УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

ДУБРОВИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р ІШЕННЯ

 

 

від  29 листопада 2019 року                                                                            № 136

 

Про затвердження Плану діяльності з підготовки

проєктів регуляторних актів виконавчого комітету 

Дубровицької  міської   ради на 2020 рік

                                                                                                                   

З метою здійснення повноважень, визначених Законом України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, вдосконалення правового регулювання господарських відносин на території міста, відповідно до ст.7, ч.1 ст. 13 цього Закону, керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

1. Затвердити на 2020 рік План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів виконавчого комітету Дубровицької міської ради (план додається).

2. Начальнику організаційно-правового відділу (Драган О.О.) не пізніше, як у десятиденний строк розмістити план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів виконавчого комітету міської ради на офіційному сайті Дубровицької міської ради в мережі Інтернет та опублікувати в газеті «Дубровицький вісник».

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови ( Яременко Ю.А.).

 

Міський голова                                                     Богдан МИКУЛЬСЬКИЙ

                                  

 

                                         

 

                                           Додаток до рішення

                                             виконавчого комітету

                                                               від 29 листопада 2019 року №136

                                                                                              

 

План

діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів виконкому Дубровицької міської ради на 2020 рік

 

№ п/п

Вид проєкту

Назва проєкту

Ціль прийняття

 Строк підго-товки проєк-тів

Відпові-дальні за розробку

1

Рішення виконкому міської ради

Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі в м.Дубровиця

Приведення тарифу з перевезення пасажирів до економічно обгрунтованого

2020 рік

Фінансово-економіч-ний відділ Дубро-вицької міської ради

 

 

 

 

Секретар ради                                                                          Микола ГОДУНКО