого 2015 року, не забезпечує рентабельну роботу перевізників, що призвело до необхідності його перегляду.

 

Показники

Лютий 2015 рік, грн.

жовтень  2017 року, грн.

Підвищення, %

Дизельне пальне

17,50

22,00

25,7 %

Заробітна плата

1218,0

3200,0

162,7%

Податок

505,0

640,0

         26,7%

Фактичні витрати на ТО

25000,00

87018,00

        222,0%

 

Враховуючи наведене, підприємець, які здійснює автобусні перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі руху у м.Дубровиця, подав на ім’я міського голови звернення разом з розрахунками щодо перегляду розміру діючого тарифу. Згідно наданих перевізником розрахунків  середній розрахунковий тариф на перевезення одного пасажира з врахуванням рівня рентабельності 10 відсотків складає 5,00 гривень.

На основі розрахунків перевізника, виходячи з проведених переговорів з ним щодо даного питання підготовлено проект рішення виконавчого комітету Дубровицької міської ради «Про встановлення тарифу наперевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м.Дубровиця», яким передбачено встановлення тарифу на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі руху в розмірі 4,00 грн. за одну поїздку.

 

 

   Визначення основних груп (підгруп), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Органи місцевого самоврядування

+

 

Суб’єкти господарювання (перевізники), в т.ч. суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

2. Ціль і завдання прийняття регуляторного акта.

Проект регуляторного акта спрямований до наближення тарифів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі руху до розрахункових витрат суб’єктів підприємницької діяльності, які надають такі послуги в місті Дубровиці.

3.  Альтернативні способи досягнення поставленої цілі.

Можливі способи  досягнення цілі.                  Переваги  та недолікиобраного способу.

 

1. Збереження діючого тарифу                       Переваги:

                                                                              — незмінні витрати громадян на проїзд;

                                                                              Недоліки:

                                                                             — погіршення технічного стану автобусів та           

                                                                              якості обслуговування;

2. Зниження цін на паливно-мастильні

 матеріали                                                          Даний спосіб не залежить від органів   

                                                                              місцевогосамоврядування чи перевізників,

                                                                              оскільки вартість палива, мастил,

                                                                              запчастин залежитьвід вартості

                                                                              нафтопродуктів на світовому рівні,

                                                                              закупівельних цін, розмірів податків тощо.

 

                                                                              Реалізація обраного способу не можлива.

 

3. Передбачення в міському бюджеті дотації

на покриття збитків від неповного відшкоду-

вання економічно обґрунтованих витрат

в тарифах без їх зміни                                      Переваги:

                                                                               — незмінні витрати громадян на проїзд;

                                                                              Недоліки:

                                                                              — є економічно невиправданим через

                                                                              відсутність стимулюючого фактора у

                                                                              автоперевізників до оновлення рухомого

                                                                              складу та якісного надання автотранс-

                                                                              портних послуг населенню міста,

                                                                             — створення напруги у видатковій частині

                                                                              міського бюджету через складну ситуацію

                                                                              з наповненням його дохідної частини,

                                                                              звідси – ймовірний перерозподіл видатків за

                                                                              рахунок інших галузей (дошкільні навчальні

       заклади, житлово-комунальне господарство           тощо), звідси –

                                                                             виникнення соціальної напруги у цих галузях

 

4. Перегляд тарифу           

                                                                              Переваги:

                                                                              — покриття розрахункових витрат

                                                                              підприємств-перевізників;

                                                                              — покращення технічного стану та мож-

                                                                              ливість оновлення автотранспортного парку;

                                                                              — підвищення якості надання послуг;

                                                                            Недоліки:

                                                                              — збільшення витрат громадян за проїзд;

                                                                              — ймовірність виникнення соціальної нап-                           

                                                                                руги серед мешканців

 

 

4. Механізми вирішення проблеми.

Провівши  аналіз розрахунків вартості проїзду наданого перевізником, виходячи з результатів переговорів з ним щодо даного питання,  виконавчий комітет Дубровицької міської  ради підготував проект рішення виконавчого комітету Дубровицької міської ради «Про встановлення тарифу наперевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м.Дубровиця», яким передбачено встановлення тарифу на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі руху в розмірі 4,00 грн. за одну поїздку та виносить дане питання на громадське обговорення.

Виконавчий комітет враховуючи зауваження та пропозиції до цього проекту рішення, керуючись підпунктом 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 17 листопада 2009 року № 1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2009 року за № 1146/17162, рішення виконавчого комітету Дубровицької міської ради від 27 листопада 2013 року № 148 «Про затвердження Порядку встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування», приймає рішення щодо встановлення тарифу на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі руху.

           Після прийняття, рішення підлягає оприлюдненню.

           Регуляторний акт має місцевий характер впливу.

Запропонований спосіб досягнення цілей є оптимальним шляхом вирішення проблеми й грунтується на загальнообов’язковості виконання норм зазначеного рішення всіма учасниками правовідносин у сфері надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом.

 

5. Очікувані результати прийняття акта.

Регуляторний акт стосується:

  • органу місцевого самоврядування;
  • суб’єктів господарювання, які надають послуги з перевезення пасажирів;
  • споживачів послуг (населення).

 

Перелік
витрат та вигоди від впровадження запропонованого регуляторного акту

Вигоди

Витрати

Орган місцевого самоврядування

- забезпечення  основного виду міських пасажирських перевезень у звичайному режимі руху.

додаткових витрат не передбачається

 

Суб’єкти господарювання

-    надання послуг відповідної якості;

-         забезпечення беззбиткової роботи;

-         дотримання вимог чинного законодавства.

додаткових витрат не передбачається

 

Споживачі послуг з перевезення пасажирів

-          отримання  послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі руху за тарифами, які наближені до економічно обґрунтованого рівня.

збільшення витрат на оплату послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі руху

6. Показники результативності акта.

            Регуляторний акт досягне своєї цілі, якщо:

-         встановлений тариф на проїзду у міському транспорті відповідатиме економічно обґрунтованим витратам перевізників;

-         робота міського пасажирського автотранспорту буде якісною, зросте культура обслуговування пасажирів;

-         зменшиться кількість скарг громадян на неналежну якість пасажирських перевезень;

-         перевізники зможуть забезпечити повноцінне та якісне надання автотранспортних послуг населенню із збереженням належної кількості рейсів та маршрутів;

-         пасажири отримуватимуть належний рівень безпеки руху;

-         розвиватиметься ринкова інфраструкту

 

7. Термін дії акта.

            Термін дії запропонованого регуляторного акту до прийняття наступного регуляторного акта, який залежатиме від економічних чинників (динаміка зміни вартості паливно-мастильних матеріалів, підвищення законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, зміни у податковому законодавстві тощо).

 

8. Відстеження  результативності акта.

Відстеження результативності застосування регуляторного акта здійснюватиметься виконавчими органами Дубровицької міської ради шляхом проведення аналізу статистичних даних (середньої вартості паливо-мастильних матеріалів, запчастин, кількості рухомого складу, розміру мінімальної заробітної плати водіїв автоперевізників, на яких поширюється дія регуляторного акту) та даних перевізників, які працюють на ринку послуг міста.

Відстеження результативності дії регуляторного акта планується здійснювати  у відповідності до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Міський голова                                                                                Б.Микульський

Звіт про базове відстеження регуляторного акту

проекту рішення виконавчого комітету  Дубровицької міської ради

«Про  встановлення тарифу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м.Дубровиця»

 

1.  Вид та назва регуляторного акту, результативність якого відстежується.

            Проект рішення  виконавчого  комітету  Дубровицької міської ради «Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м.Дубровиця».

 

2.  Назва виконавця заходів відстеження.

Організаційно-правовий відділ Дубровицької міської ради.

 

3.  Цілі прийняття акта.

Встановлення тарифів на перевезення пасажирів дадуть змогу перевізникам працювати беззбитково в умовах збільшення цін на пальне та матеріально-технічні ресурси, забезпечувати якісне надання послуг з пасажирських перевезень, виконання заходів щодо оновлення рухомого складу та підвищення комфортності пасажирських перевезень.

 

4.  Термін виконання заходів відстеження.

           Відстеження результативності цього регуляторного акту здійснювалося до дня набрання його чинності.

 

         5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне).

         Проводиться базове відстеження.

 

6.       Методи одержання результатів відстеження.

Методом одержання результатів відстеження є аналіз наданих перевізниками розрахункових матеріалів щодо формування тарифів на автобусних маршрутах загального користування в м.Дубровиця, здійснених на основі наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 № 1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту».

 

7.  Дані або припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Базове відстеження результативності проекту рішення ради «Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м.Дубровиця» здійснювалося шляхом використання статистичних даних (вартість паливно-мастильних матеріалів, акумуляторів, шин, тощо).

 

8.  Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

На сьогоднішній день постало питання щодо невідповідності собівартості перевезень пасажирів діючому тарифу. За час дії тарифів зростали виробничі витрати на перевезення пасажирів автомобільним транспортом, які не залежать від господарської діяльності підприємців-перевізників.

Показники

Лютий 2015 рік, грн.

жовтень  2017 року, грн.

Підвищення, %

Дизельне пальне

17,50

22,00

25,7 %

Заробітна плата

1218,0

3200,0

162,7%

Податок

505,0

640,0

         26,7%

Фактичні витрати на ТО

25000,00

87018,00

        222,0%

 

Різке збільшення витрат на перевезення пасажирів міським транспортом може призвести до вимушеного скорочення або навіть повного зупинення перевізниками перевезень на міських автобусних маршрутах, що викличе соціальну напругу серед населення.

 

9.       Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення цілей.

 

Проект рішення розроблено з метою відшкодування тарифами витрат, пов’язаних із  перевезенням пасажирів.

Враховуючи вищевикладене, вважаємо, що проект рішення виконавчого комітету «Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м.Дубровиця»  забезпечує ефективність реалізації запроваджених методів регулювання цін відповідно до вимог чинного законодавства України.

Подальше відстеження результативності буде здійснюватися у терміни, визначені законодавством.

.

 

 

Міський голова                                                               Б.М.Микульський

 

Столярець

03658-21998