УК Р А Ї Н А

Рівненська область

Дубровицька міська рада

( сьоме  скликання)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

від 22 грудня 2017 року                                                                             № 551

 

Про міський бюджет на 2018 рік

 

Керуючись п.23 ч.1 ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України із змінами та доповненнями ,Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», рішенням  районної ради від 21.12.2017р. № 251 «Про районний бюджет на 2018 рік» та іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійною комісією міської ради з питань бюджету, фінансів та податків, міська рада

         

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Визначити на 2018 рік:

 

          доходиміського бюджету у сумі 22932100  грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 21886600  грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 1045500грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

          видаткиміського бюджету у сумі 22932100  грн., в тому числі видатки загального фонду міського  бюджету  20758900 грн., видатки спеціального фонду міського  бюджету  2173200 гривень згідно з додатком № 3 цього рішення;

          профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 1007700 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком  №2 до цього рішення;

         дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 1007700 грн.,джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком №2 до цього рішення.

2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського  бюджету  у сумі  20 000 гривень.

3.Затвердити на 2018 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 4 до цього рішення.

4.Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду міського  бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

5.Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 7 541 140 грн. згідно з додатком № 5 до цього рішення.

6. Надати право виконавчому комітету міської ради  :

  6.1. У процесі виконання міського бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням розпорядника коштів міського бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах.

  6.2. Отримувати позики в управлінні Державної казначейської служби України в Рівненській області на покриття тимчасових касових розривів, що можуть виникати під час виконання загального фонду міського бюджету, в частині фінансування захищених статей його видатків.

7. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України та статті 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» доручити начальнику фінансово – економічного відділу Дубровицької міської ради розміщувати тимчасово вільні кошти бюджету міста Дубровиця на депозитних рахунках в установах Державних банків відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, за погодженням із постійною комісією з питань бюджету, фінансів та податків.

8.  Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

9. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії міської  ради з питань бюджету, фінансів та податків (Дубінець Т.В.).

 

 

 

Міський голова                                                            Б.Микульський

 

 

Додатки до рішення