УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

ДУБРОВИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р  І Ш Е Н Н Я

 

 

від 09 лютого 2016 року                                                                                                                                  № 18

 

Про затвердження Порядку застосування

системи електронних закупівель

розпорядниками бюджетних коштів,

установ, організацій

 

З метою забезпечення максимальної ефективності використання та економії бюджетних витрат, розширення добросовісної конкуренції, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівлі товарів, робіт та послуг за кошти міського бюджету, відповідно до Протокольного доручення Президента України від 15.07.2015 №1-1/497 стосовно впровадження електронної системи закупівель у регіонах, розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 №501-р «Про реалізацію пілотного проекту щодо впровадження процедури електронних закупівель товарів», доручення першого заступника голови Рівненської обласної державної адміністрації від 03.08.2015 №дор.96/01-61/15,  розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 07.10.2015 №578 «Про застосування системи електронних закупівель розпорядниками бюджетних коштів»,  керуючись ст.28, 40, п.3 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,виконавчий комітет Дубровицької  міської ради

ВИРІШИВ:

1.Затвердити Порядок застосування системи електронних закупівель розпорядниками бюджетних коштів, установ, організацій (згідно додатку).

2.Розпорядникам бюджетних коштів, установам, організаціям:

2.1.Рекомендувати здійснювати оприлюднення інформації про проведення закупівель, вартість яких не перевищує межі, встановлені ч.1.ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» через систему електронних державних закупівель ProZorro (http://prozorro.org/) на зареєстрованих електронних майданчиках.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника міського голови (Яременко Ю.).

 

Міський голова                                                                       Б.Микульський                     

                                                            

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Дубровицької міської ради

№ 18   від 09 лютого 2016р.

 

ПОРЯДОК

застосування системи електронних закупівельрозпорядниками бюджетних

коштів, установ, організацій

 

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено у відповідності до основних вимог Закону України „Про здійснення державних закупівель” та регулює відносини, що виникають при проведенні допорогових закупівель товарів, робіт та послуг для належного виконання функцій розпорядниками бюджетних коштів, установ, організацій.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, визначених Законом

України „Про здійснення державнихзакупівель”, та у таких значеннях:

Відповідальний підрозділ–структурний підрозділ (розпорядник бюджетних коштів, установи, організації), які є ініціатором проведення закупівлі;

Електронний майданчик–апаратно-програмний комплекс (програмне забезпечення), що функціонує в мережі Інтернет, який є частиною системи електронних закупівель, та забезпечує замовникубезоплатну реєстрацію і користування сервісами системи електронних закупівель з автоматичним обміном інформацією щодо процесу закупівлі товарів на електронних майданчиках;

Електроннийреверсійний аукціон–процес поступового зниження ціни пропозицій учасників;

Користувач системи–будь-яка фізична або юридична особа, яка зареєструвалась в системі електронних закупівель;

Підрозділ технічної підтримки–підрозділінформаційних технологій тощо;

Система електронних закупівель (надалі -система)–програмний комплекс, розроблений для проведення закупівлі та призначений для відбору постачальників товарів, робіт та послуг шляхом проведення електронного реверсивного аукціону;

Учасник–користувач системи, який подав в електронному вигляді пропозицію для участі в закупівлях, оголошених замовником.

ІІ. Застосування Порядку

1.Цей Порядок застосовується для закупівлі товарів, послуг вартість яких перевищує 50000грн., для робіт500 000грн., але не перевищує межі, встановлені Законом України „Про здійснення державнихзакупівель”.

2.Закупівля товарів, робіт та послуг здійснюється відповідно до Додатку до річного плану закупівель розпорядниками бюджетних коштів, установи, організаціїта змін до нього.

3.Додаток до річного плану закупівель складається та затверджується комітетом з конкурсних торгів на підставі пропозицій відповідальних підрозділів, в яких обґрунтовується потреба, зазначається код предмету закупівлі (за показником п’ятого знаку), очікувана вартість, терміни проведення, тощо. Оформлення, оприлюднення Додатку до річного плану закупівель та змін до нього покладається на представника замовника.

ІІІ. Процедура проведення закупівель

1. Представник замовника реєструється в системі у відповідності до регламенту роботи електронного майданчика, обраного ним, та має право зареєструватися на декількох електронних майданчиках.

2. Відповідальний підрозділ готує заявку на проведення електронних закупівель відповідно до Додатку до річного плану, в якій зазначається кваліфікаційні, технічні та якісні вимоги до предмету закупівлі, істотні умови договору, тощо та передає її в установленому порядку представнику замовника.

3. Представник замовника на підставі отриманих від відповідальних підрозділів документів формує в системі оголошення про закупівлю, згідно з регламентом системи.

4. В оголошенні про проведення закупівлі обов’язково зазначається:

-найменування замовника, код ЄДРПОУ, місцезнаходження;

-предмет закупівлі відповідно доДК016-2010;

-очікувана вартість предмету закупівлі;

-детальний опис предмету закупівлі, у тому числі технічні та якісні характеристики з відповідними документальними підтвердженнями;

-кількість товару та місце його поставки, виконання робіт, надання послуг та їх обсяги;

-кваліфікаційні критерії учасників з їх документальним підтвердженням;

-дата та час закінчення подання запитів на уточнення та/або запитань щодо предмету закупівлі;

-дата та час початку подання пропозицій, дата та час закінчення подання пропозицій;

-крок аукціону;

-інша інформація, яку замовник вважає за необхідності включити.

5. У разі надходження від учасників запитів на уточнення та/або запитань щодо предмету закупівлі представник замовника невідкладно, протягом одного робочого дня інформує про це відповідний підрозділ.

6. Відповідальний підрозділ повинен надати роз’яснення на запит або підготувати зміни до оголошення (у разі потреби) протягом двох робочих днів з дня його отримання та передати представнику замовника.

7. Опрацювання всіх поданих пропозицій здійснюється на основі формування рейтингу позицій учасників за показником –ціна. Дана інформація автоматично оприлюднюється системою одразу після завершення електронного аукціону.

8.Відповідальний підрозділ та представник замовника в строк, що становить не більше ніж п’ять робочих днів з дня закінчення електронного аукціону, аналізує пропозицію з найнижчою ціною щодо відповідності кваліфікаційним критеріям учасника та технічним (якісним) характеристикам предмету закупівлі.

9. Якщо пропозиція учасника відповідає всім критеріям замовника, така пропозиція є переможцем. Пропозиції інших учасників у такому випадку не розглядаються.

10. У разі якщо пропозиція учасника не відповідає кваліфікаційним критеріям та/або технічним (якісним) характеристикам замовник відхиляє пропозицію. Підстави відхилення оприлюднюються в системі протягом одного робочого дня з дня прийняття такого рішення.

11. У разі відхилення пропозиції учасника, який запропонував найнижчу ціну, розглядається наступна пропозиція з найнижчою ціною, що визначена системою відповідно до цього порядку та способу.

12. У разі, якщо після відхилення не залишилося жодних пропозицій закупівля визначається такою, що не відбулася.

13. Інформація про визначення переможця, відхилення пропозиції та визнання закупівлі такою, що не відбулася обов’язково оприлюднюється представником замовника в системі.

14. Інформація про визначення переможця передається відповідальному підрозділу для організації роботи з укладання договору про закупівлю.

15.Оприлюдненняінформації про укладання договору покладається на представника замовника.

16. У випадку неукладання договору з вини учасника-переможця представник замовника проводить розгляд наступної пропозиції з найнижчою ціною, визначеною системою.

17. Технічне супроводження представника замовника при реєстрації в системі, проходженні етапів проведення електронних торгів покладається на головного спеціаліста організаційно-правового відділу міської ради.

 

Секретар виконкому                                                                               О.Краглевич