Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта

проекту рішення Дубровицької міської ради

«Про встановлення розміру ставок туристичного збору на території міста Дубровиці на 2021 рік»

 

Виконавець заходів відстеження:фінансово-економічний відділ виконавчого комітету Дубровицької міської ради

 

Цілі прийняття акта:  впорякування сплатимісцевих податків і зборів в адміністративно-територіальних межах міста Дубровиці.

 

Строк виконання заходів з відстеження:з 02.06.2020 по 15.06.2020

 

Тип відстеження заходів:базове.

 

Заходи, які були виконані з відстеження результативності:вивчення Податкового кодексу України, нормативно-правових актів, щодо визначення правомірності встановлення ставок туристичного збору рішенням органу місцевого самоврядування

 

Метод відстеження результативності: аналіз відповідно до статистичних даних.

 

Аналіз отримання значень показників результативності:

Відповідні відстеження будуть проводитись шляхом аналізу статистичних даних, виконавцем яких є фінансово-економічний відділ виконавчого комітету Дубровицької міської ради.

 

Кількісні та якісні значення показників результативності:

 

Назва показника

2019рік

Заплановано на 2020 рік

Збір інформації щодо кількості суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється дія акта

100%

100%

Загальна кількість платниківподатку, чол.

1

1

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта,%

Оприлюднені повідомлення,проект рішення АРВ:

1. На офіційному сайті Дубровицької міської ради.

2. Один екземпляр надається до місцевого органу Державної податкової служби України

100%

100%

Надходження до міського бюджетуіз сплати податку від усіх груп платників (тис. грн.)

15,288

10,00

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Регуляторний акт має певний ступінь досягнення визначених цілей та направлений на врегулювання відносин між суб’єктами господарської діяльності, органами місцевого самоврядування та Державним податковим органам.

 

Висновки та рекомендації:

Прийняття даного регуляторного акту забезпечить впорядкування сплати туристичного збору в адміністративно-територіальних межах міста Дубровиці. Оцінку результатів реалізації регуляторного акту та ступінь досягнення визначених цілей буде здійснено при проведені повторного та періодичного відстежень результативності регуляторного акта згідно вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

Міський голова                                                                            Богдан МИКУЛЬСЬКИЙ