Звіт

про повторне відстеження результативності рішення виконавчого комітету Дубровицької міської ради від 26.02.2015 № 15 «Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування»

 

       I.       Вид та назва регуляторного акта.

      Рішення виконавчого комітету Дубровицької міської ради «Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування»

Виконавець заходів з відстеження.

      Організаційно-правовий відділ, м.Дубровиця , вул.Воробинська, 4 тел. 2-19-98.

 ІІІ. Цілі прийняття акту.

      Забезпечення безперебійного та якісного надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, оновлення парку автобусів, уникнення збитковості діяльності перевізників.

IV. Строк виконання заходів з відстеження.                                    

      Вересень-жовтень  2017 року

V.Тип відстеження.

     Повторне відстеження.

VI.Методи одержання результатів відстеження.

     Статистичні дані.

VII.  Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність акту.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено на основі :

Показники

Лютий 2015 рік, грн.

жовтень  2017 року, грн.

Підвищення, %

Дизельне пальне

17,50

22,00

25,7 %

Заробітна плата

1218,0

3200,0

162,7%

Податок

505,0

640,0

         26,7%

Фактичні витрати на ТО

25000,00

87018,00

        222,0%

 

VIII.Кількісні та якісні значення показників результативності.

     Прийняття даного регуляторного  акту не дозволило забезпечити покращання фінансової діяльності перевізників, унеможливило оновлення рухомого складу.

ІХ. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту.

      Повторне відстеження проведене з метою оцінки стану суспільних відносин.    Значне підвищення цін на складові собівартості тарифу, що не підлягають державному регулюванню, зокрема  ціни на пально-мастильні матеріали (збільшення вартості на 25,7 %), витрати на технічне обслуговування автобусів (збільшення на 222,0 %), збільшення заробітної плати (162,7%) призвело до того, що цілі, визначені регуляторним актом досягнуті не в повному обсязі, не забезпечена беззбиткова діяльність перевізників та можливість оновлення рухомого складу для безпечного перевезення пасажирів так як встановлений даним рішенням тариф не відповідає нормативним розрахункам. На підставі цього   дійсний регуляторний акт має бути скасований і є необхідність прийняття нового регуляторного акту «Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування».

 

 

 

Начальник організаційно-правового відділу                              М.Столярець