У К Р А Ї Н А

Рівненська область

Дубровицька міська рада

(сьоме  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 11 липня 2017 року                                                                              № 452

Про затвердження технічної документаціїз нормативної грошової оцінки земель м.Дубровиця Рівненської області

 

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель м.Дубровиця Рівненської області, керуючись ст. 271 Податкового кодексу України, ст. 23 Закону України «Про оцінку земель», ст. 9 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації», ст. 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Мінагрополітики від 25.11.2016 р. №489  «Порядок нормативної грошової оцінки земель населених пунктів»,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель м.Дубровиця Рівненської області, розробленуДП  «Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».

2. Затвердити базову вартість одного квадратного метра земель м.Дубровиця Рівненської області в розмірі 137,74 гривень (сто тридцять сім грн. 74 коп.).

3. Затвердити економіко-планувальне зонування території м.Дубровиця Рівненської області.

4. Ввести в дію нормативну грошову оцінку земель м.Дубровиця Рівненської  області з 01.01.2018 року.

5. Визнати таким, що втрачає чинність з 01.01.2018 року,рішення Дубровицької міськоїради від 30.12.2010р. №48року «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м.Дубровиця».

6. Контроль за виконанням даного рішення  доручити постійній комісії з питань земельних відносин та охорони довкілля (голова Іванов В.Я.) та завідувачу сектору з питань містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради (Пшенична К.Д.).

 

 

Міський голова                                                                    Б.Микульський

 


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення міської ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м.Дубровиця Рівненської області»

 

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, які розташовані у межах населених пунктів, проводиться незалежно від їх цільового призначення - не рідше ніж один раз на 5 - 7 років.

У м. Дубровиця нормативна грошова оцінка земель проводилась у 2003 та 2010 роках.(рішення від 30.12.2010р. №48). Оцінка земель є необхідною умовою реалізації платного характеру використання землі, укладання цивільно-правових угод щодо земельних ділянок, визначення втрат, що вимагають відшкодування при відчуженні земельної власності, і збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам. Оцінка землі дає можливість міській раді, разом з нормативно - організаційними методами управління розвитком території, реалізувати свої регулятивні повноваження на основі створення економічних передумов і стимулів раціонального використання земель, забезпечити необхідні умови для формування фінансово-економічної бази місцевого самоврядування за рахунок надходжень від плати за землю і стягнення державного мита при здійсненні цивільно-правових угод стосовно земельних ділянок. Крім того, оцінка земельної власності є обов''язковою складовою всіх інвестиційних процесів і заставних операцій.
Нормативна грошова оцінка земель м.Дубровиця виконана відповідно до договору, укладеного міжДубровицькою міською радою та  Розробником - ДП  «Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».
Розроблена технічна документація з нормативної грошової оцінки земель м.Дубровиця Рівненської області має позитивний висновок державної землевпорядної експертизи і може бути надана на затвердження сесії міської ради.

          Прийняття цього регуляторного акту - рішення Дубровицької міської ради «Прозатвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м.Дубровиця Рівненської області»передбачає використання нормативної грошової оцінки земель м.Дубровиця для визначення розміру земельного податку, розрахунку орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, справляння державного мита при міні, успадкуванні та даруванні земельних ділянок, визначення розміру втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, для економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель, тощо.
         Таким чином прийняття цього рішення забезпечить введення в дію нормативної грошової оцінки земель м.Дубровиця, практичне застосування нової нормативної грошової оцінки земель для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, продажу забудованих земель та проведення земельних аукціонів, крім того, дозволить скерувати додаткові кошти на здійснення програм соціально- економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери. Враховуючи неможливість розв''язання проблеми за допомогою ринкових механізмів і потреби у державному регулюванні, здійснення робіт із розроблення нормативної грошової оцінки і запровадження заходів із застосування виконується за рахунок бюджетних коштів, що буде компенсовано збільшенням надходжень від плати за землю.

 

 

Завідувач сектору з питань містобудування,

архітектури та земельних відносин

Дубровицької міської ради                                                         Пшенична К.Д.

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішенняДубровицької  міської ради 
«Про затвердження технічної документаціїз нормативної грошової оцінки земель міста  Дубровиці»  

(далі - Проект)

 

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі — Аналіз) підготовлено відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».  Відповідно до Програму розвитку земельних відносин і охорони земель на території  міста Дубровиці на 2017-2018 роки, затвердженурішенням Дубровицької міської ради від 23.12.2016р. №312, 23 березня  2017 року  №363 Дубровицькою міською радою прийнято рішення  «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Дубровиці»

.

 

 

I.                  Визначення проблеми

 

ДП  «Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» розроблено технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель міста Дубровиці  відповідно до вимог чинного законодавства, у зв’язку з чим підготовлено проект рішення Дубровицької ї міської ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Дубровиці».

Відповідно до статті 206 Земельного кодексу України використання землі в Україні є платним. Об’єктом плати за землю є земельна ділянка. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, які обчислюються на підставі нормативної грошової оцінки земель.

Згідно зі статтею 201 згаданого вище кодексу нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель тощо.

Статтею 5 Закону України «Про оцінку земель» також передбачено, що нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для:

-   визначення розміру земельного податку;

-   визначення розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності;

-   визначення розміру державного мита при міні; 

-   визначення  розміру  державного мита при спадкуванні  (крім випадків спадкування спадкоємцями  першої та другої черги за законом (як випадків  спадкування ними за законом, так і випадків спадкування ними за заповітом) і за правом представлення, а також випадків спадкування власності, вартість якої оподатковується за нульовою ставкою);

-   визначення розміру державного мита при даруванні земельних ділянок;  

-   визначення  втрат сільськогосподарського і лісогосподарського  виробництва;

-   розробки показників тамеханізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

Пунктами 274.1 та 274.2 статті 274 Податкового кодексу України визначають імперативний порядок визначення ставок земельного податку у відсотковому значенні від нормативної грошової оцінки землі.

Пункт 288.5 статті 288 Податкового кодексу України також визначає необхідність обчислення мінімального розміру орендної плати за користування земельними ділянками із використанням результатів нормативної грошової оцінки землі.

При цьому слід зауважити, що податкове законодавство України взагалі не визначає механізму встановлення ставок земельного податку чи обчислення плати за землю на території населених пунктів без використання нормативної грошової оцінки земель у якості бази оподаткування, тобто на випадок, коли така оцінка не проведена, а тому відсутність такої оцінки може призвести до правового «колапсу» у сфері оподаткування земельним податком, визначення розміру орендної плати за використання земельних ділянок державної та комунальної власності.

Аналогічна ситуація може скластись у випадках необхідності обчислення розміру державного мита при посвідченні міни, спадкування, дарування тощо земельних ділянок, що ускладнить реалізацію прав розпорядження власниками належними їм земельними ділянками. 

Також слід зауважити, що нормативна грошова оцінка земель, ставки земельного податку та відомості про розміри орендної плати згідно з національними стандартами та методиками оцінки використовуються в певних випадках під час оцінки земельних ділянок для цілей надання їх в оренду, іпотеку, відчуження тощо. Відтак, відсутність нормативної грошової оцінки земель, механізмів визначення розмірів земельного податку чи орендної плати під час аналізу відповідних ринків може мати наслідком певну стагнацію ринків продажу та оренди землі на території міста Дубровиці.

Рішенням Дубровицької міської ради від 30 грудня 2010 року № 48 затверджена технічна документація з нормативної грошової оцінки земель міста Дубровиця, розробленаДП  «Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».

Відповідно до статті 18 Закону України «Про оцінку земель»  нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, незалежно від їх цільового призначення, проводиться не рідше ніж один раз на 5–7 років. Отже, необхідність проведення у 2017 році нормативної грошової оцінки земель міста Дубровиці також обумовлено необхідністю дотримання строків проведення такої оцінки, визначених законодавством України.

Таким чином, прийняття Дубровицькою міською радою рішення щодо затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки землі міста Дубровиці спрямовано на розв’язання проблем, зокрема, пов’язаних з необхідністю визначення ставок та обчислення земельного податку, правильне визначення розмірів орендної плати, державного мита, забезпечення проведення оцінки майна та майнових прав у відповідності до встановлених методик та національних стандартів у сфері оцінки.

Згідно зі статтею 271 Податкового кодексу України рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Таким чином, прийняття та оприлюднення в строк до 15 липня поточного року рішення Дубровицької міської ради щодо затвердження технічної документації з нормативної оцінки земель надасть можливість застосовувати відповідну нормативну грошову оцінку з 1 січня 2018 року.

Враховуючи імперативність норм законодавства України щодо порядку встановлення ставок земельного податку, визначення розміру орендної плати, розрахунку державного мита, сільськогосподарських втрат, яка виключає можливість застосування альтернативних способів відповідних дій, а також беручи до уваги передбачену законодавством необхідність періодичного оновлення нормативної грошової оцінки земель, вказані вище проблеми в майбутньому не можуть бути розв’язані за допомогою ринкових механізмів чи діючих нормативно-правових актів.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Держава

+

-

Суб’єкти господарювання

+

-

У тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

-

 

II.               Цілі державного регулювання

 

Цілями  прийняття і запровадження даного регуляторного акта є:

-   реалізація вимог земельного законодавства України, що регулює питання та строки проведення (оновлення) нормативної грошової оцінки (не рідше 5-7 років);

-   забезпечення належного обчислення плати за землю в частині визначення бази оподаткування та граничних розмірів орендної плати за користування земельними ділянками на території міста Дубровиці;

-   упорядкування розрахунку нормативної грошової оцінки земельних ділянок у залежності від їх функціонального використання та місцезнаходження;

-   забезпечення надходження до бюджету міста плати за землю;

-   забезпечення належного обчислення державного мита, укладання договорів міни, дарування, спадкування тощо земельних ділянок та усунення факторів, що в подальшому можуть вплинути на можливість громадян та суб’єктів господарювання вільно та на власний розсуд розпоряджатись власними земельними ділянками або отримувати земельні ділянки з земель державної та комунальної власності на відплатній основі для задоволення власних потреб або здійснення господарської діяльності;

-    забезпечення проведення належної оцінки землі у місті Дубровиці та функціонування відповідних ринків.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

1. Визначення альтернативних способів.

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Прийняття Дубровицькою  міською радою рішення «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Дубровиці»

Введення в дію оновленої відповідно до  ст. 18 Закону України «Про оцінку земель»нормативної грошової оцінки земель на території міста Дубровиці

 

Альтернатива 2.

Відсутність регулювання

Залишення існуючого регулювання без змін, непроведення нормативної грошової оцінки в порядку та у строки, встановлені законодавством України

Інші альтернативні способи досягнення цілей, зокрема, за допомогою ринкових механізмів або шляхом зміни ставок податку, розмірів орендної плати тощо є неприйнятними, оскільки вирішення порушеної проблеми лежить, передусім, у правовій площині, а необхідність прийняття відповідного рішення та проведення нормативної грошової оцінки обумовлені вимогами законодавства у відповідній сфері.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Прийняття Дубровицькою міською радою рішення «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Дубровиці».

Забезпечення реалізації  державної політики у сфері оцінки земель, виконання вимог законодавства України щодо проведення (оновлення) нормативної грошової оцінки земель, забезпечення належного надходження до бюджету плати за землю, сприяння функціонуванню ринку землі на території міста Одеси із дотримання вимог законодавства

-

Альтернатива 2.

Відсутність регулювання

-

Зменшення надходження коштів до бюджету,

невиконання вимог законодавства у сфері проведення нормативної грошової оцінки земель,

зниження рівня інвестицій, пов’язаних із використанням, відчуженням чи наданням в користування земельних ділянок на території міста Дубровиці.

Неможливість належного нотаріального посвідчення правочинів та їх вчинення може мати наслідком формування тіньового ринку землі

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Прийняття Дубровицькою  міською радою рішення «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Дубровиці».

Розрахунок нормативної грошової оцінки земель з урахуванням існуючого на даний час  функціонального використання земельної ділянки з урахуванням видів діяльності, привабливості місця розташування земельної ділянки, наявності (відсутності) інженерної інфраструктури;  отримання витягу із технічної документації із НГО для сплати податку (орендної плати) за землю

Інших витрат, крім визначених законодавством (плата за землю тощо), не передбачає

Альтернатива 2.

Відсутність регулювання

-

Перешкоди у реалізації прав щодо придбання, отримання в користування або у власність земельних ділянок, в тому числі з земель державної та комунальної власності на території міста Дубровиці

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання*

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

-

-

 

 

254

Кількість фізичних осіб, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

-

-

 

 

141

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Прийняття Дубровицькою  міською радою рішення «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Дубровиці».

Розрахунок нормативної грошової оцінки земель виходячи з функціонального використання земельної ділянки з урахуванням видів діяльності, привабливості місця розташування земельної ділянки, наявності (відсутності) інженерної інфраструктури;  отримання витягу із технічної документації із НГО для сплати податку (орендної плати) за землю.

Інших витрат, крім визначених законодавством (плата за землю тощо) не передбачає

Альтернатива 2.

Відсутність регулювання

-

 

Неможливість придбання, отримання в користування або у власність земельних ділянок, в тому числі з земель державної та комунальної власності, на території міста Дубровиці

 

 

 

*Об’єктом плати за землю є земельна ділянка. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, які визначаються на підставі нормативної грошової оцінки земель. На розмір плати за землю не впливає середня кількість працівників та річний дохід від будь-якої господарської діяльності суб’єкта господарювання, які є критеріями розподілу суб’єкта господарювання, визначених частиною 3 статті  55 Господарського кодексу України.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотири бальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1.

Прийняття Дубровицькою міською радою рішення «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Дубровиці».

4

Забезпечення реалізації  державної політики у сфері оцінки земель,виконання вимог законодавства, зокрема, статті 18 Закону України «Про оцінку земель» (Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів,  незалежно від їх цільового призначення, проводиться не рідше ніж один раз на 5–7 років), забезпечення належного обчислення та справляння плати за землю, сприяння належному оформленню міни, відчуження,  дарування тощо земельних ділянок, об’єктивне визначення вартості земельних ділянок з урахуванням існуючого ринку, функціонального призначення, стану та цільового призначення  тощо земельних ділянок.

Забезпечення можливості отримання громадянами та суб’єктами господарювання у власність або користування земельних ділянок з числа земель державної та комунальної власності      

 

Альтернатива 2.

Відсутність регулювання

1

Невиконання вимог Закону України «Про оцінку земель», зокрема,в частині прийняття  нормативної грошової оцінки земель, зменшення

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1.

Прийняття Дубровицькою  міською радою рішення «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Дубровиці».

Забезпечення реалізації  державної політики у сфері оцінки земель.

Розрахунок нормативної грошової оцінки земель з урахуванням  функціонального використання земельної ділянки з урахуванням видів діяльності, привабливості місця розташування земельної ділянки, наявності (відсутності) інженерної інфраструктури;  отримання витягу із технічної документації із НГО для сплати податку (орендної плати) за землю

Інших витрат, крім визначених законодавством (плата за землю, тощо), не передбачає

Забезпечення реалізації  державної політики у сфері оцінки земель,виконання вимог законодавства, зокрема, статті 18 Закону України «Про оцінку земель» (Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів,  незалежно від їх цільового призначення, проводиться не рідше ніж один раз на 5–7 років), забезпечення належного обчислення та справляння плати за землю, сприяння належному оформленню міни, відчуження,  дарування тощо земельних ділянок, об’єктивне визначення вартості земельних ділянок з урахуванням існуючого ринку, функціонального призначення, стану та цільового призначення  тощо земельних ділянок.

Забезпечення можливості отримання громадянами та суб’єктами господарювання у власність або користування земельних ділянок з числа земель державної та комунальної власності.      

 

Альтернатива 2.

Відсутність регулювання

-

Зменшення надходження коштів до бюджету

Неприйняття зазначеного рішення веде до порушення вимог  ст. 18  Закону України «Про оцінку земель»

 

Рейтинг

Аргументи щодо обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніхчинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1.

Прийняття Дубровицькою міською радою рішення «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Дубровиці».

Забезпечення реалізації  державної політики у сфері оцінки земель.

Дотримання законодавства, а саме ст. 18 Закону України «Про оцінку земель», нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів  незалежно від їх цільового призначення, проводиться не рідше ніж один раз на 5–7 років, а також забезпечення належного обчислення та справляння плати за землю, забезпечення належного функціонування ринку землі, посвідчення правочинів, надання в користування та/або власність земельних ділянок державної та комунальної власності

 

Відсутній ризик зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2.

Відсутність регулювання

Неприйняття зазначеного рішення веде до порушення вимог  ст. 18  Закону України «Про оцінку земель»

 

Х

               

 

 

V. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізмом, який забезпечить розв’язання проблематики, є прийняття Дубровицькою  міською радою рішення щодо затвердження технічної документації з нормативної оцінки.

Досягнення визначеної мети планується шляхом:

- затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Дубровиці;

- введення в діюнормативної грошової оцінки земель міста Дубровиці з 01.01.2018 року.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Прийняття регуляторного акта дозволить забезпечити надходження грошових коштів від земельного податку та орендної плати за землю  до бюджету міста у відповідності  з законодавством.

Передбачається, що власники, користувачі та орендарі земельних ділянок  будуть неухильно виконувати вимоги запропонованого проекту рішення, тобто в повному обсязі та своєчасно вносити  плату за землю.

Впровадження та виконання вимог проекту рішення не потребує забезпечення додаткових ресурсів.

Реалізація Проекту не передбачає здійснення бюджетних витрат на адміністрування регулювання для суб’єктів господарювання, акт спрямований на забезпечення належного функціонування існуючих механізмів, органів державної влади та місцевого самоврядування та не запроваджує нових механізмів, пов’язаних із витратами на відповідне адміністрування.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Передбачається, що регуляторний акт діятиме до наступного оновлення нормативної грошової оцінки земель міста Дубровиці в порядку, визначеному законодавством України, а саме протягом 5-7 років.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Результативність буде відстежуватися шляхом:

- аналізу розміру надходжень плати за землю до бюджету міста;

- аналізу кількості платників земельного податку та орендної плати.

- аналіз надходжень  державного мита від правочинів по укладання договорів міни, дарування, спадкування тощо земельних ділянок.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде відбуватися в порядку, передбаченому ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

 Для проведення відстеження результативності будуть використані статистичні дані, отримані від органів державної фіскальної служби в             та з інших офіційних джерел.

 Зауваження і пропозиціїдо Проекту рішення Дубровицької міської ради приймаються в письмовому або електронному вигляді протягом одного календарного місяця з дня  оприлюднення проекту рішення за адресою: вул.Воробинська,4 м.Дубровиця,34100 (сектор з питань містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради, каб.№209) абона електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

 

Міський голова                                  Б.Микульський

 

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта

Проект рішення Дубровицькоїміської ради «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель міста  Дубровиці»

 

 

Виконавець заходів з відстеження: сектор з питань містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради

Мета прийняття акту:

Прийняття запропонованого регуляторного акту дасть змогу забезпечити:

-         введення в дію нормативної грошової оцінки земель міста Дубровиці;

-         практичне застосування нової нормативної грошової оцінки земель міста Дубровиці для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, продажу забудованих земель та проведення земельних аукціонів;

-         направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально – економічного розвитку та збільшення фінансування соціальної сфери.

 

Строк виконання заходів з відстеження: до набрання актом чинності ( з 03.04.2017  – 10.04.2017р.р.).

 

Тип відстеження – базове.

 

Заходи які були виконані з відстеження результативностівивчення чинного законодавства : Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 року №1160-IV, ст. 18 Закону України «Про оцінку земель».

 

Метод відстеження результативності – аналіз відповідно до статистичної даних.

 

Аналіз отримання значень показників результативності – відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювався шляхом аналізу статистичних даних.

 

Кількісні значення показників результативності

Показники

2015рік

грн

2016рік

грн

Надходження коштів до міського бюджету від плати за оренду земель

583 697

877 333

Надходження коштів від плати за викуп земель

229 197

1245700

Надходження коштів від земельного податку за земельні ділянки

1 080191

1458257

Кількість укладених договорів оренди земель

27

20

Висновки та рекомендації Прийняття рішення  Дубровицькою міською радою «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель міста Дубровиці» надасть змогу стимулювання ефективного та раціонального використання землі на засадах ринкової економіки, визначення ринкової вартості земельних ділянок, що в свою чергу призведе до збільшення надходжень до міського бюджету.

 

 

 

завідувач сектору з питань містобудування,

архітектури та земельних відносин

Дубровицької міської ради                                             Пшенична К.Д.