Рівненська областьУК Р А Ї Н А

Дубровицька міська рада

(восьме скликання)

 Р І Ш Е Н Н Я

 

від 24 червня2021 року                                                                             № 317

 

Про встановлення туристичного збору на території Дубровицької міської ради

 

Керуючись ст. 268 Податкового кодексу України, п.24 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59, ч.1 ст.69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

                                         В И Р І Ш И Л А:

 

1. Встановити  з 01січня 2022 року на території  Дубровицької міської ради  туристичний збір та розмір ставки збору:

1.1. 0,1 відсотка - для внутрішнього туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

1.2. 0,3 відсотка - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

2. Затвердити Положення про туристичний збір згідно з додатком.

3. Всі питання не врегульовані цим рішенням регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та діючих нормативно-правових актів.

4. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.

5. Визнати таким, що втратило чинність з 01 січня 2022 року, рішення Дубровицької міської ради від 19 червня 2020 року № 994 «Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території міста Дубровиці на 2021 рік».

6. Контроль за виконанням рішення доручитипостійнійкомісіїміської  ради з питань бюджету, фінансів, податкової та регуляторної політики, торгівлі та побуту (Юрій ЛОСІК), а організацію його виконання на Головне управління ДФС у Рівненській області.

7. Рішення набирає чинності з 01січня 2022 року.

 

 

 

Міський голова                                                                   Богдан МИКУЛЬСЬКИЙ

 

 

 

 

Додаток

до рішення Дубровицької міської ради від 24 червня 2021 року № 317

 

Положення про туристичний збір

 

1. Туристичний збір - це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до бюджету Дубровицької міської ради.

2. Платники збору

2.1. Платники збору визначені підпунктом 268.2.1 пункту 268.2 статті 268 Податкового кодексу України.

2.2 Платниками збору не можуть бути особи, які визначені підпунктом 268.2.2 пункту 268.2 статті 268 Податкового кодексу України.

3. Ставка збору

3.1. Ставка збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Податкового кодексу України, у розмірі 0,1 відсотка - для внутрішнього туризму та 0,3 відсотка - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

4. База справляння збору

4.1. База справляння визначена підпунктом 268.4.1 пункту 268.4 статті 268 Податкового кодексу України.

5. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі).

5.1. Місця проживання (ночівлі) визначені підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Податкового кодексу України.

5.2. Податкові агенти визначені підпунктом 268.5.2 пункту 268.5 статті 268 Податкового кодексу України.

6. Особливості справляння збору

6.1. Особливості справляння збору визначені пунктом 268.6 статті 268 Податкового кодексу України.

         7. Порядок сплати збору

         7.1. Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періодустрок та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал.

7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.

7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

             

Секретар міської ради                                                   Микола ГОДУНКО

 

Рішення від 24.06.2021 року № 317 «Про встановлення туристичного збору на території Дубровицької міської ради» оприлюднене на сайті Дубровицької міської ради 29.06.2021 року за посиланням: http://dubrmrada.rv.ua/index.php/normatyvni-akty/rishennia-miskoi-radyта в газеті «Дубровицький вісник» №26 (1366) від 02 липня 2021 року, тираж 2140