У К Р А Ї Н А

Рівненська область

Дубровицька міська рада

(сьоме  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 11 липня2017 року                                                                               № 453

 

Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, літніх торговельних майданчиків в утриманні об’єктів благоустрою на території міста Дубровиці

 

Відповідно до ст.25, ч.1 п.44 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 15, ч.1 ст.36, п.10 ч.2 ст.10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», наказами  Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 «Про затвердження порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», від 12.11.2013р. № 537 «Про затвердження Типового договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою», Правилами благоустрою міста Дубровиці, затвердженими рішенням Дубровицької міської ради від 22 червня 2012 року №535, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.  Затвердити:

1.1. Порядок визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, літніх торговельних майданчиків в утриманні об’єктів благоустрою на території міста Дубровиці»(додаток 1).

1.2. Заяву на укладання договору про пайову участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою м. Дубровиця (додаток 2).

1.3. Типовойдоговір щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою   (додаток 3).

1.4. Розрахунок розміру (обсягу) пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою міста Дубровиці (додаток 4 ).

2. Рішення набирає чинності з дня оприлюднення на офіційній сторінці міської ради в мережі Інтернет. Організаційно-правовому відділу розмістити повідомлення про прийняте рішення в газеті «Дубровицький вісник».

 3. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії з питань земельних відносин та охорони довкілля (голова Іванов В.Я.) та завідувачу сектору з питань містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради (Пшенична К.Д.).

 

Міський голова                                                                 Б.Микульський  

 

 

 

                                                                                                                          Додаток 1

 до рішення Дубровицької міської

ради від 11 липня 2017 № 453

 

ПОРЯДОК

визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, літніх торговельних майданчиків в утриманні об’єктів благоустрою на території міста Дубровиці

1. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок регулює організаційні та економічні відносини та визначає обсяг пайової участі (внеску), механізм її залучення та використання для утримання об’єктів благоустрою на території міста Дубровиці.

1.2. У цьому Порядку нижченаведені терміни вживаються у наступному значені:

- пайова участь (внесок)- грошовий внесок на фінансування заходів з благоустрою на території міста утримання, ремонт та будівництва об’єктів благоустрою), який сплачується до бюджету міста Дубровиці  у грошовому виразі (гривнях) на підставі укладеного договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою.

- об’єкт благоустрою:

1) території загального користування:

а) парки, рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

б) пам'ятки культурної та історичної спадщини;

в) майдани, площі;

г) вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні доріжки;

д) кладовища;

е) інші території загального користування;

2) прибудинкові території;

3) території будівель та споруд інженерного захисту територій;

4) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

До об'єктів  благоустрою можуть належати також інші території в межах населеного пункту м. Дубровиця;

договір щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою – угода, укладена міжвиконавчим комітетомДубровицькоїміськоїрадита суб’єктом господарювання, якийвиявивбажання взяти пайову участь в утримані об’єкта благоустрою на території м.Дубровиця;

тимчасоваспоруда торговельного, побутового, соціально – культурного чи іншого (комерційного та некомерційного) призначення (далі - ТС)-  одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово без улаштування фундаменту;

літній торговельний майданчик - тимчасовий, збірно-роздрібний пункт, який розташовується поруч фасаду закладу ресторанного господарства або окремо стоячий від стаціонарного закладу ресторанного господарства. Виготовляється з полегшених конструкцій, встановлюється без влаштування фундаментів. Літні майданчики функціонують в період року з 01 березня по 30 листопада.

платники пайової участі – власники  тимчасової  споруди  торговельного,  побутового,  соціально-культурного   чи  іншого  призначення (суб’єкти господарювання), які уклали договір щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою;

обсяг пайової участі – розмір грошової компенсації, визначений на підставі п.6 даного Порядку, а саме Методики розрахунку розміру пайової участі (внеску в утримання об’єкта благоустрою), який підлягає сплаті платником пайової участі на підставі договору щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою;                                                                     

заява на розроблення та виготовлення паспорта прив’язки – заява у довільній формі про можливість розміщення ТС та літнього торговельного майданчика, яка подається  до Дубровицької РДА, відділ містобудування та архітектури,  власником  тимчасової  споруди  торговельного,  побутового,  соціально-культурного   чи  іншого  призначення(суб’єктом господарювання), який виявив бажання взяти пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою на території м.Дубровиця;

- паспорт прив’язки– комплект документів, у яких визначено місце встановлення ТС та літнього торговельного майданчика на топографо-геодезичній основі М 1:500, схемаблагоустрою прилеглої території;

заява на укладення договору щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою- заява згідно з додатком 2 до Порядку, подана до виконавчого комітету Дубровицької міської ради власником  тимчасової  споруди  торговельного,  побутового,  соціально-культурного   чи  іншого  призначення(суб’єктом господарювання ), якідобровільно виявилибажання взяти пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою на території м. Дубровиця.

1.3. Залучені кошти спрямовуються на фінансування заходів з благоустрою на території міста Дубровиці (ремонт та будівництва об’єктів благоустрою, інших заходів, пов’язаних з благоустроєм).

Пайова участь залучається з метою:

- відшкодування витрат бюджету м. Дубровиця на розширене відтворення об’єктів благоустрою;

- надання власникам  тимчасової  споруди  торговельного,  побутового,  соціально-культурного   чи  іншого  призначення(суб’єктам господарювання )реалізувати свій проект щодо можливості подальшого здійснення підприємницької діяльності;

- фінансування заходів з благоустрою на території міста Дубровиці утримання, ремонт, будівництво об’єктів благоустрою, інші заходи, пов’язані з благоустроєм).

2. Принципи визначення пайової участі (внеску)

та фактори, що впливають на її розмір

2.1. Принципи  визначення  обсягу пайової участі (внеску):

- компенсація витрат бюджету міста на розширене відтворення об’єктів благоустрою;

- комплексний підхід до розвитку інфраструктури міста – рівномірний розвиток інфраструктури міста по всій території;

- сприяння залученню коштів на фінансування заходів з благоустрою на території м. Дубровиця.

2.2. Обсяг пайової участі визначається з урахуванням:

- функціонального призначення об’єктів благоустрою;

- пріоритетності розвитку території міста Дубровиця - економіко-планувальнізони;

- територіального розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально – культурного та іншого (комерційного та некомерційного) призначення, літніх торговельних майданчиків.

 

3. Порядок укладення договору

щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою

3.1. У всіх питаннях щодо організації залучення пайової участі виступає виконавчий комітет Дубровицької  міської ради.

Підготовку матеріалів для укладання договорів на Пайову участь та відповідних розрахунків  здійснює сектор з питань містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради на підставі заяви від власника  тимчасової  споруди  торговельного,  побутового,  соціально-культурного   чи  іншого  призначення(суб’єкта господарювання ) на укладення договору щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою, паспорта прив’язки, оформленого та зареєстрованого відповідно до норм чинного законодавства.                                                        

     3.2. Для розгляду питання визначення пайової участі особа, зацікавлена в укладенні договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою,  подає заяву до  виконавчого комітету Дубровицької міської ради на укладення договору щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою при наявності оформленого (продовження строку дії) паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності.

3.2.1.  До заяви на укладення договору щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою зацікавлена особа додає:

-         копію паспорта та копію облікової картки платника податків (для фізичних осіб-підприємців);

-         витяг (довідку) з єдиного державного реєстру фізичної особи-підприємця чи юридичної особи;

-         документ, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи чи фізичної особи-підприємця (виписка з єдиного державного реєстру юридичної чи фізичної особи-підприємця);

-         копія Статуту чи Положення (для юридичних осіб);

-         довідку про банківські реквізити (у разі наявності);

 Перелік документів, що додаються до заяви, є вичерпним.

3.3. Після отримання відповідної заяви, матеріалів до неї та паспорта прив’язки (за винятком осіб, які мають намір на проведення гастрольних, розважальних та рекламних заходів (на термін до 15 діб) з використанням ТС ( зазначені особи паспорт прив’язки не виготовляють) сектор з питань містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради готує проект рішення та передає його на розгляд виконавчого комітету Дубровицької міської ради для визначення обсягу пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою та приймаєття рішення про можливість укладення договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою.

3.4. На підставі прийнятого  виконавчим комітетом міської ради рішення розробляється і підписується договір щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою (додаток 3).

Підставою для користування об’єктом благоустрою є чинний договір щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою.

Підключення тимчасових об’єктів до інженерних, електричних чи інших мереж здійснюється  за наявності чинного договору про пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою згідно до чинного законодавства.

3.5. Підставою для відмови в укладанні договору на пайову участь є :

а) подання неповного пакету документів;

б) подання недостовірних відомостей;

в) інші випадки, передбачені чинним законодавством України.

3.6. Розміщення ТС під час проведення державних та місцевих святкових урочистих масових заходів на строк проведення таких заходів здійснюється безкоштовно за погодженням з органами місцевого самоврядування.

3.7. У разі закінчення строку дії договору, анулювання паспорта прив’язки, самовільного встановлення ТС, літнього торговельного майданчика  така ТС, літній торговельний майданчик підлягає демонтажу згідно з Правилами благоустрою території м. Дубровиця.

3.8. Підставами для припинення дії Договору щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою до закінчення терміну його дії є:

- звернення суб’єкта господарювання із заявою про розірвання договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою;

- припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця;

- встановлення факту надання у заяві та документах, що подаються до неї, недостовірних відомостей;

- недотримання суб’єктом господарювання істотних умов договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою;

- зміна містобудівної ситуації, державних будівельних норм, зміна у розташуванні інженерних мереж, що унеможливлює розташування об’єкта у певному місці (у разі відмови суб’єкта господарювання від запропонованого альтернативного місця розташування об’єкта);

- анулювання паспорта прив’язки ТС та/або схеми розміщення сезонних об’єктів торгівлі;

- рішення суду.

3.9. Договори щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою не є підставою для проведення будівництва, введення в експлуатацію, реєстрації речових прав або оформлення документів, що посвідчують право на земельну ділянку або інші об’єкти.

3.10. Відмову в укладенні договору щодо пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою може бути оскаржено у порядку, встановленому законодавством.

 

4.Порядок та терміни сплати пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою                                          

4.1. Пайова участь сплачується єдиним платежем або згідно з графіком за заявою суб’єкта господарювання.

4.2. Кошти пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою платник перераховує на рахунок «надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту (КБКД 24170000)» спеціального фонду місцевого бюджету.

4.3. Особи, які мають намір на проведення гастрольних, розважальних та рекламних заходів (на термін до 15 діб) з використанням ТС сплачують суми пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою єдиним платежем до початку проведення заходу.

4.4. Умови сплати пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою визначаються у договорі щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою між виконавчим комітетом Дубровицької міськоїрадита суб’єктом господарювання.

 

5. Наслідки порушення умов сплати пайової участі (внеску) в утриманні об’єкта благоустрою

5.1. У разі прострочення термінів сплати:

- платник пайової участі (внеску) несе відповідальність згідно з умовами договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою;

5.2. При відсутності договору чи довідки  про сплату пайової участі (внеску) в утриманні об’єкта благоустрою забороняється його експлуатація.

 

6.Методика розрахунку розміру пайової участі (внеску) при розміщенні тимчасових будівель і споруд соціально – культурного, побутового, торговельного та іншого призначення

 

6.1. Розмір пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою (за винятком тимчасових споруд для проведення гастрольних, розважальних та рекламних заходів на термін до 15 діб), розраховується за наступною формулою:

 

В = (П 1+ П2)* Нго*Кз*Кф*%, де

 

В – річний розмір пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою (грн.);

 

П 1– загальна площа ТС, літнього торговельного майданчика (м2);

 

П2 –  площа земельної ділянки,  що необхідна для обслуговування (утримання) ТС, літнього торговельного майданчика;

 

Нго – базова нормативна грошова оцінка одного квадратного метра земельної ділянки, встановлена рішенням Дубровицької міської ради від 30.12.2010р.№48«Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Дубровиця», на якій розміщується об’єкт  благоустрою (грн./м2);

Кз – зональний коефіцієнт, що відповідає економіко – планувальній зоні розташування земельної ділянки;

Кф – коефіцієнт функціонального використання об’єкта благоустрою, визначений відповідно до п.6.2. цього Порядку.

%  -  відсоткова ставка від нормативної грошової оцінки землі для розрахунку розміру пайової участі (внеску) в утримання об’єктів благоустрою.

6.2. Значення коефіцієнтів відповідно до функціонального використання об’єкта благоустрою (Кф):

Торгівля:

Продаж хлібобулочних виробів – 1,00

Продаж тютюнових виробів – 2,00

Продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв - 2,00

Продаж пива  - 1,60

Продаж інших продовольчих товарів – 1,30

Продаж зоологічних товарів – 1,30

Продаж квітів та садово-городнього інвентарю – 1,60

Продаж іграшок та товарів для дітей – 1,40

Продаж книг, поліграфічної продукції та канцелярії – 1,20

Продаж інших товарів широкого вжитку та непродовольчих товарів – 1,50

 

Послуги:

Для надання населенню побутових послуг – 0,50

Інше функціональне призначення – 1,50

У випадку змішаного функціонального використання ТС, літніх торговельних майданчиків для розрахунку розміру Пайової участі використовується більший з коефіцієнтів.

6.3. Відсоткова ставка від нормативної грошової оцінки землі для розрахунку розміру пайової участі (внеску) в утримання об’єктів благоустрою (%):

1.      Землі громадського призначення:

-         площею до 20 кв. м –  12%;

-         площею від 20 до 30 кв. м – 12 %;

-         площею понад 30 кв. м –12 %.

 

2.      Землі комерційного призначення:

-    ринки всіх груп – 12 %;

-    інші – 12 %;

- кіоски та торговельні павільйони, які торгують хлібобулочними виробами – 12%.

               3.  Інші землі - 12%.

6.4. Міська рада при проведенні розважальних, спортивних та інших заходів за власною ініціативою пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою не сплачує.

6.5. Розмір пайової участі (внеску) в утриманні об’єкта благоустрою для здійснення торгівлі через засоби пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі встановлюється  в розмірі двох неоподаткованих мінімумів доходів громадян (34,00 грн.) за день і сплачується єдиним платежем за весь термін здійснення такої підприємницької діяльності  на підставі попередньо укладеного договору.

6.6. Розмір пайової участі (внеску) в утриманні об’єкта благоустрою, визначений відповідно до пунктів 6.1, 6.2 та 6.3 цього Порядку, не враховує податок на додану вартість, який нараховується і сплачується додатково відповідно до норм чинного законодавства, та вартість послуг, пов’язаних з вивченням та оформленням документів, необхідних для укладання договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, та вартість комунальних послуг, які надаються платникам пайової участі (внеску).

Контроль за своєчасною сплатою пайової участі та виконанням умов діючих договорів про пайову участь здійснюється виконавчим комітетом Дубровицької міської ради.

6.7. За невиконання або неналежне виконання умов договору  виконавчий комітет Дубровицької міської ради за 10 днів повідомляє суб’єктів господарювання про розірвання договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою. Після розірвання договору суб’єкт господарювання самостійно виконує його демонтаж протягом 10 днів.

 

Секретар  ради                                                                  М.Годунко

 

 

                                                                                                              Додаток 2

до рішення Дубровицької міської

ради від 11 липня 2017 № 453

 

 

ЗАЯВА

на укладання договору про пайову участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою м. Дубровиця

 

Відповідно до рішення сесії Дубровицької міської ради від 11 липня  2017 року №453  «Про затвердження  Порядку визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, літніх торговельних майданчиків в утриманні об’єктів благоустрою на території міста Дубровиці»   прошу укласти договір про пайову участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою м. Дубровиця на будівлю /тимчасову споруду торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення, літній торговельний майданчик (необхідне підкреслити), яка належить

____________________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи/ім’я, по батькові та прізвище фізичної особи-підприємця)

____________________________________________________________________

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер фізичної особи-підприємця/уповноваженої особи)

____________________________________________________________________

(місце знаходження юридичної особи/місце проживання фізичної особи - підприємця)

____________________________________________________________________

(контактний телефон)

ТС та/чи літній торговельний майданчик, розміщена за адресою в м.Дубровиця:_________________________________________________________

Характеристики :

1.      Тип _____________________________________________________________

____________________________________________________________________;

2.      Площа __________________________________________(квадратних метрів);

3.      Режим роботи ____________________________________________________________________;

4.      _________________________________________________________________. 

Функціональне призначення ТС та/чи літнього торговельного майданчика

(необхідне підкреслити):

Торгівля:

Продаж хлібобулочних виробів;

Продаж тютюнових виробів;

Продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв;;

Продаж пива;

Продаж інших продовольчих товарів;

Продаж зоологічних товарів;

Магазин з продажу шкіри та хутра, ювелірних прикрас;

Продаж квітів та садово-городнього інвентаря;

Продаж іграшок та товарів для дітей;

Продаж книг, поліграфічної продукції та канцелярії;

Продаж інших товарів широкого вжитку та непродовольчих товарів;

Послуги:

Для надання населенню побутових послуг;

Громадські вбиральні;

Інше функціональне призначення.

___________________________________________________________________

 

 

«___» ___________ 20___ р.                                                                ___

                                                                                                           (підпис заявника)

 

Документи, що додаються до заяви (із зазначенням кількості сторінок кожного документа):

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

 

 Секретарради                                                                  М.Годунко

          

 

      Додаток 3

до рішення Дубровицької міської

 радивід 11 липня 2017 №453

 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою

 

м. Дубровиця                                                                                         «__» _________201_р. 

  

_____________________________________________________________________________   

(найменування юридичної особи, або прізвище, ім'я тапо батькові фізичної особи - підприємця,що є власником тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об'єкта благоустрою державної та комунальної власності)

в особі ________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(назва документа, номер і дата видачі)

далі – Замовник, з однієї сторони, і  Дубровицька  міська рада   в особі   міського голови, ________________________________________________

                      (посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

далі — Виконавець, з іншої сторони (далі – Сторони), керуючись Законом України «Про благоустрій населених пунктів» та іншими нормативно-правовими актами, уклали цей договір (далі – Договір) про таке:

 І. Предмет Договору

 

1.1. Замовник зобов’язується оплатити пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою:

____________________________________________________________________,

(назва об’єкта благоустрою)

 

на території якого розташована 

____________________________________________________________________,

(найменування тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об'єкта благоустрою, паспорт прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, у разі наявності).

 

власником якої є Замовник, аВиконавець зобов’язується забезпечити належне утримання прилеглої до зазначеної споруди території.
 
1.2. Сторони  погодилися, що Замовник сплачує пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою у розмірі _________________________ гривень.
                                                                                      (сума прописом) 

 

Обсяги пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою визначені згідно з рішенням ______________________________________________________________

(сільської, селищної, міської ради, номер та дата рішення)

 

відповідно до пункту 10 частини другої статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

1.3. Замовник здійснює оплату пайової участі у розмірі, установленому в пункті 1.2 цього Договору.

 

ІІ. Права та обов’язки Сторін

 

2.1. Виконавець має право вимагати від Замовника своєчасної оплати пайової участі у розмірі, установленому в пункті 1.2 цього Договору.

2.2. Виконавець зобов’язується з урахуванням вимог Правил благоустрою, затверджених рішенням  _________________________________________________,

                                                      (сільської, селищної, міської ради, номер та дата рішення)

 

забезпечити на території, прилеглій до

____________________________________________________________________,

(назва тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об'єкта благоустрою, паспорт прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності у разі наявності).

 

у межах, визначених схемою благоустрою території:

санітарне очищення та прибирання з дотриманням вимог Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195;

утримання вулично-дорожньої мережі з дотриманням вимог Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678;

утримання зелених насаджень з дотриманням вимог Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754;

виконання відповідних робіт з утримання об’єктів благоустрою згідно з номенклатурою, наведеною у додатку 5 до пункту 1.8 Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за № 189/8788.

2.3. Замовник має право:

1) вимагати від Виконавця усунення виявлених недоліків щодо утримання території об’єкта благоустрою;

2) отримувати від Виконавця інформацію про використання Виконавцем внесених Замовником обсягів пайової участі в утриманні території у розмірі, установленому в пункті 1.2 цього Договору.

2.4. Замовник зобов’язується:

1) своєчасно сплачувати пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою у розмірі, установленому в пункті 1.2 цього Договору;

2) надавати Виконавцю можливість безперешкодного виконання своїх зобов’язань щодо належного утримання території об’єкта благоустрою;

3) уразі виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацій, пов'язаних з природною стихією: ураган, землетрус, сильний снігопад, ожеледиця тощо, сприяти Виконавцю у попередженні та ліквідації їхніх наслідків. 

 

ІІІ. Відповідальність сторін за невиконання умов Договору

 

За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

У разі виникнення у Замовника заборгованості з оплати пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою у розмірі, установленому в пункті 1.2 цього Договору Сторони за взаємною згодою та у порядку, передбаченому законодавством, складають графік погашення заборгованості, який додається до цього Договору та є його невід’ємною частиною.

 

IV. Розв'язання спорів

Спори за цим Договором між Сторонами розв'язуються шляхом проведення переговорів або в судовому порядку.

 

V. Форс-мажорні обставини

 

Сторони звільняються від відповідальності за цим Договором у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), що унеможливлює його виконання.

VI. Строк дії Договору

 

6.1. Цей Договір набирає чинності з дати його укладення та діє до ______________ _______ року.

6.2. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.3. У випадку, коли за місяць до закінчення дії цього Договору однією зі Сторін не заявлено у письмовій формі про розірвання Договору або необхідність його перегляду, цей Договір вважається продовженим на той самий строк.

 

VII. Умови зміни, розірвання, припинення дії Договору

 

7.1. Зміна умов цього Договору проводиться у письмовій формі за взаємною згодою Сторін. У разі якщо не досягнуто такої згоди, спір розв'язується в судовому порядку.

7.2.Дія цього Договору припиняється у разі:

1) невиконання Сторонами умов цього Договору;

2) за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом;

3) за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом;

4)в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

 

VIII. Прикінцеві положення

 

8.1.Цей Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник зберігається у Замовника, інший – у Виконавця.

8.2.Усі додатки до цього Договору підписуються Сторонами і є його невід’ємною частиною.

 

Реквізити сторін

Замовник

Виконавець

М. П.

М. П.

                                                                                                                                                                                                          ________________________

        ____________________________

               (підпис)                                                                         (підпис)

 

 

 

Секретар ради                                                           М.Годунко

 

 

Додаток 4

до рішення Дубровицької міської

 ради від 11 липня 2017 № 453

 

Розрахунок

розміру (обсягу) пайової участі в утриманні

об’єктів благоустрою міста Дубровиці

 

«___» ___________ 20___ р.                                                          м.Дубровиця

 

Розрахунок розміру пайової участі _______________________________________

(назва замовника)

 

в утриманні об’єкта благоустрою закріпленої території площею ____ м2 прилеглої до тимчасової споруди, яка знаходиться за адресою: м.Дубровиця, вул.____________

            Обсяг пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою визначається як сума річної плати за формулою:

 PUp = Vb х S х Кm х Кv,  де

            PUp – обсяг пайової участі (річна плата)благоустрою для розміщення об’єкта;

            Vb – базова вартість 1 кв.м об’єкта благоустрою на території міста Дубровицястановить 71,33 грн і щорічно корегується коефіцієнтом інфляції запопередній рік;

            S – площа об’єкта благоустрою (прилеглої території) у квадратних метрах, яка згідно договору щодо пайової участі закріпляється за власником тимчасової споруди івраховується для визначення обсягу пайової участі;      

         Кm – коефіцієнт, який залежить від місця розташування об’єкта благоустрою, на якому розміщена тимчасова споруда ( додаток №1)

         Кv-коефіцієнт відповідно до функціонального використання об’єкта благоустрою

 

___________ грн. = ___________ грн. х _________ мх __________ х __________

При розрахунку обсягу пайової участі використано значення базової вартості 1м2, який становить 71,33 грн. та коефіцієнт, який залежить від місця розташування об’єкта

Розмір пайової участі ____________________________________________________

(назва замовника)

становить ___________ грн. __________________________________________

(прописом)

 

ОДЕРЖУВАЧ

ЗАМОВНИК

Дубровицька міська рада

м.Дубровиця вул.Воробинська,4

код 37863689

МФО_833017

код ЄДРПОУ 05390997

______________________________________

 

______________________________________

 

_______________________________________

 

_______________________________________

 

 

Микульський Б.М.

 

М.П.

 

 

         Підприємець __________________

 

 

 

Секретар ради                                                                   М.Годунко

 

 

Пояснююча записка

 

  Відповідно до статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» визначено, що до повноважень виконавчого комітету міської ради належить визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні об'єктів благоустрою.

На сьогоднішній день відсутній нормативно-правовий акт, який би врегульовував порядок та механізм сплати пайової участі, порядок укладання договору про сплату пайової участі та перелік суб’єктів сплати пайової участі, методику розрахунки відповідної сплати.

           Відповідно до статті 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» передбачено, що власник тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об'єкта благоустрою державної та комунальної власності, зобов'язаний забезпечити належне утримання прилеглої до тимчасової споруди території або може брати пайову участь в утриманні цього об'єкта благоустрою на умовах договору, укладеного із підприємством або балансоутримувачем.

            Закон чітко визначив відповідні зобов’язання суб’єктів господарювання здійснювати заходи із утримання об’єктів благоустрою або можливість брати пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою.

Стаття 36 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» передбачає, що фінансування заходів з благоустрою населених пунктів, утримання та ремонт об'єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів їх власників або користувачів, якщо це передбачено умовами відповідних договорів, а також за рахунок пайових внесків власників будівель і споруд, розміщених на території об'єкта благоустрою, інших передбачених законом джерел фінансування.

Статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлені повноваження виконавчих органів місцевих рад щодо залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища.

Оскільки законодавчими актами не встановлений чіткий порядок визначення залучення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні об'єктів благоустрою,виникла необхідність розробки та прийняття порядку визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності в утриманні об’єктів благоустрою на території міста Дубровиця.

 

Завідувач сектору з питань містобудування,

архітектури та земельних відносин                                                          К.Пшенична

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Дубровицької міської ради  «Про затвердження Порядку визначення

обсягів пайової участі власників тимчасових споруд

торговельного, побутового, соціально-культурного

чи іншого призначення, літніх торговельних майданчиків

в утриманні об’єктів благоустрою на території міста Дубровиці».

 

I. Визначення проблеми

 

Відповідно до ст.ст. 25, 26, 42, 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 15 ЗаконуУкраїни «Про благоустрій населених пунктів», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 «Про затвердження порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», Правилами благоустрою території міста Дубровиці, затвердженими рішенням  сесії Дубровицької міської ради від 22.06.2012 №535 з метою забезпечення механізму взаємодії підприємств з утримання об’єктів благоустрою державної та комунальної власності з власниками тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованих на території об'єктів благоустрою державної та комунальної власності укладається договір щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою. Проблема, яку передбачається розв'язати, з прийняттям цього рішення, полягає у проведенні заходів по приведенню у відповідність методики розрахунку розміру пайової участі (внеску) при розміщенні тимчасових будівель і споруд соціально – культурного, побутового, торговельного та іншого призначення у зв'язку із внесенням змін до формули щодо встановлення розміру пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою. Прийняття цього регуляторного акта дасть можливість встановлення єдині та остаточні правила розрахунку та сплати внесків.  Важливість проблеми при затвердженні індексу інфляції у розрахунках, полягає в тому, щоб поповнити місцевий бюджет та спрямувати отриманні кошти від сплати пайових внесків на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури міста. Проблема не може бути розв'язана, за допомогою діючих регуляторних актів Дубровицької міської ради.

 

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

+

 

II. Цілі державного регулювання

В першу чергу ціллю державного регулювання є внесення змін до формули розрахунку розміру пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою шляхом додавання індексу інфляції (кі), що додасть можливість залучити додаткові кошти до місцевого бюджету.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

1. Залишити ситуацію без змін тобто користуватися діючими регуляторними актами

Ситуація призведе до зменшення надходжень до міського бюджету, що в подальшу чергу не дозволить в повному обсязі здійснювати фінансування заходів з благоустрою на території міста Дубровиці (заходи, які пов’язані з благоустроєм).

2. Прийняття змін до регуляторного акту

Прийняття змін до регуляторного акту дозволить забезпечити надходження додаткових коштів до міського бюджету сприятиме збільшенню витрат на утримання інфраструктури міста, а також надасть можливість встановити єдині та остаточні правила розрахунку та сплати внесків.

__________

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не передбачені

Місцевий бюджет втратить додаткові надходження у сумі 10000,00 грн.

Альтернатива 2

Додаткові надходження до місцевого бюджетуу сумі 10000,00 грн.

Витрати пов'язані з розробкою проекту регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів пов’язані з підготовкою регуляторного акта).

__________

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Несплата пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою у                        м. Дубровиця

------

Альтернатива 2

Надходження до місцевого бюджету від сплати пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою у м. Дубровиця дозволять  збільшувати витрати на утримання інфраструктури міста, благоустрій міста і т.п.

Сплата пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою у                        м. Дубровиця

__________

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

 

 

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

16

 

25

              41

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

39

 

61

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Несплата індексу інфляції (кі)

Бюджет не доотримає додаткові надходження у зв'язку з чим в подальшому це не дозволить збільшити витрати на  утримання інфраструктури міста.

Альтернатива 2

Бюджет отримає додаткові надходження у зв'язку з чим в подальшому це дозволить збільшити витрати на  утримання інфраструктури міста

Сплата з урахуванням індексу інфляції (кі)

 

__________

 

 

Сплата з урахуванням індексу інфляції (кі)

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Здійснити вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

2

Проблема буде вирішена не в повному обсязі, важливі аспекти вирішені не будуть

Альтернатива 2

4

Усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Створення додаткових джерел надходжень до місцевого бюджету, забезпечення справедливого нарахування розміру пайової участі (внеску)

Зміни в законодавстві

Альтернатива 1

 

Х

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Регулювання побудоване відповідно до принципів регуляторної політики:

- розмір пайової участі в утриманні об’єктівбла гострою визначається   рішенням виконавчого комітету Дубровицькоїміської ради;

- опублікування в засобах масової інформації та у мережі Інтернет з метою отримання зауважень та пропозицій щодо розмірів пайової участі;

- проведення обговорень проекту регуляторного акта, яким встановлюються розміри пайової участі;

- врахування винесених з боку суб’єктів підприємницької діяльності пропозицій та зауважень.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта розроблено відповідно до М-тесту.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Передбачається не обмежувати строк дії запропонованого регуляторного акта, у разі необхідності за підсумками відстежень результативності будуть вноситися зміни до нього.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Пропонується використати наступні показники результативності:

1) розмір надходжень до місцевого бюджету;

2) кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта — юридичних осіб- 0, фізичних осіб — 41;

3) рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта - визначається кількістю осіб, що:

а) прочитають зазначене рішення в мережі Інтернет на  сайті Дубровицької міської ради ;

б) отримають регуляторний акт за запитами до органів місцевого самоврядування;

в) отримають регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами.

З урахуванням вищенаведеного з рішенням буде ознайомлено не менш як декілька тисяч осіб, що свідчить про задовільний рівень поінформованості;

4) розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Визначити:

Базове відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності травень  2017 року, повторне відстеження буде здійснене не раніше, чим через рік після затвердження регуляторного акту.

Для здійснення відстеження результативності регуляторного акта планується використання статистичних показників.

 

ВИТРАТИ 
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

 

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

-

-

2

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

-

-

3

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

-

-

4

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 ), гривень

0

0

10

Кількість суб’єктів господарювання малого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

                           41

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання малого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання)грн.

      10000,00

       40000,00

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

 

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

-

-

-

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

-

-

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

-

-

-

-

_________ 
* Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату.

 

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)

-

-

-

-

__________ 
* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату.

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

0

-

0

0

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні 
(за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

-

-

-

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за 
п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

Інше (сплата індексу інфляції), гривень

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ 
на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і середнього підприємництва

Розрахунок витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання:

 

 

 

 

                                     Дубровицька міська рада_________________________ 

 

Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

 

-

-

-

-

-

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

-

-

-

-

-

камеральні

-

-

-

-

-

виїзні

-

-

-

-

-

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

 

-

-

-

-

-

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

 

-

-

-

-

-

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

 

-

-

-

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

-

-

7. Інші адміністративні

процедури (уточнити): 
_________________ 
_________________ 
_________________

-

-

-

-

-

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

 

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

 

__________ 
* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста  та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

 

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з «01»березня 2017р. по «03» березня2017р. (3 засідання)

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робоча зустріч

 

5

Доведено до відома СПД основні аспекти проекту регуляторного акта, надані роз'яснення щодо розрахунку та затвердження розміру пайової участі (внеску)з урахуванням індексув утриманні об’єктів благоустрою у м. Дубровиця, які пропонується затвердити.  

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 41 (одиниць),

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 39 та 61 (відсотків) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

-

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

-

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

-

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х  кількість процедур  технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х  кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

-

-

-

5

Інші процедури (сплата індексу інфляції (кі))

0

0

0

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

0

0

0

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

8

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

 Х

Х

Х

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

-

-

(контроль над змінами вимог регулювання)

-

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

-

-

-

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

-

-

-

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

-

-

-

13

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

Х

Х

Х

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

Х

16

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

Х

Х

Х

 

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Дубровицька міська рада 
(назва державного органу)

 

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв)

Планові витрати часу на процедуру, години

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

 

 

 

 

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0,25

19,0 грн/година

1

41 од.

194,75

 

 

 

 

2. Обробка та підготовка документів на комісію

1

19,0 грн/година

1

25од. (оціночно 61% від кількості суб’єктів)

 

475,0

 

 

 

 

3. Підготовка та видача договорів

1

19,0 грн/година

1

25од. (оціночно 61% від кількості суб’єктів)

475,0

 

 

 

 

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

1144,75

 

 

 

 

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

5723,75

__________ 
  

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

Х

Х.

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Х

Х

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

Х

Х

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

1144,75

5723,75

5

Сумарні витрати та виконання запланованого регулювання

1144,75

5723,75

 

 

Міський голова                                                                                                    Б.Микульський

 

  Звіт

про базове відстеження результативності регуляторного акта - проекту рішення Дубровицької  міської ради

Про затвердження Порядку визначення

обсягів пайової участі власників тимчасових споруд

торговельного, побутового, соціально-культурного

чи іншого призначення, літніх торговельних майданчиків

в утриманні об’єктів благоустрою на території міста Дубровиці

                                                                                                                                  

1. Вид та назва регуляторного акта

Проект рішення Дубровицької міської ради “Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, літніх торговельних майданчиків в утриманні об’єктів благоустрою на території міста Дубровиці

 

2. Виконавець заходів з відстеження:сектор з питань містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради

 

3. Цілі прийняття регуляторного акта

Проект рішення Дубровицької міської ради “ Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, літніх торговельних майданчиків в утриманні об’єктів благоустрою на території міста Дубровиці” розроблено з метою залучення власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності до пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою міста Дубровиці.

Також, цілями цього регуляторного акта є:

вирішенняпитань, пов’язаних із визначенням розміру та порядку сплати пайової участі власниками тимчасових споруд, соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в утриманні об'єктів благоустрою;

визначення порядку укладання договорів щодо сплати пайової участі.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 04.05.2017року до 11.05.2017року.

 

5.Тип відстеження

Базове.

 

6. Метод одержання результатів відстеження

Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод, опитування.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

якісні показники:

фінансування заходів з благоустрою міста Дубровиця (утримання, ремонту та будівництва об'єктів благоустрою) за рахунок сплати пайової участі  в утриманні об’єктів благоустрою  міста Дубровиця;

кількісні показники:

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється дія акта;

кількість тимчасових споруд, які планується розмістити;

“прямі” витрати суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання (сплата коштів пайової участі);

вартість адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування;

сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання;

бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва;

сумарні витрати на виконання запланованого регулювання;

проведення відстеження рівня поінформованості суб’єктів  малого підприємництва.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

 

Показники результативності

Од.виміру

2017 рік

1

Збір інформації щодо кількості суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється дія акта

%

100

2

Кількість тимчасових споруд, які планується розмістити

шт.

7

3

Відстеження “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання (сплата коштів пайової участі)

грн./рік

1144,75

4

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

грн./рік

194,75

5

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

грн./рік

1339,20

6

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

грн./рік

475,0

7

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

грн./рік

1814,2

8

Проведення відстеження рівня поінформованості суб’єктів  малого підприємництва

%

100

 

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Відповідно до статті 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» передбачено, що власник тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об'єкта благоустрою державної та комунальної власності, зобов'язаний забезпечити належне утримання прилеглої до тимчасової споруди території або може брати пайову участь в утриманні цього об'єкта благоустрою на умовах договору, укладеного із підприємством або балансоутримувачем.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» визначено, що до повноважень міської ради та її виконавчого комітету належить визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні об'єктів благоустрою.

На сьогоднішній день відсутній нормативно-правовий акт у місті Дубровиці, якийби врегульовував порядок та механізм сплати пайової участі визначений у зазначеному законі, порядок укладання договору про сплату пайової участі та перелік суб’єктів сплати пайової участі, механізм відповідної сплати.

Прийняття регуляторного акта дозволить вирішити питання, пов’язані із сплатою пайової участі власників тимчасових споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в утриманні об’єктів благоустрою міста Дубровиці.

Ступінь досягнення визначених цілей можливо буде відстежити під час проведення повторного та періодичних відстежень.

 

завідувач сектору з питань містобудування,

архітектури та земельних відносин

Дубровицької міської ради                                             Пшенична К.Д