УКРАЇНА
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ДУБРОВИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 

від  23 січня  2015року                                                                     № 178

 

Про внесення доповнень до Плану
діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів виконкому
Дубровицької міської ради на 2015рік

                                                                                                                                                                                      

З метою здійснення повноважень, визначених Законом України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, вдосконалення правового регулювання господарських відносин на території міста, відповідно до ст.7 цього Закону, виконком міської ради

 

В И Р І Ш И В:

1. Внести доповнення до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Дубровицької міської ради на 2015 рік згідно додатку.

2. На виконання ст.7, ст.13 Закону України „Про засади державної регуляторної політики” у десятиденний період опублікувати доповнення до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів міської ради на офіційній сторінці міської ради в мережі Інтернет.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника організаційно-правового відділу Дубровицької міської ради( Столярець М.М.).

                                               

Міський голова                                                                                      А.Кузьмич

 

Додаток
до рішення виконкому
міської ради
від  23 січня 2015 р.  № 178 

 

Доповнення до плану
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
виконкому Дубровицької міської ради на 2015 рік

№ п/п

Вид проекту

Назва проекту

Ціль прийняття

 Строк підготов-

ки

проектів

Відповідаль-ні за розробку

1

Рішення виконкому міської ради

Про затвердження Умов проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, замовником перевезень яких є виконком Дубровицької міської ради

Приведення до відповідності з нормами чинного законодавства

2015 рік

Начальник організацій-но-правового відділу Столярець М.М.

 

Секретар виконкому                                            Придюк О.І.