Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта

проекту рішення Дубровицької міської ради

«Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік»

 

Виконавець заходів відстеження:фінансово-економічний відділ виконавчого комітету Дубровицької міської ради

 

Цілі прийняття акта:  впорякування сплатимісцевих податків і зборів в адміністративно-територіальних межах міста Дубровиця.

 

Строк виконання заходів з відстеження:з 02.06.2020 по 15.06.2020

 

Тип відстеження заходів: базове.

 

Заходи, які були виконані з відстеження результативності:вивчення Податкового кодексу України, нормативно-правових актів, щодо визначення правомірності встановлення ставок земельного податку рішенням органу місцевого самоврядування

 

Метод відстеження результативності: аналіз відповідно до статистичних даних.

 

Аналіз отримання значень показників результативності:

Відповідні відстеження будуть проводитись шляхом аналізу статистичних даних, виконавцем яких є фінансово-економічний відділ виконавчого комітету Дубровицької міської ради.

 

Кількісні та якісні значення показників результативності:

 

Назва показника

2019 рік

Заплановано на 2020 рік

Збір інформації щодо кількості суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється дія акта

100%

100%

Загальна кількість платниківподатку, чол.

174

174

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта,%

Оприлюднені повідомлення,проект рішення АРВ:

1. На офіційному сайті Дубровицької міської ради.

2. Один екземпляр надається до місцевого органу Державної податкової служби України

100%

100%

Надходження до міського бюджетуіз сплати податку від усіх груп платників (тис. грн.)

               2320,9

1940,00

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Регуляторний акт має певний ступінь досягнення визначених цілей та направлений на врегулювання відносин між суб’єктами господарської діяльності, органами місцевого самоврядування та Державними податковими органами.

 

Висновки та рекомендації:

Прийняття даного регуляторного акту забезпечить впорядкування сплати земельного податку в адміністративно-теритріальних межах міста Дубровиці. Оцінку результатів реалізації регуляторного акту та ступінь досягнення визначених цілей буде здійснено при проведені повторного та періодичного відстежень результативності регуляторного акта згідно вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

Міський голова                                                                             Богдан МИКУЛЬСЬКИЙ